You are currently viewing Tipsen för att nå dina mål som entreprenör

Tipsen för att nå dina mål som entreprenör

Trots att merparten av alla entreprenörer arbetar med att formulera olika typer av mål så är kompetensen kring hur man på ett professionellt sätt formulerar och arbetar för att verkligen uppnå sina mål ofta låg. Det kan tyckas konstigt att vi kan arbeta så mycket med mål och ändå inte lägga mer tid eller stärka vår kompetens för att kunna göra det på ett bättre sätt.
Det finns inget rätt eller fel när det gäller att formulera mål. Det viktiga är att målet motiverar dig, driver dig framåt och hjälper dig att fokusera och prioritera i vardagen. För att få effekt koncentrera din kraft till ett eller några få mål åt gången.
– Richard Branson är en av världens mest framgångsrika entreprenörer. Han har startat massor av företag men är också snabb med att lägga ner dem om de inte fungerar som han har tänkt sig. Somliga säger att man aldrig ska ge upp, men att säga nej till något är att säga ja till något annat. Välj hellre att fortsätta arbeta mot de mål som verkligen motiverar dig, säger Jan Tern, föreläsare och författare till boken Målskillnad – målstyrd eller målstörd.

Fråga dig själv varför du vill nå ett specifikt mål följt av ”varför det?” ett par gånger för att komma till kärnan av det som motiverar dig. Får du inget bra svar på frågan varför, blir det svårt att motivera dig själv och din arbetsgrupp. Se till att resan är minst lika rolig och utvecklande som att nå själva målet. Glädje är en viktig komponent i att uppfylla mål.
– Om du känner oro, rädsla, eller osäkerhet inför dina mål – sträva efter att transformera dessa känslor till nyfikenhet, mod eller glädje, känslor som istället får dig att bli peppad och göra saker. För om du inte gör något så händer inget säger Jan Tern.

Han rekommenderar entreprenörer att utvärdera sin måluppfyllelse varje dag med hjälp av en trafikljusmodell. Gradera hur du under dagen närmat dig ditt mål i grönt, gult eller rött, Har du mycket grönt och gult rör du dig framåt, har du mycket rött får du planera om eller lägga energin på något annat mål.

TEXT: Annika Wihlborg

Tidigare publicerat i Affärsstaden 7 – 2017