You are currently viewing 53 miljoner i EU-medel till östgötska projekt
53 miljoner i EU-medel till östgötska projekt

53 miljoner i EU-medel till östgötska projekt

De östgötska projektägare som fått medel är ALMI Företagspartner i Östergötland, Energikontoret Östra Götaland, Norrköpings kommun, Motala kommun, Linköpings universitet, Vreta Kluster, Sankt Kors Fastighets AB och Agroöst ideell förening.
Region Östergötland står bakom flera av de projekt som beviljats medel.

– Det är glädjande att viktiga projekt för att stärka och utveckla innovationskraft och hållbara lösningar i Östergötland har prioriterats, säger Andreas Capilla, Regionutvecklingsdirektör, Region Östergötland.

Totalt delade Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige ut 129 miljoner kronor ut till 23 projekt i Östra Mellansverige vid ett möte den 6 december 2017.

Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige fördelar EU-medel till satsningar som bidrar till att genomföra regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning, och regional plan för socialfondsprogrammet i östra Mellansverige. De medel som fördelas under perioden 2015- 2020 ska stärka företagens konkurrenskraft och får fler företag att växa, ökar nyföretagandet och bidra till att fler människor kommer i arbete. Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige utgörs av länen Östergötland, Uppsala, Örebro, Västmanland och Södermanland.

 

Beviljade projekt:

Europeiska socialfonden:

Projekt: Validering i Östergötland

Projektägare: Motala kommun

EU-stöd: 7,3 miljoner kronor

 

Europeiska regionala utvecklingsfonden:

Projekt: Smart Tillväxt

Projektägare: Almi Företagspartner Östergötland AB

EU-stöd: 33,7 miljoner kronor

 

 

Projekt: Förbättrad industriell energieffektivitet i östgötska företag

Projektägare: Linköpings universitet

EU- stöd, 2,7 miljoner kronor

 

Projekt: Östgötautmaningen – Fossilfria transporter i offentlig sektor

Projektägare: Energikontoret Östra Götaland

EU- stöd: 1,5 miljoner kronor

 

 

Projekt: Förutsättningar för affärsutveckling, innovation och internationalisering i tillväxtorienterade hästrelaterade företag, Förstudie,

Projektägare: Agroöst Ideell Förening

EU-stöd: 250.000 kronor

 

Projekt: Innovative materials arena- IMA

Projektägare: Sankt Kors Fastighets AB

EU-stöd: 3,9 miljoner kronor

 

Projekt: Koldioxidsnål region genom ökad samverkan mellan energibolag och fastighetsbolag, Förstudie

Projektägare: Linköpings Universitet

EU stöd: 393 000 kronor

 

Källa: www.regionostergotland.se