You are currently viewing Storsatsar för att lyfta Berga
Anders Stjärnberg, VD på HSB Östergötland. Foto: Björn Lisinski

Storsatsar för att lyfta Berga

HSB storsatsar för att lyfta Berga i Linköping – med både bostadsrätter och hyresrätter.
I samarbete med ICA ­Fastigheter, Heimstaden ­Bostad och Stångåstaden ­planeras det att göra området till en mer attraktiv och ­trygg stadsdel.

På senare år har det byggts för fullt i -Berga – framför allt på platsen där Östbergaskolan låg placerad tidigare.

Där har HSB bidragit med två olika hus – ett tolvvåningshus med 54 bostadsrättslägenheter under namnet Brf Panorama och ett sex våningar högt hus med 52 hyresrätter under namnet HSB Bäcken.

Det sistnämnda – som är klart för -inflyttning i vår – är ovanligt för HSB, som ju oftast erbjuder bostadsrätter. Men bolaget vill få till en blandning av olika boendeformer.
– Vi ser det som en stor fördel med en bra mix av både bostads- och hyresrätter. Det är positivt om ett område inte får en stämpel att där bara finns en form av boende. Det underlättar också om man trivs bra på en viss plats att inte bli tvungen att flytta bara för att man vill byta till en bostadsrätt eller en hyresrätt, framhåller VD:n Anders Stjärnberg.

Intill dessa båda kommer också Brf -Ridderstad – 47 bostadsrätter som -beräknas vara färdiga under våren 2023.
– Vi är stora i Berga, där vi har cirka 450 hyresrätter för tillfället. Jag bor själv i närheten och vistas mycket i området – som är väldigt fint med mycket lummighet och bäcken som rinner igenom. Men med de oroligheter som inträffat i vissa områden i Linköping under senare år är det extra viktigt att gjuta hopp genom att fräscha till, bygga nytt och utveckla stadsdelen för framtiden.

Där kommer inte minst också samarbetet med Stångåstaden, Heimstaden Bostad och ICA Fastigheter in.
– Vi är fyra väletablerade parter som alla har ett lokalt engagemang och brinner för att utveckla Linköping. Att vi delar ett långsiktigt intresse av att göra Berga till en mer attraktiv och trygg stadsdel är en klar fördel för såväl kommunen som för boende och besökare i området. Med vår gemensamma kunskap kan vi -åstadkomma en större förändring tillsammans än om vi agerat var för sig.

Ambitionen är att vidareutveckla Berga stadsdelcentrum och i dess anslutning bygga ytterligare nya bostäder, samt -skapa attraktiva och trygga mötesplatser.
– ICA Fastigheter äger marken med kommersiella miljöer i och kring Berga centrum och bestämmer hur de vill förändra och förnya själva handelsplatsen. Men vi övriga tre parter kan bidra med vår kunskap och erfarenhet kring boendet.

De fyra samarbetande företagen har tillsammans påbörjat arbetet med att analysera platsen för att i nästa steg gå vidare med vad de vill göra och hur utvecklingsarbetet framåt ska drivas.

De har även en dialog med Linköpings kommun, som har givit en mycket positiv respons på satsningen.

Så här sa Muharrem Demirok, ord-förande för Samhällsbyggnadsnämnden tidigare:

”Från kommunens sida välkomnar vi beskedet om samarbetet från fastighetsägarna. Deras ambitioner går väl i linje med vad vi ser behövs för att utveckla hela stadsdelen i Berga. Jag ser fram emot att fortsätta dialogen tillsammans.

Anders Stjärnberg menar att det skulle kunna tillkomma mellan 250 och 300 bostäder på ytan kring centrum.
– Något vi kommer att trycka mycket på, är att alla – oavsett om man bor i området eller är besökare – ska känna sig trygg och säker. Det ska vara mindre -mötesplatser mellan husen i stället för ett stort parkeringsområde – mer upplyst och kännas välkomnande.

När skulle ett sådant projekt kunna vara klart?
– Sådant här tar tid, först ska det fattas beslut och göras en detaljplan. Men -mellan fem och sju år låter inte orimligt.

Hur ovanligt är det att fyra olika bolag går ihop och samarbetar på det här sättet?
– Det är ju inte unikt, men sker heller inte särskilt ofta. Alla har vi ett stort hjärta och engagemang i Berga och det är väldigt positivt att kunna genomföra projektet tillsammans, framhåller Anders Stjärnberg.

Det här är HSB

  • Sveriges största bostadskooperation.
  • Cirka 4 000 bostadsrättsföreningar.
  • Cirka 35 000 förtroendevalda.
  • 26 regionala HSB-föreningar.
  • Ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.
  • En miljon personer bor i HSB – med andra ord var tionde svensk.

 

Text: Joakim Löwing
Foto: Björn Lisinski

Tidigare publicerat i Affärsstaden #11 2021