You are currently viewing Coop på nedgång
Bild: Leif Linde (KF.se)

Coop på nedgång

Efter en storförlust på närmare 700 miljoner har Coop butikrörelse gått back stort i två år i rad. Även marknadsandelen har krympt, vilket den gjort sedan 60-talet. Leif Linde som är ordförande för Kooperativa förbundet berättar att det krävs en vändning – och det inom en snar framtid.

– Vi har sista skottet i bössan kvar nu. Vi måste vända den nedåtgående trenden och det måste ske nu.

En sammanräkning gjord av branschtidningen Dagligvarunytt av de 15 största föreningarna visar på en förlust på 721 miljoner kronor bara under förra året. Detta är nästan 97% av Coops omsättning och resultat. Förlusten för samtliga föreningarna året innan låg på 698 miljoner kronor vilket betyder att de totala förlusterna för 2022 och 2023 landade på cirka 1,5 miljarder kronor.

Glada 80-talet

Fram till 90-talet var Kooperativa förbundet (KF) Nordens största industri och handelskoncern med upp till 80 000 anställda och stora tillgångar i fastigheter. Konsumentkooperationen ägde allt från Hugin dammsugare till Gustavsbergsporslin, Gislaved däck, Eve-smör och Lumalampor.

Dessa bolag blev de dock tvingade att sälja efter ekonomiska problem. I stället valde man att satsa på butiksrörelsen som var deras kärna. Det skulle inte komma att bli en lönsam historia. Mellan 1988 och 1998 blev de samlade förlusterna i butiksrörelsen nästan 15 miljarder kronor, enligt beräkningar gjorda av författarna Björn Edsta och Nils Eric Näslund i sin bok ”Sista striden för Coop”.

Idag ägs samtliga 820 butiker av de 26 föreningar av Coops medlemmar. Moderbolaget Coop Sverige är en form av distributör med Kooperativa förbundet över sig – där föreningarna befolkar styrelsen.

Leif Linde förklarar att de gett tillbaka 1,8 miljarder kronor till sina medlemmar under 2023 i form av medlemspriser och bonusar. Han berättar även att det ser olika ut i de olika föreningarna. Exempelvis går det bra för Coop Nord som går med vinst och satsar genom att öppna nya Stora Coop-butiker.

Att de tappat marknadsandelar under det gångna året är Leif mycket väl medveten om. Marknaden växte med 7,5 procent medan de endast växte med 4,4 procent.

– Vi har inte växt som marknaden under 2023, det har vi inte. Vi har ju tyvärr tappat marknadsandelar under ganska många år.

Så krymper Coop när andra växer

Leif berättar att de måste öppna fler Stora Coop och lågprisbutiker i storstadsområdena för att lyckas vända på den negativa trenden.

– Där ligger vi ett steg efter helt enkelt. Men allt är upp till föreningarna.

Vidare berättar han att Coops lågpriskedja Xtra är verksamt i södra och västra Sverige och att deras tillväxt överstiger branschens. Så varför öppnar de inte fler?

– Det handlar bland annat om att hitta rätt lägen i storstäder. Det är ju föreningarnas beslut. Och jag vet att de letar mark och lägen.

Det kommer bli fler i slutet av 2024 och under 2025, förklarar han.

Med tappade marknadsandelar sedan 60-talet kommer det vara svårt att vända på trenden. Leif säger att föreningarna har butiksansvaret och att de har sina egna balansräkningar att jobba med. Vidare trycker han även på att Coop Sverige ligger långt fram när det kommer till online-försäljning och att de har ett modernt varulager i Eskilstuna. Han menar på att lagret är enormt viktigt för framtidens lönsamhet.

Fokus framåt

Under det föregående året registrerades 243 000 nya medlemmar där de flesta var under 30 år. Detta betyder att de precis kommit över milstolpen 4 miljoner medlemmar.

På frågan om han tyckte att den demokratiska delen i Coop är en styrka eller om det bromsar verksamheten svarade han:

– Det är inte en hämsko. Det är ett stort ansvar vi har. Vi måste bli mycket bättre på att ta vara på medlemmarnas synpunkter.

Men vad skulle då hända om planen inte går i lås och att de fortsätter tappa marknadsandelar? Leif vill helst inte tänka tanken.

– Jag tror inte att det kommer att hända. Vi måste vara fokuserade på att bygga framåt. Det är fullt möjligt. Ansvaret ligger helt hos oss själva. Det finns en del romantiker som tycker att kooperationen inte behöver vara lönsam. Det är helt fel.

Leif fick frågan om vad som händer med en förening som går i konkurs. Kommer då de andra föreningarna att hjälpa till?

– Jag skulle vilja säga så här. Alla förstår att om vi måste dra oss ur ett geografiskt område och lämna våra medlemmar i sticket, då drabbar det alla. Det finns en sådan solidaritet. Allt annat är otänkbart för mig.