Styrelsen utgör företagets viktigaste resurs. Det är styrelsen som ska styra företaget mot framtiden, fatta de avgörande strategiska besluten och ständigt säkra bolagets fortsatta välgång och framgång. I länets bolagsstyrelser är ledamöterna till 76 procent män och till 24 procent kvinnor, enligt en undersökning bland de 160 största företagen. Vi är inte säkra på att det är den bästa fördelningen givet de omvälvande förändringar som sker i omvärlden.

Ökad styrelsekompetens i regionen och fler kvinnor i styrelserna är viktiga frågor för regionens konkurrenskraft, och attraktionskraft! Många bra initiativ har tagits på området, bland annat framgångsrika projekt signerade näringslivskontor och ALMI. Men det händer ju inget! Det blir inte fler kvinnor i regionens bolagsstyrelser!

I undersökningen, som genomfördes i februari 2015, angav 65 procent av företagen att de inte hade en uttalad målsättning att eftersträva en jämställd styrelse. 70 procent svarade också att de inte arbetar för att öka andelen kvinnor i styrelsen. 35 procent angav att de saknade styrelsekompetens inom tillväxt och marknadsföring, 30 procent svarade att de saknar kompetens inom HR och 65 procent angav att de framförallt sökte nya styrelseledamöter genom personliga nätverk. Ja då kan vi ju knappast förvänta oss att utvecklingen ska gå mycket snabbare än vad den gör.

Det händer att valberedningar hävdar att det är svårt att hitta kvinnor som både vill och har rätt kompetens för ett styrelseuppdrag. Nonsens! För att tydligt sätta ljus på regionens hela utbud av styrelsekompetens skapas nu 100-listan – en skarp samling styrelsekompetenta kvinnor som med kunskap och erfarenhet kan bidra i regionens bolagsstyrelser. Gensvaret har varit stort – det finns många styrelsekompetenta kvinnor i vår region och de både vill och kan. 

Johanna Palmér, Vd Östsvenska Handelskammaren 

Q-gruppen, Eva Jaldeland, Karin Wetterstrand, Margita Edström 

Relaterade poster