You are currently viewing CTEK köper Chargestorm
CTEK köper Chargestorm. Bild: Jon Lind, Stefan Gabrielsson, Tomas Wolf och Patrik Lindergren

CTEK köper Chargestorm

I och med förvärvet tar CTEK, som redan är världsledande på lösningar för batteriunderhåll, steget in på elbilsmarknaden. Med sin redan solida grund kommer CTEK att bli en central aktör på den snabbväxande elfordonsmarknaden. Förvärvet kommer i en tid då fordonstillverkare världen över investerar rekordsummor på elfordonsutveckling. Den ökade efterfrågan på elektrifierade fordon ur miljösynpunkt leder till sänkta kostnader både vid köp av fordon och vid underhåll, som i sin tur ökar intresser än mer.

– Förvärvet av Chargestorm AB och deras laddningsteknik för elfordon kommer att utöka vårt erbjudande ytterligare och hjälpa oss att gå in på en snabbt växande marknad, säger Jon Lind, vd för CTEK. Våra nya kollegor från Chargestorm för med sig ytterligare expertis till oss, vilket gör att vi kommer kunna utveckla än mer avancerade laddningslösningar för elfordon. Vi vill bygga vidare på det vi redan har uppnått. Med vår kapacitet och våra starka samarbeten med fordonstillverkare kan vi leda utvecklingen, tillverkningen och distributionen av produkter och system för elfordon globalt.

– Skandinavien är nu en av världens ledande marknader för elfordon, och då är det inte mer än rätt att två skandinaviska företag går ihop för att nå ut globalt med produkter för elfordon, säger Tomas Wolf, styrelseordförande i Chargestorm AB. Kombinationen av Chargestorms branschledande teknik och CTEK:s rykte som experter på batteriladdning världen över innebär att vi har möjligheten att flytta gränserna inom utveckling för att ge marknaden nya och innovativa produkter.

– Det finns många synergier mellan företagen, säger Jon Lind. Vi har samma värderingar när det kommer till kvalitet, säkerhet och enkelhet för att maximera batteriprestanda. Vi ser fram emot att utveckla starka samarbeten med Chargestorms kunder, samtidigt som vi kan introducera den här spännande tekniken för våra egna.

LEAD-alumnen Chargestorm AB är Skandinaviens största producent av laddningslösningar för elfordon och CTEKs förvärv kommer ta företagets produkter till en världspublik. Företaget grundades 2009 och är ett privatägt, snabbväxande företag. Kunderna kommer från olika branscher och sektorer, bland annat lokala statliga organisationer, energiföretag, fastighetssektorn och private markägare.

Till dags datum har Chargestorm producerat 22 000 privata och kommersiella laddstationer, som i snitt används för 4 000 laddningscykler per dag. Det kan översättas till ungefär 600 000 fossilfria kilometer körda, varje vecka.

Källa: www.ctek.com