You are currently viewing CybAero levererar tre helikoptersystem till Kina
CybAero APID One VISBY Trials 1

CybAero levererar tre helikoptersystem till Kina

CybAero levererar tre helikoptersystem till Kina

CybAero kommer att sända ett flygteam till Kina för att utbilda slutkundens personal och på plats genomföra den sista delen av FAT (Factory Acceptance Test), som p.g.a. det svenska regelverket inte har kunnat genomföras i Sverige. Betalning förväntas nu ske i september/oktober istället för augusti.

Systemen, som är avsedda att operera från fartyg, är mycket avancerade och har genomgått ett stort antal tester före leveransen. Helikoptrarna är bland annat utrustade med det däcklandningssystem som CybAero utvecklat i samarbete med Airbus. Systemet medger automatisk start och landning från fartyg och testades framgångsrikt under skarpa förhållanden utanför Karlskrona i slutet av april.

CybAero är först i världen med att lansera denna typ av system. 

Källa: www.cybaero.se