You are currently viewing Stjärnkliniken har världens roligaste jobb

Stjärnkliniken har världens roligaste jobb

Redan från starten hade grundarna bakom Stjärnkliniken en tydlig idé om hur verksamheten skulle bedrivas och det lyser fortfarande igenom när man läser deras värdeord; kvalitet, kundfokus, teamwork och välmående. Här jobbar specialister inom olika områden sida vid sida och tar del av varandras kunskaper för att ta hand om kunderna på bästa sätt.
– Det är viktigt att vara prestigelös och kunna dela med sig av sina erfarenheter med andra kollegor. Det är så man växer och hela tiden utvecklas, säger Marcus

Stjärnkliniken öppnade 2008 och finns nu i Linköping, Norrköping och Mjölby. En klinik i Katrineholm ska öppnas under första kvartalet nästa år och långt framskridna planer finns att öppna ytterligare en klinik under andra kvartalet 2019.
-Var den kommer att ligga är hemligt, säger Marcus med ett leende. Vår expansion ligger helt i linje med vår vision om att skapa ett friskare Sverige med prägling av elitidrotten.

Inom företaget arbetar för närvarande 30 personer och de är specialister inom en mängd områden. Naprapati, massage, sjukgymnastik, kognitiv beteendeterapi (KBT), stresshantering, personlig träning, idrottspsykologi för enskild individ, lag och företag för att nämna några.
– Vi finns här för privatpersoner, idrottsföreningar, företag och försäkringsbolag. Det spelar ingen roll vilka kunder vi har. Vi sätter dem alltid i centrum oavsett vilka mål de har, säger Marcus.

I november i år fick Stjärnkliniken förtroendet att påbörja ett samarbete med Linköpings Fotboll Club.
– Att få vara en del av LFCs medicinska team är ett stort steg för oss på Stjärnkliniken och vi ser fram emot den resa vi har framför oss tillsammans med ett av Sveriges och Europas främsta fotbollslag, säger Marcus stolt.
LFC:s tränare Olof Unogård uttryckte sig så här: ”Jag är jätteglad att vi är i hamn med det här samarbetet. Stjärnklinikens ambition matchar våran väldigt väl, med att leverera bra resultat på högsta möjliga elitnivå. Genom samarbetet tar vi ytterligare kliv mot att professionalisera vår verksamhet och miljön runt spelarna…”

Frida Bylinder, idrottsfysiolog och idrottspsykologisk rådgivare och Franck Lafuma, fysioterapeut kommer att sköta samarbetet och vara en del av det medicinska teamet.
Det här är inte första gången som Stjärnkliniken jobbar tillsammans med elitlag och individuellt högpresterande atleter. De har mångårig erfarenhet av olika landslag, och idrottare inom såväl idrottsmedicin och idrottspsykologi.

Men idrottspsykologi för företag? Hur går det ihop? Det har visat sig att idrottspsykologiska teorier och modeller fungerar bra även inom näringslivet. Stress är ett exempel som inte är så lätt att hantera. När sedan stressen blir negativ och långvarig kan det leda till psykiska besvär. I en ytterligare förlängning kan sömnproblem, försämrad prestation, humörsvängningar och smärta i kroppen tillkomma. Specialister hos Stjärnkliniken har kompetensen att förebygga detta, förmågan att förhindra uppkomsten och resurserna för att hjälpa arbetstagare, som redan har eller känner symptom, att hitta en väg tillbaka.

Ett annat område som kliniken har satsat på är strategisk friskvård. Vanlig företagsvård tar ofta hand om kunden när skadan redan är skedd. Stjärnkliniken arbetar förebyggande genom att göra hälsoprofiler, därefter konstruerar man friskprogram vars ambition är att göra personalen starkare och friskare. En hälsoprofilbedömning (HPB) är en vetenskaplig metod och ett verktyg för att göra en nulägesanalys av hälsostatusen på individ-, eller gruppnivå.

Marcus arbetar inte endast som klinikchef, han är även legitimerad naprapat. Naprapaten kommer in i bilden när samspelet mellan muskler, leder och nervsystem inte fungerar och smärta uppstår. Naprapatens jobb är att återställa kroppens rörelseförmåga med en behandling som främst sker hjälp av händerna. Därefter följer naprapaten oftast upp behandlingen med träningsprogram och råd om arbetsställningar.
– Jag började intressera mig för naprapati när jag spelade fotboll och blev skadad. Då fick jag hjälp av en naprapat och kom tillbaka starkare än jag var innan jag blev skadad. Det var då jag kom underfund med att det är så här vill jag hjälpa människor. Och på den vägen är det. 2009 tog jag examen på Naprapathögskolan i Stockholm och sedan dess har jag hjälp människor tillbaka till normal rörelseförmåga. Jag har världens roligaste jobb, ingen dag är den andra lik, avslutar Marcus.

 

Snabbfakta naprapatins historia

Ordet naprapati kommer från tjeckiska napravit, ”att korrigera” och grekiska pathos, ”lidande”.  Naprapati är en form av manuell terapi som enligt Socialstyrelsen tillhör svensk hälso- och sjukvård.

Naprapatin grundades i USA av Oakley Smith (1880–1967) i början av förra seklet. I tidig ålder drabbades Oakley av scharlakansfeber vilket kom att prägla resten av hans uppväxt, men även innebära att Smith så småningom intresserade sig för medicin samt för skapandet av en helt ny profession; naprapatin.

Naprapatin höll år 1988 på att få en egen legitimation i USA men lobbyister från läkarkåren vände majoriteten av rösterna och förslaget röstades ner. Det bestämdes att endast kiropraktorer, osteopater och läkare fick utöva naprapati. Naprapaterna gav sig inte, utan tog strid för att får utöva sitt yrke och år 1992 fick naprapaterna en egen legitimation.

Till Sverige kom naprapatin i slutet på 1960-talet och den svenska naprapatutbildningen öppnade 1970. Det finns idag ca 1200 naprapater i Sverige som varje år utför ca 1,5 miljoner behandlingar.

Källa: Naprapatins grunder, Studentlitteratur 2009

TEXT: Per Gustafsson
FOTO: Björn Lisinski