You are currently viewing Säkert återbruk är i ropet

Säkert återbruk är i ropet

Så har SIMS affärer sett ut i sju-åtta år. Man har sysslat med traditionell återvinning och sålt metall och plast till smältverk. Men på senare år har man även etablerat en affär kring återbruk av IT-utrustning.
– Här kommer informationssäkerhet in, då vi får in väldigt mycket datorer som är i bra skick och då även innehåller information, som kan innehålla känsliga personuppgifter också, berättar Mikael Lekbeck.
– Vi har alltid skyddat vår utrustning eller våra grejor utifrån ett material-innehållsperspektiv, vi vill inte bli av med kretskort och koppar och sådant som vi kan tjäna pengar på. Nu har den stora risken flyttat från material till information och personuppgifter som finns lagrade på den här utrustningen.

Därför har SIMS vidtagit åtgärder för att säkra upp det här.
– Bland annat förvaras allt som kommer in till oss i en sekretessförvaring som är kameraövervakad och låst. Och det är bara ett fåtal personer som har access. Kameraövervakningen är uppkopplad mot en extern larmcentral. Vi har vaktbolag som sonderar regelbundet på området. Personkontroller på alla som jobbar med datorer och sånt. Samma sak som att man har en väktare som ronderar regelbundet.
– Så där har blivit en stor skillnad på säkerhet och skalskydd och liknade, säger Mikael och fortsätter; Det här ger oss en stor möjlighet att sälja den här sekretesstjänsten, och göra företag medvetna om att de inte lämnar de gamla datorerna till vem som helst, utan att man är skyldig att ta hand om saker på rätt sätt.
– Gemene man tänker inte på riskerna. Det här tror jag både kommunerna och elkretsen måste fundera på. Det är en ganska öppen hantering av IT-prylar på återvinningscentralerna. Där finns en bur som du lägger den laptop som du kastar. Många tror kanske att den här laptopen tas omhand på ett schysst sätt. Men nästa bil som kommer inte till ÅVC:en kanske lämnar tre hårtorkar men tar med sig din laptop hem.

Mikael berättar att det sker ett stort svinn och att flera ÅVC:er har fått rigga vakter.
– I Ullstämma ronderar vaktbolag på ÅVC:en. I Stockholm är det mycket spring och till och med svårt för personalen att jobba i och med mycket stölder och bråk på återvinningscentralen.

Men det här med GDPR då?
– Nu kommer GDPR, men problematiken fanns ju innan. I och med GDPR är det ett mycket tydligare ansvarsutkrävande om man slarvar som företagare. Tappar du bort din jobbmobil ska du anmäla det, i och med att telefonen innehåller personuppgifter.
Vi får se hur det spelar ut när allt är i gång, men jag tycker att vårt företag är väl förberedda för detta, försäkrar Mikael.

Vilka är det då som är SIMS huvudsakliga kunder?
– Dels har vi ett uppdrag från systemet som finns nationellt i Sverige. Producenterna har gått ihop och bildat Elkretsen. Elkretsen är skyldiga att samla in elavfall. Producenterna är helt enkelt skyldig att ta tillbaks de produkter man sätter ut på marknaden, och då har Elkretsen i sin tur etablerat ett samarbete med kommunerna. Det innebär kort att Elkretsen får ställa ut sina insamlingskärl inne på återvinningscentralerna.

Sen har vi B2B sidan, där SIMS köper in högvärdes-elektronik av ett stort antal företag.
– Det kan vara statliga verk, myndigheter, globala kunder med it-system. Vi kanske inte tar hand om allt deras material. men vi har en stor del av deras el-skrot.
Den anläggningen vi har i Katrineholm är Sveriges största anläggning för elskrot. Vi hanterar mest volym av elskrot där. Ungefär mellan 30-35 000 ton elavfall som kommer in per år.

Det som växer är återbruks-tjänster, medans det är mindre efterfrågan på rena recycling-tjänster. Så återbruk är helt klart i fokus. Vad innebär då återbruk? Säljs de funktionella prylarna eller säljer man och återbruka delar? Mikael reder ut vad det innebär:
– Både och, dels så finns partpulling, där man plockar ut bara det som är värdefullt ur datorn och sen skickar resten för fragmentering. Men det som är störts är återbruk av hela utrustningar. vi rensar hårddiskarna riktigt noga, med en noggrann formatering och installerar ny mjukvara, och gör iordning datorn så att den är i säljbart skick. Sen säljs den via SIMS internationella säljkanaler. Tex en skola i Baltikum, eller Afrika. Det finns även stora företag i Sverige som köper begagnade datorer, då man faktiskt sällan behöver den senaste maskinen för att kunna köra till exempel word.

 

MIKAELS TIPS I OCH MED GDPR

Om du vill uppfylla GDPR så ska du anlita ett företag som garanterar att hantering och förvaring sker på ett sånt sätt att informationen inte riskerat att komma i felaktiga händer. 

  • Se till att skriva ett biträdesavtal, så företaget tar över ansvaret för informationen.
  • Ställ krav på de som hämtar IT-prylarna.
  • Ställ krav på de som återvinner eller återanvänder – där ni kanske vill se om det går att återbruka IT-prylarna.
  • Se till att få en ordentlig återkoppling på att produkterna verkligen återbrukades.
  • Fråga var IT-skrotet tar vägen. Vi vet att massor av el-skrot hamnar i Afrika. Det hade inte hamnat där om man hade ställt krav och frågat var det tar vägen.

 

TEXT: Björn Lisinski
FOTO: Björn Lisinski