You are currently viewing Tanka biobränsle via app

Tanka biobränsle via app

Intresset för miljö- och klimatfrågor har exploderat de senaste åren – precis som Energifabrikens omsättning. Sedan företaget startade 2006 har den flera gånger dubblerats och beräknas i år hamna kring 800 miljoner kronor.
Energifabriken har blivit specialister på omställningen från fossil diesel till förnybar RME (Rapsmetylsester av rapsolja) och HVO (Hydrerade vegetabiliska oljor).
Kontoret ligger på Cleantech Park i Gjuteriet, strategiskt placerat nära resecentrum i Linköping.
– Vår nisch på marknaden är att vi enbart jobbar med förnyelsebart bränsle och hjälper andra företag att bli fossilfria. Kunderna är framför allt tung fordonstrafik, mest inom livsmedelsbranschen – men även bussar och lättare bilar, berättar VD:n Charlotte Elander.

Själva föregår de sex delägarna – som består av tre gifta par – med gott exempel. De tankar traktorer och maskiner med RME, HVO och etanol på de egna gårdarna. Biobränsle används för uppvärmning, samt torkning av spannmål. Och elen som köps är grön.
Det var när de tankade sina egna fordon i cisternerna på sina gårdar, som idén dök upp.
– Vi har alla grannar som gått över till förnybart bränsle och frågat om de inte kan få tanka hos oss. Det är svårt att hitta ett enkelt system för uppföljning och betalning när någon tankar på ett företag som har en egen cistern. Tyvärr blir det ibland enklast att säga nej, då det kan vara svårt att hålla ordning på de tankningar som ska faktureras till någon annan, inleder Charlotte.

Hon fortsätter:
– Vi pratade med tekniker för att se vad som är möjligt och försöka hitta en lösning. Sedan tog vi kontakt med pumptillverkare. De kopplade en hårdvara till cisternen som gjorde det möjligt för pumpen att kommunicera med mobilen. Så nu har vi alla tre gårdar på försök kunder som tankar på våra cisterner och använder mobiltelefonen för att sköta tankningen.
Bland annat tack vare ett bidrag från Vinnova är Energifabriken i höst på gång med en ytterligare pilotanläggning på Vreta Kluster.
– Vi samarbetar med Sankt Kors, där vi sätter upp en tankstation för företagen som hyr in sig hos dem där och andra besökare dit. Det handlar ju till stor del om miljövänliga och gröna företag, så placeringen passar väldigt bra.

Där finns möjlighet att både använda vanligt betalkort, Energifabrikens kort för sina egna mackar – samt också tanka bränslet via den nämnda appen på mobilen. Själva apptankningen är ännu på försöksstadiet och därför är det endast en utvald testgrupp som just nu kommer kunna göra detta.
– Vi vill göra användandet av biobränslen mer tillgängligt och enklare. För tillfället driver vi 28 mackar runtom i Sverige – från Helsingborg i söder till Hudiksvall i norr och det är klart att ambitionen är att öppna fler varefter.
I Östergötland har företaget tre mackar i Linköping, två i Norrköping och en i Motala.

 

ENERGIFABRIKEN I SVERIGE AB

Startade: 2006.
Produkt/bransch: Hjälper företag och organisationer att minska sin klimatpåverkan – framför allt inom tung fordonstrafik. Är specialister på omställning från fossil diesel till förnybar RME som tillverkas av rapsolja, samt HVO (Hydrerade vegetabiliska oljor).
Antal anställda: 11 – varav 6 av dem är delägare i företaget.
Omsättning: 2017 var det 647 miljoner kronor och räknar med runt 800 miljoner kronor i år.

 

TEXT: Joakim Löwing
FOTO: Björn Lisinski