Serneke utmanar, engagerar och inspirerar

Serneke utmanar, engagerar och inspirerar

Klassiska byggbolag som Skanska, NCC och Peab har sedan många år tillbaka varit de tre största drakarna i branschen.
Trots att det handlar om mycket tradition har Serneke Group sedan starten 2002 redan vuxit till Sveriges fjärde största byggföretag.
– Vi har i dag ungefär 1 200 anställda på 17 orter och en omsättning på cirka sju miljarder kronor. Med andra ord har det var en extrem expansion, framhåller Anders Johansson, chef för all verksamhet i Östergötland.
Han tillträdde på sin tjänst så sent som i augusti. Länets lokalkontor håller till i Norrköping och öppnades i våras.
– Vi har ju en hel del spännande projekt på gång i Östergötland, så det känns naturligt att vi etablerar oss här, säger Anders.
Inte minst nya simhallen i Linköping – där första spadtaget togs i somras och den beräknas vara klar under sommaren 2022.
– Vi har totalansvaret för byggnationen åt Linköpings kommun, det är Östergötlands största byggprojekt. För tillfället har vi sex anställda som jobbar heltid, men det kommer att öka till flera hundra varefter. Det blir ju en av de största simhallarna i Sverige, där mycket teknik ska in. Bland annat ska en 50-, en 25-meters och en hoppbassäng, samt ett äventyrsbad anläggas.

I Norrköping har Serneke tillsammans med VACSE skrivit ett 20-årigt avtal med Domstolsverket att bygga och hyra ut en ny tingsrätt.
– En detaljplan håller på att tas fram och vi hoppas kunna komma i gång med byggnationen under 2021, för att sedan bli klara cirka två år senare och ha en inflyttning under senare delen av 2022.
Bolaget är också i ett tidigt stadium vad gäller att bygga om det gamla verkstadsområdet i Motala.
– De gamla och slitna lokalerna ska inte bara stå och förfalla. Där undersöker vi just nu vad som går att bevara och vad som behöver byggas om för att få fart på hela området igen.
Enligt Sarnekes egna ståndpunkter är det viktigt att ”utmana i branschen, engagera samtiden och inspirera framtiden”.

Tre viktiga delar är att man är entreprenörsdrivna, jobbar hårt med social hållbarhet och har en hel del unika projekt.
– Vi är ett bolag med en platt organisation och korta beslutsvägar. Vår VD i Göteborg är väldigt operativ och med i allt som sker. Han är bara ett telefonsamtal bort och rycker gärna ut till våra olika orter runtom i landet för att hjälpa till om det behövs, framhåller Anders.
– När det gäller social hållbarhet är samhällsengagemang grundläggande i allt vi gör. Det går hand i hand med långsiktig tillväxt och god lönsamhet. Vi har både möjligheten och ansvaret att bidra till en mer hållbar utveckling när vi utvecklar och bygger stadsdelar, arenor, bostäder och när vi sponsrar våra anställdas föreningar.

Den tredje punkten – unika projekt – är något som definierar Serneke mycket som byggbolag.
– Vi strävar efter att vara nytänkande, att ifrågasätta gängse normer och praxis inom branschen. Varför måste man bygga på ett visst sätt när man kan göra så här i stället? Många gånger kan det ju vara ett ramverk som gör att det blivit så – men måste det vara ristat i sten för alltid? Kanske behöver lagar och regler ses över ibland och moderniseras? Där vill vi vara en starkt pådrivande aktör.
Ett par av de mest unika projekt som företaget gett sig på hittills är Karlatornet och Prioritet Serneke Arena. Båda dessa byggen är ett resultat av att tänka modigt och utmana normer.
– Karlatornet i Göteborg blir Nordens högsta byggnad med sina 245 meter. Inflyttning beräknas påbörjas under andra halvan av 2022, berättar Anders.
Prioritet Serneke Arena i Göteborg är redan färdigt. Det är en enorm anläggning på 45 000 kvadratmeter – som innehåller både en fullstor inomhusplan för fotboll, flera planer för exempelvis handboll, innebandy, basket och volleyboll, en inomhuslängdskidåkningsanläggning med konstsnö som i en tunnel under marknivå och en stor konferensanläggning.
– Denna blev verklig att genomföra tillsammans med finansiering av privata aktörer. Där kan vi fungera som en katalysator och få det att hända snabbt. Inte om tio år, utan nu. Vi vill hjälpa kommunen och idrottsföreningar.
Det speciella och nytänkande utgörs mycket av att Serneke värnar så starkt om föreningslivet och den samhällsnytta det skapar.
– Vi har som vision att göra något bra både för föreningar och för samhället, vilket också leder till att vi gör något bra för oss själva. Det skulle ta betydligt längre tid om en kommun ska sköta finansieringen på egen hand.
Nu vill man vara med och tillföra något i debatten i Östergötland. Att få fler saker att hända.
– Jag ser väldigt positivt på framtiden. Inte minst i vårt län där det inte är någon avmattning vad gäller byggnationer som i exempelvis Stockholm, Uppsala och Örebro. Vi har det väl förspänt i Östergötland och vi vill vara med och påverka, avslutar Anders Johansson.

Det här är Serneke Group AB

Startade: 2002 i Göteborg. Öppnade Öster­götlands lokalkontor i Norrköping våren 2019.
Produkt/bransch: Bygg- och förvaltningsföretag.
Antal anställda: Cirka 1 200 anställda på 17 olika orter runtom i landet. I Östergötland är man för tillfället tio stycken.
Omsättning: 7 miljarder kronor.

 

TEXT: Joakim Löwing
FOTO: Björn Lisinski