You are currently viewing Dags för MakerSpace Linköping

Dags för MakerSpace Linköping

– MakerSpace är en slags öppen verkstad, där medlemmar kan träffas, byta idéer och använda maskiner och verktyg för att bygga saker, berättar Marie Pettersson, affärsutvecklare på Mjärdevi Science Park med uppdraget att utveckla företagsklimatet i Wahlbecks. Makerspace bygger på att människorna i miljön utbyter kunskaper och lär av varandra – det handlar mycket om att bygga en ”sharing community”. I januari visste jag ingenting om Maker-kulturen, och nu när jag lärt känna den och människorna som den engagerar, är jag mycket entusiastisk.

Det kommunägda fastighetsbolaget Sankt Kors, som äger och förvaltar alla byggnader i Wahlbecks har beslutat att ställa en 500 kvadratmeter stor källarlokal till förfogande – en viktig förutsättning för att MakerSpace ska kunna bli verklighet.

– Vi strävar efter att förverkliga Sankt Kors vision om att vara med och skapa ”modiga miljöer”, förklarar Jan-Åke Jonsson, fastighetsutvecklare på Sankt Kors. Vi hoppas kunna bidra till att skapa en öppen och skapande mötesplats för studenter, företagen i parken och för allmänheten i Linköping.

Inför öppnandet av Makerspace hoppas initiativtagarna att engagerade Makers ska vara med och förverkliga mötesplatsen.

– Vi hoppas att de som är intresserade och vill engagera sig i detta bildar en ideell förening som tar ansvar för utvecklingen av verksamheten, säger Marie Pettersson. Vi kommer att stötta genom att inledningsvis skapa ett par inspirationsträffar och länka samman människor och företag, som vill engagera sig och förverkliga Linköpings MakerSpace.

En inspirationsträff är planerad till kvällen den 6 maj.Håll utkik på Mjärdevi Science Parks hemsida för ytterligare information.

Källa: www.mjardevi.se