You are currently viewing Envima förstärker verksamheten med ny styrelseordförande
Anders Johansson, VD och ägare skakar hand på tillsättningen med Johanna Palmér, ny styrelseordförande för Envima.

Envima förstärker verksamheten med ny styrelseordförande

Envima förstärker verksamheten med ny styrelseordförande

Som avgående VD för Östsvenska Handelskammaren har Johanna stor erfarenhet av och kunskap om regionens näringsliv. Hon får uppdraget att tillsammans med ägare och VD Anders Johansson driva styrelsearbetet.

– Världen genomgår just nu flera paradigmskiften samtidigt. Hållbarhetsfrågorna är på var mans läppar och ändå ställer vi om våra samhällen för långsamt. Envima har tillsammans med sina kunder satt miljö och hållbarhet högst på agendan sedan länge och jag ser mycket fram emot att vara med och bygga verksamheten än starkare, säger JohannaPalmér.

Styrelsens uppgift blir att stötta ägaren i att förverkliga visionen om att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom hållbara affärer. Miljö- och hållbarhetsfrågorna är högaktuella och Envima avser att fortsätta expandera omsättnings- och personalmässigt på sina nuvarande kontor i Linköping, Stockholm och Kalmar men framöver även på andra orter.

– Vi kommer under hösten att rekrytera in ytterligare en extern styrelseledamot som kompletterar mina och Johannas kompetenser, avslutar Anders Johansson.

Källa: www.envima.se