You are currently viewing Energifabriken förvärvar Ecobränsle och satsar stort på förnybar bränsleproduktion i Sverige
Energifabriken förvärvar Ecobränsle och satsar stort på förnybar bränsleproduktion i Sverige. på bilden: Claes Ramel, VD Ecobränsle, Charlotte Elander, VD Energifabriken.

Energifabriken förvärvar Ecobränsle och satsar stort på förnybar bränsleproduktion i Sverige

I dagarna färdigställs ett av energibranschens viktigaste förvärv. Genom uppköpet kan Energifabriken erbjuda Sveriges starkaste distributionsnät för rena biodrivmedel med 55 tankstationer samt en breddad bränsleportfölj. Den geografiska spridningen av de båda bolagens tankstationer kompletterar varandra väl och gör det enklare att tanka klimatsmart i Sverige. Det nya bolaget blir därmed ett viktigt bidrag till det nationella målet om att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

– Energifabrikens drivkraft är att göra det enkelt, roligt och lönsamt att använda förnybara drivmedel. Vi är övertygade om att alla förnybara bränslen behövs för att ställa om transportsektorn. Vi kommer att fortsätta utveckla marknaden med Nestes HVO-produkt Neste MY, samt högkvalitativ RME från Adesso, (f.d. Perstorp) i Stenungssund. Förvärvet av Ecobränsles bioraffinaderi i Karlshamn som producerar RME från svenskodlad raps blir ett perfekt komplement till vår verksamhet, säger Charlotte Elander, VD Energifabriken.

Energifabriken erbjuder idag RME, HVO och ED95 (Etanoldiesel) och på Gotland säljs förnybara bränslen i samarbete med Biogas Gotland. De nya förutsättningarna ger Energifabriken en bra plattform för att driva utvecklingen av den svenska drivmedelsmarknaden i fossilfri riktning. Den högkvalitativa RME:n, som tillverkas i bioraffinaderiet i Karlshamn, har stora utvecklingsmöjligheter med ökad produktion, nya råvaror, höjd klimatprestanda och nya användningsområden.

– Det är en perfekt match! Bolagen kompletterar varandra på ett enastående bra sätt. Både materiellt i form av tankstationer och tillverkningen i Karlshamn, men också genom våra olika positioner på marknaden. Personalen uppskattar möjligheterna och logiken i affären, säger Claes Ramel, VD Ecobränsle.20150522-11836

Energifabrikens ägare, som också är aktiva och fossilfria lantbrukare i Östergötland, hanterar nu hela kedjan från odling av råvara till produktion av bränsle och användning. I kombination med den ökade geografiska spridningen stärker detta Energifabrikens roll som ett grönt bränsleföretag. Uppköpet ger också goda förutsättningar för en fortsatt expansion inom värme- och energisektorn och bidrar till att alltfler verksamheter kan ställa om till fossilfri eldningsolja.

Förutom stationsnätet för helt förnybara drivmedel har Energifabriken under lång tid utvecklat infrastrukturen för biodrivmedel med olika typer av cisternlösningar. Ofta inkluderande tillstånd, juridisk hjälp, nivåövervakning och hyreslösningar med olika pumpsystem för tankning av fordon. RME kan ersätta fossil eldningsolja i de allra flesta oljepannor vilket innebär stora klimatvinster. Omställningen är enkel, kräver inga nyinvesteringar och kan i de flesta fall genomföras på några veckor. I och med uppköpet beräknas Energifabriken få en omsättning på 1,6 miljarder och ha 28 anställda på orterna Linköping, Lund, Karlshamn, Göteborg, Mariehamn och Fredrikstad.

 

Källa: www.energifabriken.se

 

Läs mer om Energifabriken i tidigare artiklar i Affärsstaden:

https://affarsstaden.se/esb-article/tanka-biobransle-via-app/

https://affarsstaden.se/esb-news/en-helt-ny-mojlighet-att-tanka-miljovanligt-i-linkoping

http://www.e-magin.se/paper/x01df745/paper/1#/paper/x01df745/12