Med Almi ökar möjligheterna till tillväxt

Med Almi ökar möjligheterna till tillväxt

Almi Företagspartner erbjuder olika typer av finansieringsalternativ i form av lån, checkar och bidrag. Det många inte känner till är den rådgivning som finns som erbjuds små och medelstora företag i alla utvecklingsfaser. Almi arbetar med individuell rådgivning, grupprådgivning och rådgivning som syftar till att skapa finansieringslösningar som svarar mot kundens behov.

Almi Östergötland ägs av staten och Region Östergötland och finns med motsvarande ägarbild representerat över hela landet. Deras lån vänder sig till de företagare som har behov av att få finansiering till sin utveckling men inte lyckats fullt ut. De vanligaste finansiärerna är först och främst de traditionella bankerna.
Det finns idag en mängd sätt att finansiera företag utöver vanliga lån. Det krävs alltid att man själv satsar eget kapital vilket också bevisar att man tror på sin egen idé. Några andra sätt att få in pengar till företaget är att belåna kundfakturor, få krediter från leverantörer eller i vissa fall genom ”crowdfunding”. Ofta sker en finansiering genom flera olika lösningar tillsammans.

Ett fåtal kunder till Almi har förutsättningar att attrahera riskkapital. Man ska då ha en affärsmodell som är skalbar och mycket stor potential till tillväxt och lönsamhet. Som ägare måste man också vara beredd att ta in externa personer i ledningen vilket är en stor förändring för många entreprenörer.
Under många år har affärsplanen spelat en viktig roll i bedömningen av företagets status och framtid för finansiärer och investerare.
– Det här med affärsplan har varit något av en trend. För några är sedan hade den stor betydelse i vår bedömning av företaget. I dag tittar vi mera på vilka människor som driver företaget, deras förutsättningar och helheten kring hur affärerna fungerar och kan utvecklas. Ägarna och ledningen i företaget är en viktig pusselbit, säger Magnus Bjurling.
När bankerna bedömer hur stor risken är med en finansiering/investering, så tittar Almi mera på om företaget har möjlighet att betala tillbaka lånet. Det förutsätter att affärerna kan förväntas utvecklas positivt. Viktigast i bedömning hos Almi är utöver ledningen att man har gjort en tillförlitlig budget, likviditetsprognos, en plan över in- och utbetalningar i framtiden.
Hur mycket pengar går det åt för att komma dit man önskar är i många fall svårt att bedöma och utvecklingen blir ofta mera kostsam och tar längre tid än vad man planerat. Det gäller att skapa buffertar och tänka igenom flera scenarier.
– Det är väl värt att lägga tid på likviditetsbudgeten och Almi diskuterar dessutom gärna igenom detta med företagen. Det handlar om att fundera kring rimligheten i planerna. Oftast är det enkla överslag som ger de bästa planerna då det alltid finns osäkerhet i budgetar, menar Magnus Bjurling.

Almi förespråkar trenden med Lean Startups. Man söker efter en skalbar och repeterbar affärsmodell. Det handlar om att man innan själva företagsstarten testar sin tjänst eller vara direkt mot framtida kunder. Man frågar kunden och responsen från dem gör att man backar ett steg och förbättrar sitt koncept. Magnus Bjurling vet av erfarenhet att många vänder och vrider på sin idé på pappret för länge och att det sällan leder till en snabb och smärtfri företagsstart. Genom en snabb och löpande dialog med kunder och en stegvis utveckling av affären så underlättar man möjligheterna att lyckas, men även att hitta finansiering.
Almi samarbetar med många privata och offentliga organisationer och försöker hela tiden koppla ihop företag och entreprenörer med rätt resurser som kan bidra. Ett exempel på detta är när man vill starta ett företag och behöver kort rådgivning, då får man bäst råd om man kontaktar Nyföretagarcentrum. På samma sätt fungerar det inom många andra områden.

Etiska frågor och hållbarhet är en annan utmaning som Almis kundföretag står inför. De företag som inte prioriterar hållbarhet i dag går miste om viktiga affärsmöjligheter och utsätter sig för risker som kan påverka affärerna negativt på såväl kort som lång sikt, framhåller Magnus Bjurling.
– Vi genomför runt tusen behovsanalyser tillsammans med östgötska företag varje år, vill du diskutera dina planer med oss hör av dig, avslutar Magnus Bjurling.

TEXT: Per Oddman
FOTO: Per Oddman