Nira Dynamics mäter trycket sensorlöst

Nira Dynamics mäter trycket sensorlöst

NIRA Dynamics grundades 2001 av forskaren Fredrik Gustafsson på Linköpings Universitet.

Sedan dess har det vuxit enormt – man har i dag 64 anställda och en omsättning en bit över 200 miljoner kronor per år. Av personalen utgörs många av ingenjörer och doktorer.

Lagkraven på TPMS – däcktrycksövervakning på bilarnas instrumentbräda – blev en jackpot för företaget.

Det kravet gäller på alla nytillverkade bilar i Nordamerika från 2007 och i Europa från 2014.

NIRA:s sensorlösa system TPI (Tire Pressure Indicator) finns numera i cirka 35 miljoner bilar världen över. Principen är enkel. Om luften pyser ur ett däck ”plattas det till” och därmed ökar rotationshastigheten. Eftersom ABS-sensorerna mäter just rotationshastigheten finns informationen redan tillgänglig i bilens stabilitetssystem. Det enda som behöver adderas är en liten kodsnutt som övervakar förändringar i rotationshastigheten och slår larm vid en förutbestämd nivå.

Det som har tagit tid är att övertyga den ofta konservativa bilvärlden om fördelarna jämfört med att ha en sensor i varje hjul.

– Vi dominerar världsmarknaden när det gäller sensorslösa och mjukvarubaserade TPMS-system med en marknadsandel på 60 procent. Där är främsta konkurrenterna Continental och Dunlop Tech. Men räknar man med sensorbaserade tillverkare är vi trea på marknaden med en marknadsandel på cirka 17-18 procent, säger marknads- och försäljningschefen Johan Hägg.

Vilka är de största fördelarna med ert mjukvarubaserade system?

– Framför allt en mindre kostnad och en mindre miljöpåverkan. Med vårt system behövs ju inga fysiska sensorer på däcken – så man slipper en tillverkning av sådana. Att många ändå väljer systemen med sensor beror på att traditionen är så stark. Men framtiden talar allt mer för oss.

NIRA utformade TPI 2006 och sedan 2010/11 har omsättningen i stort sett dubblats varje år.

– Vi har haft en väldigt bra tillväxt och det finns stora möjligheter att fortsätta utveckla vår produkt i framtiden, framhåller Johan Hägg.

Vilka är era största kunder?

– Några av världens ledande biltillverkare som Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Volvo, Fiat och Renault.

Den första bilen som NIRA satte in TPI i var en Audi TT.

Och det är just Audi Electronic Ventures som i dag äger 95 procent av företaget. De övriga fem procenten ägs av grundaren Fredrik Gustafsson.

– Fredrik är inte bara delägare, utan dessutom fortfarande delaktig i vår bevakning av omvärlden och framtida teknologi genom sitt engagemang på universitetet. Han har ju varit med ända från början med de ursprungliga idéerna och har flera olika patent.

Hur ser er framtidsvision vad gäller TPI ut?

– Till att börja med ska vi finnas i var fjärde bil som produceras i världen år 2021. Något vi ser väldigt positivt på. Kina är en ny marknad, där lagstiftningen om TPMS ännu inte finns – men säkerligen kommer inom en ganska snar framtid.

Nyligen släppte NIRA Dynamics sin andra produkt – ett halkvarningssystem som använder informationen från samma sensorer som däcktryckssystemet.

Den nya funktionen kallas för Road Surface Information (RSI) och gör det inte bara möjligt för förare att få information om halt väglag.

Självkörande bilar behöver också veta hur bra väggreppet är och hur lång bromssträckan är i varje ögonblick. Med RSI läggs ännu en pusselbit till möjliggörandet av säkra självkörande bilar.

– Funktionen räknar kontinuerligt och i realtid ut hur mycket grepp (friktion) en bil har mot vägbanan. Denna information om vägens tillstånd skickas från ett stort antal bilar till en central server, från vilken insamlad vägdata sedan skickas ut till bilar på väg in i det aktuella området. Dessa får därmed relevant väginformation och halkvarningar i tid. Det kommer att öka trafiksäkerheten avsevärt.

För tillfället har NIRA ett samarbete med Taxi Göteborg – och har 250 taxibilar som åker runt och samlar in information om vägarna. Men ännu har man inte kommit i gång med att skicka ut informationen till andra bilister.

– Vårt fokus ligger på att samla in information och skicka till vårt eget moln som sätter ihop all fakta om vägdata. Vi har även bilar i Stockholm och Örebro i arbete. RSI kommer att bli ännu större än TPMS i framtiden.

Hur ser konkurrensen ut när det gäller RSI?

– Där är biltillverkarna själva konkurrenter, de förstår hur pass viktigt detta är. Framför allt för framtidens självkörande bilar är detta en nödvändighet.

Finns det någon speciell utmaning i det hela?

– Integriteten är viktig för bilarna med den här utrustningen. Det märker vi inte minst i Tyskland. Man ska inte kunna se vilken bil som lämnar informationen och var den befinner sig. Så alla bilar är anonyma. Det viktigaste är att informationen kommer ut och delas till andra, avslutar Johan Hägg.

 

[title size=”3″ start=”yes”]Nira Dynamics AB[/title]

Startade: 2001 i Linköping.

Produkt/bransch: Med specialistkompetens inom bland annat sensorfusion utvecklar NIRA kostnadseffektiva säkerhets- och navigationslösningar som skapar mervärden för den globala fordonsindustrin. Kunderna inkluderar några av världens ledande biltillverkare – som Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Volvo, Fiat och Renault.

Antal anställda: 64 stycken (med konsulter cirka 100 stycken).

Omsättning (2015): 204 miljoner kronor.

[title stop=”yes”][/title]

 

TEXT: Joakim Löwing

FOTO: Björn Lisinski

Tidigare publicerat i Affärsstaden 4 – 2017