Så är livet

Så är livet

Med de orden inleds Väderstads jubileumsbok som gavs ut till 55-årsjubileet 2017. I den står att läsa om Rune Stark, som sadlade om från lantbrukare till verkstadsföretagare och vars familj fortfarande äger och driver företaget på Östgötaslätten och förser jordbruksverksamheter runtom i världen med förenklande och förbättrande maskiner och produkter för jordbearbetning och sådd.
– Det är en häftig historia, säger Mats Båverud, VD på Väderstad, när vi ses en blåsig vinterdag i det lilla samhället utanför Mjölby som lånat sitt namn till det anrika företaget som legat här sedan det grundades 1962.

Han sätter sig tillrätta i en av fåtöljerna och fortsätter berätta:
– Rune och Siw Stark brukade och levde på sin 30 hektar stora, eller ska man kanske säga lilla, lantbruksfastighet här i Väderstad. Men efter ett antal år på 50-talet, som lämnade en hel del i övrigt att önska både skörde- och inkomstmässigt, fick man allt svårare att försörja familjen med de fyra barnen. Man provade med kalkonuppfödning och torgförsäljning för att dryga ut inkomsterna, men det var något helt annat som skulle komma att förändra situationen för familjen.

Han berättar om att Rune var klurig och teknikkunnig. Och att hans harv, eller sladd som den också kallas, ett redskap som används för att jämna ut marken och slå sönder lerklumpar, en dag gick sönder. Och istället för att laga den gamla av trä, funderade Rune ut en konstruktion av metall som inte bara blev mer hållbar och kunde stå ute hela sommaren utan att förstöras, den kom djupare i jorden och kunde dessutom dra mer och tyngre med hjälp av traktorerna som mer och mer ersatt hästarna i det svenska lantbruket.
– När grannarna såg vilken skillnad det var på uppkomsten på familjen Starks åkrar jämfört med sina egna kopplade man det till den nya harven och frågan kom från flera håll ”Kan du inte göra en till mig med?” Och det var så det startade – Runes mekaniska verkstad i Väderstad föddes.

Verksamheten växte, sakta men säkert och flera typer av produkter utvecklades i takt med att traktorer och andra redskap förbättrades. Intresset växte även utomlands och marknaden utökades.
– De tre sönerna Crister, Andreas och Bosse hade varit engagerade i bolaget sedan tidigare, men i och med att exporten kom igång kallades även dottern Christina, som utbildat sig till sjuksköterska, in eftersom hon var den enda som var bra på engelska, berättar Mats och skrattar när han fortsätter berätta att den första säljresan gick till Finland, där man inte gjorde sig förstådd med engelska ändå.

Idag, snart 60 år senare, har bolaget gjort en resa över såväl toppar som dalar. Året 1991 lanserades såmaskinen Rapid, vilket blev ett stort uppsving. Under åren 2007-2008 däremot, då det var ekonomiska oroligheter och det gick knackigt i samarbetet med Ryssland upplevde Väderstad en riktig svacka och fick dra ner rejält för att överleva. Runt 2012 lanserades Tempo, precisionssåmaskinen, en av många Väderstad-innovationer som fortfarande är ledande och trendskapare på marknaden.
– Verksamheten på Väderstad är sprunget ur en kultur där man hjälptes åt, berättar Mats. Behövde någon skjuta upp sin betalning till efter skörden så gick det alltid att ordna. Relationerna med kunderna var nära och personliga, vilket förstås är fantastiskt. Dock följde en tid då man i ivern att utveckla nya innovationer och arbeta med försäljning och kundvård missade den viktiga tredje faktorn: Operational Excellence.

Han berättar om verksamhetsoptimering, det vill säga den operativa förmågan att kvalitetssäkra och validera interna processer som bidrar till att skapa hållbarhet och lönsamhet. Att det är inte bara vad som görs- utan även hur, som spelar roll för vilken färg siffrorna på sista raden har.
– Min erfarenhet av lantbruk var synnerligen begränsat och sträckte sig till att om somrarna ta hand om mjölkkor och lassa hö. Jag har däremot lång erfarenhet av tillverkningsprocesser inom både fordons- och läkemedelsindustrin och vet att principerna är de samma, vad man än tillverkar. Så när jag fick frågan om att komma till Väderstad sa jag att sex månader var okej, men sen skulle jag gå i pension, skrattar Mats som nu är inne på sitt fjärde år.

Genom ett gediget arbete med att omformulera värdegrunderna och förankra dessa på individnivå samt förbättra interna arbetssätt lyckades man vända trenden och har sedan 2017 ökat omsättningen med över en miljard kronor.
– Trots Corona med materialbrist och oro på marknaden har vi gjort de bästa siffrorna hittills, vilken förstås känns otroligt bra, säger Mats. Vi har en fantastiskt driftig ledningsgrupp och över 1500 engagerade anställda i 40 länder som tillsammans uppenbarligen gör många saker rätt!
The Väderstad Way har blivit ledord som gett resultat, och Mats säger att han ser framtiden an med stor tillförsikt. Förutsättningarna att inom fem år ha ökat omsättningen till det dubbla finns absolut.
– Men då har jag lämnat över till nästa generation, säger Mats. Nästa år tar nämligen Rune och Siws barnbarn Henrik Gilstring över VD-skapet. Och jag ska äntligen ägna mig åt golf, fiske och barnbarn.

Text och foto: Mirjam Lindahl