You are currently viewing Fler företag i östra Mellansverige med en omsättning på 100 miljoner kronor
foretagsinkubatorer Tillväxtverket

Fler företag i östra Mellansverige med en omsättning på 100 miljoner kronor

Det är otroligt glädjande att vi nu får möjlighet att skapa ett initierat samarbete med andra science parks och inkubatorer för att hjälpa företag i regionen.

Detta projekt med stöd från Tillväxtverket ger stora möjligheter att ihop med våra sju partners ta del av varandras styrkeområden för att regionens företag ska få bästa möjliga hjälp att växa, säger Jonas Jalvér, tf VD för Norrköping Science Park.

Genom att öppna upp regiongränserna och dela med sig av kompetens, expertis, nätverk och riskkapital ska fler tillväxtbolag kunna uppnå en omsättning på 100 miljoner kronor. Bakom projektet Växtzon 1 står följande företagsinkubatorer och science parks i östra Mellansverige: Create Business Incubator, Munktell Science Park, LEAD, Vreta Kluster, Norrköping Science Park, Uppsala Innovation Centre, Västerås Science Park och Inkubera. Projektet kommer att pågå i en treårsperiod.

– Genom en stark och tydlig samverkan vill vi skapa ett bättre erbjudande till regionens tillväxtföretag och samtidigt engagera stora globala företag, akademi och FoU i deras utveckling, något vi sett ett tydligt behov av och är glada att kunna tillmötesgå, säger Caroline Drabe, vd och projektägare.

Ambitionen är också att skapa en innovationsfrämjande struktur över regiongränserna, vilket ska komma företagen till nytta oavsett var i östra Mellansverige de är etablerade.

 

Källa:www.nosp.se