You are currently viewing Envima växlar upp för framtiden tillsammans med ny ägare
Fd ägare Anders Johansson (tv) och nya ägaren (VD Ametalis) Kim Lehmusvuori, samt styrelseordförande i Envima Johanna Palmér och VD Envima Anna Axelsson.

Envima växlar upp för framtiden tillsammans med ny ägare

Envima förvärvas av Ametalis och får möjlighet att ytterligare stärka sitt erbjudande.
Hållbarhetsfrågorna växer i styrka och Envima bidrar starkt till visionen om en hållbar framtid genom sitt attraktiva erbjudande. Nu förvärvas Envima av företagsgruppen Ametalis och kommer på sikt ingå i en grupp av flera bolag med inriktning på hållbarhet.

  • Tack vare vår etablerade position, kunniga medarbetare och omvärldens ökade fokus inom hållbarhetsområdet ser vi en ökad efterfrågan på våra tjänster. Att vi nu får chansen att komma in i ett större sammanhang är jag övertygad om kommer gynna både kunder och medarbetare, säger Anna Axelsson, vd för Envima sedan 2020.
  • Ägarbytet är ett strategiskt val för att säkra den fortsatta utvecklingen av Envima och därmed trygga framtiden för såväl kunder som personal. Jag ser fram emot att vara fortsatt engagerad i verksamheten säger Anders Johansson, huvudägare av Envima sedan 2004.

Ametalis har ambitionen att bygga upp ett nordiskt nätverk med hållbarhetskonsultbolag som alla kommer bidra och stärka varandras erbjudanden. Envima blir det första bolaget som kommer in i gruppen.

  • Envima är ett mycket välskött bolag med stor kundnöjdhet, hög kompetensnivå och professionalism hos sina medarbetare. Vi delar värderingar kring hållbarhet och långsiktighet, och är glada över att få Anders Johanssons förtroende att ta över ägandet i Envima. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med organisation, ledning och styrelse och fortsätta att utveckla både Envima och Ametalis, säger Kim Lehmusvuori, vd och medgrundare till Ametalis.

Inom Ametalis finns lång erfarenhet av att skapa företagsgrupper för samarbeten och synergier för tillväxt. Systerbolaget Lyvia Group har sedan starten 2020 förvärvat 38 bolag över 5 länder med en omsättning på ca 2 mdr kr.

  • Envima och Ametalis delar förutom övertygelsen om att framtiden är hållbar, även värderingar kring affärsmässighet och långsiktighet. Affären är en win-win för alla parter och jag ser fram emot att fortsätta den framgångsrika Envima-resan på samma sätt, men i ett nytt sammanhang, säger Johanna Palmér, styrelseordförande för Envima sedan 2019.

 

Envima har över 20 års erfarenhet inom hållbarhetsområdet, experter inom lagstiftning, strategiskt hållbarhetsarbete, ledningssystem, klimatberäkningar, utbildning och revision och hjälper dig framåt oavsett var du befinner dig på din hållbarhetsresa. Envima har 18 medarbetare i Linköping och Stockholm och kunder i hela Sverige. www.envima.se

Källa: www.envima.se