You are currently viewing Utvecklar och integrerar 3D-visualiseringar

Utvecklar och integrerar 3D-visualiseringar

Interspectral började som ett projekt i Norrköping under tidigare Interactive Institute (numera RISE), initierat av Anders Ynnerman – och knoppades av i ett eget bolag i januari 2015.
-Anders var även delaktig i etableringen av Visualiseringscenter C i Norrköping, i samarbete med Norrköpings kommun. RISE Interactive C-studio och Linköpings Universitet, berättar Louise Lennersten – VD för Interspectral sedan våren 2018.
Det tekniskt mycket avancerade företaget gör interaktiva visualiseringar av 3D-data baserat på 3D-data från scanningar, exempelvis CT eller MRI.
– Till skillnad från andra bolag med liknande teknik jobbar vi med muséer, science centers och utbildning, men också med industrier som har behov att visualisera stora mängder 3D-data.
Interspectral jobbar med två olika affärsspår:
Vetenskapskommunikation – mjukvara för visualisering av 3D-data till muséer, science parks och utbildning.
Industrin – med visualisering av 3D-data för industriellt bruk.

För tillfället är den förstnämnda affärsdelen klart störst – och framför allt internationellt.
-Det handlar bland annat om att utveckla och integrera 3D-visualiseringar av artefakter och museums föremål för utställningar. Vi har en mycket fin marknad i Sverige, men jämför man mot andra länder är den väldigt liten.
Louise berättar att det finns ungefär 55 000 muséer och cirka 1 000 science center runtom i världen – och därmed många potentiella kunder.
-Vårt företag har vuxit i väldigt snabb hastighet. Vi har i dagsläget närmare 100 kunder i 30 länder. Vi var vuxit från sex till elva anställda på ett år, fått Vinnovas maxbidrag för utvecklingsprojekt mot utbildning, hittat nya kunder i Australien och är på väg in i Asien. Vi har ett flertal content partners som förser oss med data och jobbar med högprofilkunder som gett oss medial uppmärksamhet i internationell press.

Interspectral erbjuder skräddarsydda lösningar till muséer när det gäller att digitalisera artefakter och föremål genom att använda CT-scanning, fotogrammetri och laserscanning.
I kombination med företagets mjukvara Internet Explorer kan museibesökarna själva utforska insidan av artefakterna – vilket ger en ny dimension av visiten.
Bland Interspectrals kunder finns ledande institutioner som British Museum, London Natural History Museum, The Field Museum of Natural History, Rijksmuseum och Nobel Museum.
– På vår hemsida kan man se hur det går till att CT-scanna en mumie steg för steg. Det är så avancerat och in i minsta detalj att till och med en mumietandläkare (jo, det finns faktiskt sådana) kan studera tänderna – utan att behöva förstöra mumien genom att linda upp den.
Genom denna teknik behöver man alltså inte inkräkta på föremålet för att ha chans att titta närmare på olika beståndsdelar.
Dessutom har företaget utvecklat en produkt för utbildning av K12 – det vill säga allt från förskoleklass till gymnasieelever. Och materialet kommer att finnas tillgänglig för vetenskapsnyfikna slutanvändare genom distributionsplattformar inom kort.
-Vi ser en stor ökning av digitala utbildningsprodukter. Det sker kanske inte en revolution, utan snarare evolution vad gäller tekniken som används i skolor. Sverige ligger långt fram vad gäller att ta fram och utveckla tekniken och vi har en stor innovationskraft i vårt land. Däremot är den mycket större och mer förekommande i länder som exempelvis Kina, Australien, England och även bland annat Finland.

Hon fortsätter:
– Ett problem i Sverige är att det saknas gemensamma strukturer och riktlinjer som är i linje med den nationella läroplanen och därigenom styrs från ett håll. Det är ett stort ansvar för respektive kommun att upphandla sina egna digitala leverantörer av utbildningssystem och vi märker att det finns olika önskemål och krav från olika kommuner.
Förenklat kan man säga att EdTech (Education Technology) rör sig om digitala plattformar för både onlinekurser och självstudier – och är en av de snabbast växande marknaderna i dag. Tillväxten jämförs ibland med kryptovalutans och i takt med att digital teknik får större spridning tros den hittills 18-procentiga tillväxten öka kommande tio år. EdTech är olika utbrett i olika länder, men oavsett geografi ökar det på såväl konsument- som på den publika marknaden.
-I Kina går barnen oftast i skolan till klockan tre på eftermiddag, men hämtas inte förrän vid fem av föräldrarna. Timmarna däremellan används till stor del åt att göra sina läxor eller studera något annat digitalt.
I det industriella spåret inledde Interspectral i fjol ett samarbete med Siemens efter ett framgångsrikt testprojekt genom Visual Sweden – med uppdraget att visualisera deras 3D-tillverkning.
-Det är ett väldigt spännande uppdrag och ett nytt område för oss att arbeta inom. Det är kul att jobba så nära Siemens i att utveckla mjukvara tillsammans med dem för deras AM-tillverkning (3D).

Hon ser väldigt ljust på framtiden.
-Jag tror att vi kommer växa inom samtliga våra spår. Museibranschen jobbar mycket på att digitalisera sina arkeologiska fynd och där kan vi visualisera på ett helt nytt sätt. Det var ju så allt började för oss, säger Louise Lennersten.

 

TEXT: Joakim Löwing
FOTO: Björn Lisinski