You are currently viewing Fler företag flyttar in på Vreta Kluster
Foto:Niclas Albinsson/Vreta Kluster

Fler företag flyttar in på Vreta Kluster

Vreta Kluster har snabbt etablerats som en mötesplats och utvecklingsarena för de gröna näringarna i regionen. Idag utgörs företagsparken av drygt 100 personer fördelade på ett 30-tal företag. Under hösten blir det ännu fler.

– En idé och verksamhet behöver rätt miljö för att gro och växa och jag är otroligt glad över att allt fler företag ser Vreta Kluster som en sådan plats, säger Helene Oscarsson, verksamhetsansvarig på Vreta Kluster.

LRF Konsult ökar närvaron mot den gröna näringen
LRF Konsult har sedan tidigare ett kontor på klustret och utökar nu antalet arbetsplatser för att öka närvaron mot den gröna näringen. I första steget kommer de att ha 8-10 ekonomer, en jurist, energirådgivare, affärsrådgivare och mäklare på plats dagligen, samtidigt som de kommer finnas kvar på Ågatan med resterande konsulter inom samma kompetensområden.

– Vi ser Vreta Kluster som en självklar plats där våra befintliga och nya kunder kommer ha nytta av att vi finns. Vi ser denna satsning som en start på nästa steg och vårt mål är att framöver flytta en ännu större del av vår regions lantbrukskompetens till Vreta Kluster där vi anser oss kunna göra stor nytta för kunder och övriga samarbetspartners, säger Jessica Steén, kontorschef.

Swedish Agro och Swedish Agro Machinery
Swedish Agro sysslar med fodertillverkning, spannmålshandel och växtodling och är en del av den internationella lantbrukskoncernen Danish Agro. De flyttar nu till Vreta Kluster för att komma närmare de östgötska gårdarna.

– Många av våra kunder finns här i regionen så för oss känns det självklart att ha Vreta Kluster som utgångspunkt för vårt arbete, säger Mimmi Olsson, säljare på Swedish Agro.

Även det nybildade Swedish Agro Machinery som ingår i samma koncern, väljer att med områdeschef Eva Secher i spetsen, placera sig på Vreta Kluster. Företaget bedriver verksamhet inom lantbruksmaskiner och har precis tecknat ett samarbetsavtal med tillverkaren CLAAS.

En naturlig miljö för Byggkontoret AB
Byggkontoret erbjuder en stor bredd av tjänster åt privat och offentlig byggsektor, som exempelvis planering, ritningar, projektering och upphandling. Eftersom byggrelaterade tjänster inte tidigare varit representerade på Vreta Kluster såg både befintliga hyresgäster och Byggkontoret att det fanns ett behov att fylla.

– Klustret är både en välorganiserad och naturlig miljö att samexistera i och vi ser att både uppdragsgivare och övriga företag linjerar väl med vår verksamhet. Genom att finnas även där tror vi att Vreta Kluster kompletteras och kan skapa gemensamma mervärden, säger Daniel Edward, vd och uppdragsledare på Byggkontoret.

Källa: www.vretakluster.se