You are currently viewing Unika i världen inom deras område

Unika i världen inom deras område

Sverige är världsledande när det gäller så kallat benlett ljud – och Linköpings universitet ligger i framkant.
Rove Technologies började med att internationellt stora Facebook Research Labs var intresserade av professorn Stefan Stenfelts forskning och ville köpa loss licensrättigheter.

Innan Stefan Stenfelt inledde sin tjänst som forskare på Linköpings universitet 2006 var han många år både på Chalmers tekniska högskola i Göteborg, samt på Stanford på den amerikanska västkusten.

Hans huvudspår har ända sedan starten 1993 alltid varit benledningshörsel.
-Ett klassiskt exempel är när man lyssnar på en ljudinspelning av sig själv, då vi upplever att vi låter annorlunda på inspelningen än i verkligheten. Det beror på att när vi pratar vibrerar vår skalle – då är ljudet benlett, i stället för luftlett som på inspelningen, förklarar Stefan.

Benledningen används bland annat i hörseldiagnostik, hörapparater, headset och kommunikationsutrustningar.
-När det gäller hörapparater är Sverige sedan slutet av 1970- och 80-talet världsledande inom en då ny typ av benförankrade hörapparater efter ett samarbete mellan Chalmers och Sahlgrenska universitetssjukhuset. De utvecklas och produceras fortfarande i Göteborg.

Stefan har forskat på en modell av ett mänskligt huvud som kan simulera och se exakt hur ljud tas upp genom skallbenet.

Den mäter vibrationer i skallbenet, vilket är benlett ljud, och kan estimera hörupplevelsen av ljudet. Detta används för att exempelvis testa hörapparater till personer som inte kan höra via vanliga hörselgången. Modellen kan hjälpa till att utveckla nya produkter eller appliceras för att öka ljudkvaliteten till redan befintliga produkter.

Internationellt stora Facebook Research Labs visade intresse för Stefans forskning – och ville köpa loss licensrättigheter.
-De ville använda modellen för att göra simuleringar inom olika benledningstillämpningar och det är klart att det var ett tungt uppdrag att leverera dit. Jag fick då hjälp av LiU Invest att lösa detta och därmed blev själva grundidén uppmärksammad. Tanken var då att testa om det fanns ett intresse för denna lösning hos fler företag, och det var där Sommarmatchen kom in.

Sommarmatchen är ett entreprenörsprogram hos LEAD som fokuserar på att hjälpa till att utveckla idéer sprungna ur forskningen vid Linköpings universitet mot marknadsanpassade produkter och tjänster.

Under fem veckor arbetar noggrant utvalda studenter från universitetet med forskningsidéerna – med stöttning av LEADs erfarna affärscoacher, för att ge dem nya möjligheter genom exempelvis marknadsanalys, kartläggningar eller prototyparbete.
-Sommarmatchen är ett väldigt bra sätt att få en idé prövad om det finns substans att fortsätta i företagsform. Det var en väldigt liten insats från mig som forskare, mest att förklara forskningsidén och vilka möjligheter och begränsningar som fanns, men resulterade i att vi kunde bilda det bolag vi har i dag.

För tillfället består Rove Technologies av ett team på fyra personer och en investerare. De har kunder inom två marknader – tv-spel och hörapparatsbranschen. Och bolaget fortsätter att växa.
-Vi jobbar som konsultbolag åt de som vill ha hjälp med den här typen av simuleringar – genom att designa våra kunders produkter och nyttja vår teknologi så att det blir så bra som möjligt. Potentialen är väldigt hög, då vi är unika i världen inom vårt område.

Han ser med andra ord positivt på framtiden.
-För egen del är jag i första hand akademiker, mitt område är forskning och utveckling. Sedan finns det andra personer med mer intresse för det kommersiella och att utveckla affärsidén, säger Stefan Stenfelt.

Det här är Rove Technologies

Startade: Själva Rove startade 2021 i Linköping, däremot fanns licensavtalet med Facebook sedan 2018.
Produkt/bransch: Simuleringar, utveckling och marknadsföring av modeller och algoritmer för benlett ljud och därmed förenlig verksamhet.
Antal anställda: Tre finns i bolaget, men ingen arbetar med enbart detta.
Omsättning: 200 000 kr, som de vet. Men det har ju inte gått så mycket av året ännu.

Text: Joakim Löwing
Foto: Björn Lisinski

Tidigare publicerat i Affärsstaden #5 2021