Stark framtidstro efter försäljning
Georgios Tziolas och Esbjörn Johansson är duon bakom BoreNet som skördat priser för sitt engagemang som företagare.

Stark framtidstro efter försäljning

I mitten av oktober briserade nyheten. Utsikt bredband AB – som ägs av Tekniska verken och Mjölby Svartådalen energi AB – köper hela Borenets fibernät och driften i Borensberg och på slätten mellan Linköping och Motala. En affär som omfattar 1 000 kunder och ett livsverk.
– Klart att det blir mycket känslor i ett sådant läge, medger Esbjörn Johansson. Men det var dags att lämna stafettpinnen till någon som kunde vidareutveckla det nät vi byggt upp.

Nätet var frukten av 15 års hårt slit. I långa perioden 80 timmars veckor. I med och motgång. I stövlar och hagel men också i en serverhall, inrymd i Odals gamla silos, som gav Borensberg ett av regionens vassaste IT-företag. Det hela började 2003 när gator grävdes upp för att ge plats för ett fjärrvärmenät i Borensberg.
– Alla pratade kanske inte om bredband, Internet och fiberkabel. Men vi såg en möjlighet, att det en dag skulle bli något även utanför storstäderna. Så vi köpte plats i schakten och la ner rörknippen för kanalisation, berättar Esbjörn.

Han tackar än idag banken för uthållighet och engagemang, förståelse och förtroende. Borent gick emot strömmen och knöt samman byarna i det småbrutna skogsbygderna norr om Motala ström med orterna på slätten och Linköpings stadsnät.
– Att nå 100 procentig täckning är inte långt borta. Inte när det gäller själva tekniken. Vi kan säkert lösa det inom tre till fem års tid. Utmaningen är mer en politisk fråga hur vi ska använda de nät som redan finns idag hos statliga och privata aktörer, säger han.

Esbjörn lovordar biblioteken runt om i landet, studieförbund, pensionärsorganisationer och Swedbank som vigt sina liv åt seniorsurf och riktade kurser till grupper som står utanför det digitala undret. Det kan vara svårt att förstå vad den digitala klyftan betyder i dagens samhälle.
– Vi kommer att fortsätta leverera tjänster som bredband, teve och telefoni till privatpersoner, små och medelstora företag liksom serverdrift till näringslivet. Visst är konkurrensen stenhård. Men vi finns här nära kunden, vi vill kunna nå kunden inom 45 minuter. Det är vår styrka. Närheten. Vi bryr oss och vill känna våra kunder.

Borenet kommer att fortsätta bygga nät. I luften. Esbjörn ser stora fördelar med radiolänk. I väglöst land med stenig mark och långa avstånd går det att bygga bredband både snabbt och billigt. Mellan gods och gårdar, slättland och skogsbygd. Utan dramatiska investeringar kan snart alla dra nytta av dagens digitaliserade tjänster.
– För oss känns det bra och tryggt att Tekniska Verken även i fortsättningen kommer att agera som en lokal och nära aktör. Vi hade aldrig sålt till en stor nationell spelare. Vi kommer också i fortsättningen finnas med som partnerföretag och hjälpa Tekniska Verken att etablera kanalisation och svetsa optofiber.

I serverhallen finns framtiden, omgärdad av så rigorös säkerhet att vi får vi återkomma till den vid en annan dag. Men klart är att Borenet har gått sina egna vägar, hittat lönsamma lösningar för samhällen utanför storstadsregionen och fokuserat på kundnytta för landsbygden.
– För att garantera en hög säkerhet har vi lagt stor vikt vid redundans när nätdragningar planerats. Vi matar alltid noder från olika vägar. Då har vi möjlighet att snabbt koppla om och styra trafiken en annan väg om uppstår skador på grund grävning, säger Esbjörn.

Det var detta han och Georgios Tziolas belönades för när Årets Motalaföretag utsågs för ett halvårsedan, en marsdag.Utmärkelsen delas ut till det företag som genom egna insatser bäst befrämjar sitt eget och andra företags utveckling och därmed även Motala kommuns utveckling.

Med mycket stort engagemang, inte bara för sin egen verksamhet, utan för hela samhället, har BoreNet AB varit en bidragande orsak till en positiv utveckling i Motala. Tack vare sin flexibla organisation med bred teknisk kompetens och imponerande uppfinningsrikedom har bolaget på ett miljömässigt sätt skapat goda förutsättningar för en digital utveckling på den lokala marknaden.
– Vår ambition är att fortsätta i samma anda, lovar Esbjörn.

TEXT: Calle Selling
FOTO: Calle Selling