You are currently viewing ​Interspectral tar in fem miljoner
​Interspectral tar in 5 MSEK i utvecklingskapital

​Interspectral tar in fem miljoner

Investerarna som nu går in i bolaget är Lars Svensson, Thorbjörn Fors och Östersidan Förvaltning Aktiebolag med Fabian Hielte bakom. Det är Interspectrals första externa investering och skall användas för att accelerera produkt och affärsutveckling för att fortsätta växa på nya marknader.

Interspectral grundades 2015 och har sedan dess vuxit globalt med sin visualiseringsmjukvara Inside Explorer. Idag har de ca 100 kunder i närmare 40 länder inom såväl offentliga miljöer som inom utbildning och industri. Under 2018 resulterade ett framgångsrikt testprojekt med Siemens i en affär där Interspectral utvecklar en ny mjukvara, AM Explorer, för att underlätta och kvalitetssäkra produktionen av deras gasturbiner i Finspång.

– Jag är imponerad av de försäljningsframgångar som Interspectral idag har rönt med sin innovativa 3D mjukvara för museer i hela världen. Det skall bli stimulerande att genom styrelsen arbeta för bolaget med att ta produkterna till nya och större användningsområden inom utbildning och industri, säger Lars Svensson som i samband med nyemissionen också tar plats i styrelsen.

– Vi är väldigt nöjda med att välkomna Lars ombord i styrelsen och ser fram emot att få ta del av hans och övriga investerares kompetens och nätverk som blir viktiga komponenter i vår tillväxt framöver. Investeringen kommer i en fas när bolaget behöver en extra skjuts i både kompetens och kapital för att svara på såväl efterfrågan som tillväxtpotential, säger Louise Lennersten, VD i Interspectral.

 

Källa: www.interspectral.com