You are currently viewing Rymdteknik effektiviserar världens mat

Rymdteknik effektiviserar världens mat

TEMA EAST SWEDEN ALMEDALEN

CYSTELLAR ÄR ETT UNGT STARTUPFÖRETAG som grundades 2017 i Linköping och som med största sannolikhet kommer att förändra arbetssättet för världens försäkringsbolag inom jordbruk och livsmedel samt själva jordbruksproduktionen. Man har sina rötter i rymdteknik och forskning. Grundaren Peter Bunus har en filosofisk doktorsexamen inom datavetenskap från Linköpings universitet och har arbetat med både NASA (National Aeronautics and Space Administration) och ESA (European Space Agency). Medgrundaren Serdar Uckun har mer än tjugo års erfarenhet av ledarskap och forskning i organisationer som NASA och Xerox PARC.

VÄRLDENS MEST INNOVATIVA FÖRETAG inom försäkringssektorn har CyStellar utsetts till av Startupbootcamp InsurTech London, världens ledande acceleratorer inom finans och försäkring.
– I London har vi fått ett varmt mottagande och man tror på vår företagsidé. Vi arbetar med stora bolag inom försäkrings- och finanssektorn som till exempel Green Insurance, XL Catlin, Munich Re, Old Mutual, PwC, Admiral Group och Llyods Banking Group, säger Peter Bunus.
CyStellars molnbaserade plattform samlar in och bearbetar data från marksensorer, luften, satellit- och drönarbilder.
– Billigast och enklast är förstås att använda satellittekniken, berättar Peter Bunus.

DET HANDLAR OM BLOCKKEDJETEKNIKEN, en form av internetprotokoll i kombination med sakernas internet (IoT) för att öka transparensen, säkerheten och spårbarheten i livsmedelskedjor. Det är en distribuerad databas där varje knutpunkt i ett datornätverk automatiskt verifierar ändringar och tillägg som görs på några av de andra knutpunkterna. Valutan Bitcoin har till exempel den tekniken.
– Traditionellt så är det banker som genomför penningtransaktioner och som då blir en så kallad ”centraliserad databas” Detta innebär en större risk för dataintrång. I många länder som till exempel Sydamerika och Afrika så är svårigheten att man ibland inte kan lita på bankerna eller andra institutioner. Då blir blockkedjetekniken användbar, säger Peter Bunus.

TEKNIKEN KAN URSKILJA MÖNSTER OCH SAMBAND, då den bearbetar stora mängder data. Genom självlärande algoritmer, maskininlärning, big dataanalys och artificiell intelligens genomför man analyser.
– Tekniken är den samma som till exempel i självkörande bilar. Det är en mängd sensorer som samlar in en stor mängd data och som sedan analyseras, säger Peter Bunus.
Analyserna blir till rapporter som lantbrukaren kan använda som ett smartare beslutsunderlag. Det handlar om en effektivisering av användandet gällande foder, antibiotika, vatten och bekämpningsmedel. På så sätt kan man uppnå en ökad automatisering och produktivitet. Man använder även väderprognoser och kan bedöma olika växtligheters utveckling. På så sätt får man reda på hur mycket som produceras och eventuell skadeomfattning som kan vara till nytta för försäkringsbolagen. Detta kan man göra på några sekunder. En effekt av systemet är till exempel att de riktlinjer som finns för att få vara en ekologisk odling kan kontrolleras.
– Genom att placera SIM-kort, QR-kod eller DNA-märkning på produkten kan man spåra och följa livsmedlets väg genom distributionskedjan, från jordbruket, producenten, grossisten och till butik. Om någon skulle försöka att fuska genom att till exempel byta förpackning eller producera mer av en produkt så upptäckts det, även genom satellitbilder, säger Peter Bunus.

I DAGENS LAGSTIFTNING finns det bara krav på spårbarhet ett steg före och ett efter varje aktör i distributionskedjan. Konsumenten kan genom att med sin mobiltelefon scanna in en QR-kod på en produkt, få en mängd information om till exempel ursprungsland, tillverkare och transporter. Konsumenten kan på så sätt kontrollera att en produkt är den bästa med hänsyn till ekonomi, miljö och etik. Alla som tillhör distributionskedjan kan på så sätt få lättillgänglig information som man kan använda till att effektivisera.
– Effektivare transporter och logistik kan spara mycket pengar. 1/3-del av distributionskostnaden består av ineffektivitet. Man uppskattar dessutom att 10 % av alla livsmedelsprodukter är förfalskade, säger Peter Bunus.

TEKNIKEN GÖR ATT FÖRSÄKRINGSBOLAGEN får tillgång till en mängd data som de kan använda för att beräkna lönsamhet och risker i försäkringspremier. Det kan handla om livsmedel som blivit förgiftat. Då kan man spåra ursprunget och minimera försäkringsskadan både till produkt och varumärke.
– I länder som Sydamerika och Afrika är sällan jordbruken försäkrade. Det beror på att försäkringsbolagen inte har några data att bedöma riskerna. Man räknar med att endast 1/7-del av all världens jordbruksareal är försäkrad. Här finns en gigantisk potential för vår teknik, avslutar Peter Bonus.

 

UR PROGRAMMET

Håll koll på vad du äter med blockchain-teknik
Arrangör:
East Sweden, Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Motala kommun, Linköpings universitet, Östsvenska Handelskammaren
Dag:
4/7 2018 11:45 – 12:45
Evenemangskategori, EvenemangsTYP:
Seminarium, Seminarium
Ämnesområde, Ämnesområde 2:
Innovation, Hållbarhet
Språk:
Svenska
Plats:
Strandvägen 4
Platsbeskrivning:
East Sweden Arena

TEXT: Per Oddman
FOTO: Per Oddman