You are currently viewing Träffar rätt energispar
David Björkevik, vice vd och mjukvaruutvecklare samt Teodor Hovenberg, vd på växande startuppföretaget Envista AB har utvecklat ett digitalt analysverktyg som hjälper större fastighetsägare att prioritera rätt fastigheter i energibesparingsarbetet. Foto: Per Oddman

Träffar rätt energispar

Marknaden för Envista finns i stora städer runt om i hela Sverige men skulle dessutom kunna användas av fjärrvärmebolag som Tekniska Verken, Eon eller Fortum. Vilka fastigheter i hela staden har för stort effektuttag under vintern? Detta för att undvika dyr och miljöskadlig spetsvärme i form av till exempel fossil olja eller stenkol.
– Vi tillhandahåller kunden ett interaktivt analysredskap med en mycket pedagogisk visualisering, inspirerad av Hans Roslings Gapminder World och moderna business intelligence system. Det är enkelt utan onödiga funktioner och knappar, säger David Björkevik, vice vd och mjukvaruutvecklare hos Envista.

Kunden kan genom deras analys bilda sig en uppfattning om hur deras fastigheter ligger till i energiprestanda, i jämförelse med tusentals andra byggnader. Det är ett utmärkt verktyg för ett fastighetsbolag för styrning av energiarbetet.
– Envista hjälper fastighetsägaren att se i vilka fastigheter som de bästa och mest lönsamma energisparåtgärderna finns, säger David Björkevik.

Det som Envista gör är att samla ihop befintlig myndighetsdata, energideklarationer och kundens data. Man räknar med att det finns ett antal värden som man inte kan påverka: Är huset format som en ”kylfläns” och tappar energi genom en högre värmeutstrålning? Hur många människor som bor i huset? Varje hus modelleras med 3D-geometri för att få kartlägga dess form och volym. Vad förbrukar andra hus med motsvarande egenskaper? Sedan jämför man detta med hur mycket huset i praktiken förbrukar. Man jobbar med uppvärmd volym för att inte få felaktiga värden i till exempel sporthallar, med högt i tak. Det handlar alltså inte om en klassisk simulering där man till exempel kartlägger väggkonstruktioner, luftflöden och inomhustemperaturer.
– Vi börjar så att säga i ”andra änden” och syftet är både att skapa överblick och att indikera vilka hus som förbrukar mer än de borde, säger Teodor Hovenberg, vd hos Enista.

Den brukliga gången vid energianalyser är att leta efter fastigheter som förbrukar mycket energi per ytenhet. Vissa av dessa kan Envista avfärda. Man pekar istället ut de medelförbrukare som har förutsättningen att bli lågförbrukare. På så sätt kommer det att bli både billigare och tekniskt mindre komplext att spara energi och som har missats av fastighetsägaren. Genom denna metod kan man även överföra erfarenheter från en fastighetsägare till en annan och sedan indikera tekniska fel som man inte hittar med traditionella analysmetoder.
– En stor del av energiförbrukningen beror på faktorer som ligger utanför fastighetsägarens kontroll. Enkelt handlar det om för oss att skifta fokus hos fastighetsägaren till de fastigheter där man kan göra enkla och lönsamma energibesparingar, säger Teodor Hovenberg.
Envistas metodik är väl fungerande hos bland annat fastighetsbolaget Stångåstaden, där Teodor Hovenberg tidigare har arbetat som energistrateg. Arbetssättet är idag en del i deras strategiska fastighetsutveckling. Metoden skapar en god överblick gällande energiprestanda över fastighetsbeståndet och ytterligare energibesparingar.

I grunden finns i Envistas analysverktyg en självlärande algoritm som hela tiden blir bättre på att räkna fram energiprestanda. Det handlar om Big data som utgörs av digitalt lagrad information av sådan storlek (vanligen terabyte och petabyte), att det är svårt att bearbeta den med traditionella metoder.
– Vi har tusentals hus som referensdata och databasen växer exponentiellt. För varje ny kund som tillkommer blir våra prediktioner allt bättre, vilket även gynnar våra befintliga kunder, säger David Björkevik.

Målet är att kunna erbjuda analysen för under tusenlappen per byggnad om man gör ett helt stort fastighetsbestånd. Den blir då billigare än exempelvis en energideklaration och ger ett mycket större värde för fastighetsägaren. Kunden får resultatet i en interaktiv rapport som är molnetbaserad och kan därmed användas både på datorn och i mobiltelefonen. Meningen är att den ska skapa en gemensam och god kommunikation mellan olika funktioner och avdelningar i fastighetsbolaget.
– Våra leveranser sker i form av en workshop där man samlar alla, från ledningsgrupp till energitekniker och ekonomer. Alla måste jobba mot samma mål och förstå vikten av energiarbetet. Syftet med workshopen är både att reda ut frågor om fastighetsbeståndet, men kanske framförallt att peppa organisationen till att bli ännu bättre på energieffektivisering, säger Teodor Hovenberg.

 

TEXT: Per Oddman

TEXT: Per Oddman