You are currently viewing Coder Dojo Summer Camp arrangeras i Mjärdevi Science Park

Coder Dojo Summer Camp arrangeras i Mjärdevi Science Park

Det finns ett stort och långsiktigt behov av fler programmerare och utvecklare till it-branschen – både lokalt, nationellt och internationellt. I syfte att säkerställa att det även framöver kommer att finnas kvalificerade sökanden till universitets- och högskoleutbildningar samt YH-utbildningar, behöver vi få fler barn och unga – tjejer och killar – att intressera sig för teknik och IT. För att bidra till att skapa ett breddat intresse för teknik och IT har CoderDojo Summer Camp initierats. Bakom initiativet står Mjärdevi Science Park i samarbete med CoderDojo East Sweden, Stångåstaden, Sankt Kors Fastigheter och Nulink.

– Under CoderDojo Summer Camp kommer barnen bland annat att få prova på att programmera i scratch och phyton, progammera lego-mindstorm-robotar samt testa 3D-printing och 3D-glasögon, berättar Patrik Jutterström, projektledare för CoderDojo Summer Camp, coach vid CoderDojo East Sweden, student vid Civilingenjörsprogrammet i Informationsteknologi vid LiU och entreprenör.

– Vi kommer även att besöka ett par coola företag här ute på Mjärdevi, köra en LAN-kväll samt föra in någon form av fysisk aktivitet under veckan, berättar han. Barnen ska lämna sommarlägret med en känsla av att det är kul med it  och teknik, och förhoppningsvis har vi gett dem en upplevelse som leder till ökad nyfikenhet. Det vi gör under den här veckan är en liten del i ett mycket större digitalt sammanhang där även värderingar, kommunikation, kultur, ekonomi, politik, estetik, materialkännedom och filosofi med mera har viktig plats.

– Vi hoppas med detta initiativ kunna fortsätta positioneringen av Linköping som Sveriges IT-centrum, innovationsstaden samt en attraktiv ort för boende och besökare, säger Lena Miranda, VD för Mjärdevi Science Park AB. Med denna aktivitet välkomnar vi tydligt barnfamiljer till Mjärdevi Science Park och gör parken mer intressant för fler Linköpingsbor.

Om CoderDojo

CoderDojo East Sweden är en öppen programmeringsskola för barn mellan 7-17. Verksamheten finns i Linköping och Norrköping, och drivs som en ideell organisation av studenter och lärare vid Linköpings universitet. CoderDojo finns över hela världen. Sedan starten i Irland 2011 har det vuxit till 400+ platser i 40+ länder. Syftet är att få fler tjejer och killar att testa på att koda. På coderdojo.se finns länkar till samtliga dojos i Sverige. Här finns Coder Dojo i Linköping.