You are currently viewing Nyfikenhet är A och O
Min styrka är att jag ser alternativ, möjligheter och kombinationer. Min ständiga nyfikenhet är A och O. Det är viktigt att fråga i stället för att anta något, berättar Karin Ackerholm. Foto: Björn Lisinski.

Nyfikenhet är A och O

Är ditt företag intresserade att tillämpa AI eller få utbyte med forskare med AI-kompetens. Håller du på att forska inom något nytt spännande område – och har en lösning med potential att skapa nytta utanför akademin?
Då kan Karin Ackerholm vara rätt person att få hjälp av. Hon arbetar nämligen som innovationsrådgivare på Linköpings Universitet.
Om Karin Ackerholm skulle beskriva sig själv med tre ord blir det ”nyfiken, engagerad och lösningsorienterad”.

Dessa sammanfattar väldigt bra varför just hon är en av fem med uppdraget som innovationsrådgivare på Linköpings Universitet.
– Mina starka sidor är att jag har en förmåga att se alternativ, möjligheter och kombinationer. Jag är lyhörd och fungerar som ett bollplank så att idéägarna hittar ett upplägg som de själva brinner för. Min ständiga nyfikenhet är A och O. Det är viktigt att fråga i stället för att anta något, berättar Karin.

Vilka branscher intresserar dig extra mycket?
– Produkter och tjänster som inom IT och design, som är relevanta för en mängd branscher. Lösningar som beslutsstöd, visualisering, styrning och övervakning, administration och informationshantering är särskilt givande. Tillämpning av AI och ökad hållbarhet är återkommande teman.

Vad ingår i ditt arbete som innovationsrådgivare?
– Jag arbetar jag för att stärka forskningens positiva avtryck, med särskilt fokus på hur tillämpning av kunskap och teknik kan lösa samhällsutmaningar och bidra till hållbar utveckling. Jag kan bidra till att planera för impact – till exempel bygga en effektkedja för hur en grupp/projektkonstellation ska kunna skapa och säkra samhällseffekter. Eller ge råd kring aktiviteter som bäddar för möjligheter till kommersialisering, samverkan eller annat nyttiggörande. Jag utgår från etablerade arbetssätt inom designmetodik, systemtänkande och tekniktillämpning för genomslag.

Karin har haft sin tjänst i nio år – och sättet att arbeta har ändrats en del genom dessa.
– När jag började tjänsten kom jag ofta in i processens senare skede, men numera är vi innovationsrådgivare med tidigt i processen för att se om forskningen kan få potential att leda till en lösning ute på marknaden. Många kanske tänker att det är själva idén som är grejen – men det är ett stort steg och krävs verkligen mycket blod, svett och tårar för att införa något i till exempel vården, industrin eller inom logistik. Min uppgift är att hjälpa till och öka chanserna att forskningen kommer till användning.

En innovation blir det inte förrän det är en produkt eller tjänst i bruk, som används och skapar värde.
– Jag träffar primärt forskare i olika stadier av forskningen där de får berätta hur den kan komma till nytta för en viss målgrupp och vad de vill skapa för utbyte med universitet. Hur ska forskningen gå vidare och behöver de alliera sig eller samarbeta med andra parter? Vad finns för möjligheter och problem?

Karin och övriga innovationsrådgivare kontaktar även region, kommun och/eller företag inom den potentiella marknaden för att ta reda på status kring deras intresse och möjligheter att applicera den aktuella forskningen i sin respektive verksamhet.
– Något vi är duktig på i Sverige är att samverka. Det finns även många bra stödsystem för företag – som Almi, Vinnova och vår inkubator LEAD. Forskare jobbar ofta väldigt hårt och är fantastiskt skickliga på det de gör, sedan behövs flera andra delar när man ska ta vara på resultatet av forskningen på bästa sätt och att nå ut.

Hur mycket har pandemin stört vad gäller nyföretagandet och hur ser läget ut nu?
– När pandemin slog till och något halvår framåt var det ganska stiltje. Men i dag skulle jag säga att vi är tillbaka till hur det var innan viruset bröt ut. Det finns en enorm potential i vår region. Utmaningarna är hållbarhetsfrågorna, som blivit allt viktigare oavsett bransch. Vi har generellt sätt en väldigt stor kompetens kring bland annat miljötänk och visualisering i Östergötland – som kan ge stor nytta, framhåller Karin Ackerholm.

Det här är Karin Ackerholm

Ålder: 40 år.
Familj: Man och ett barn.
Bor: I ett hus utanför Ljungsbro.
Yrke: Innovationsrådgivare på Internationaliserings-, forskningsstöd- och samverkansavdelningen (IFSA), Linköpings Universitet.
Intressen: Umgås med vänner och familj. Jobbet, teknik, design, konst och musik.

Detta ingår i Karins roll som innovationsrådgivare

• Kontakt för samverkans- och innovationsfrågor i styrkeområdet för AI (artificiell intelligens)
• Senior projektledare i AI Sweden (som en del av LiUs partnerskap)
• Ansvarig för Samverkansenhetens arbete med hållbart samverkansstöd
• Rådgivning kring idéutveckling, nyttiggörande och impact.
• Samordnar rådgivning för studentidéer

Det här är Samverkansenheten

Samverkansenheten, som är en del av Internationaliserings-, forskningsstöd- och samverkansavdelningen (IFSA), har i uppdrag att bistå forskare, lärare och studenter att skapa nytta och innovation. De utvecklar universitetets förmåga att nyttiggöra kunskap genom strategisk samverkan i nära samarbete med det omgivande samhället.

Text: Joakim Löwing
Foto: Björn Lisinski

Tidigare publicerat i Affärsstaden #11 2021