You are currently viewing Linköping Science Park firar 40 år med  siktet inställt på att skriva framtidshistoria
När Linköping Science Park firar 40 år, summerar Lena Miranda snart 10 år på VD-posten. Hon blickar tillbaka på ett händelserikt decennium, och beskriver det som de roligaste – och mest utmanande åren i sin karriär. Foto: Peter Karlsson

Linköping Science Park firar 40 år med siktet inställt på att skriva framtidshistoria

Det finns många sätt att ­beskriva Linköping ­Science Park på. Människorna, inno­vationerna, platsen. ­Gränssnittet mellan akademi, näringsliv och samhälle. En oberoende arena för att driva tillväxt och innovation. I år summerar Linköping Science Park 40 år som innovations­miljö, men siktet – det är inställt på framtiden.

Med utgångspunkt i Mjärdevi, och en nära samverkan med Linköpings universitet har det som i dag heter Linköping Science Park vuxit fram som en stark innovationsmiljö under fyra decennier. Det gör parken inte bara till den näst äldsta i Sverige, utan även till en av de äldsta i Europa.

– Vi har kommit att utvecklas till en långsiktig och stabil infrastruktur för innovation, säger Lena Miranda, VD för Linköping Science Park. Vår ägare Linköpings kommun liksom Linköpings universitet, Region Östergötland och det akademinära innovationssystemet har över tid byggt upp en stabilitet som känne­tecknas av öppenhet, prestige­löshet och en tydlig samverkanskultur.

– Som miljö och verksamhet har vi lyckats utveckla en anpassnings­förmåga för att hantera och kapitalisera på olika omvärldsförändringar som gjort intåg i samhället. Den snabba teknik­utvecklingen. Mobil kommunikation och internet-eran. Globaliseringen. Intåget av sociala plattformar och det uppkopplade samhället. Vi har alltid siktet inställt på framtiden, och vi lär oss längs vägen. Det har inte varit en rak tillväxtkurva, men vi har haft en förmåga att hantera tider av kris – och gått starkare ur dem.

Lena Miranda, VD för Linköping Science Park.

I Linköping finns en svårslagen samling av innovationer som nått en världsmarknad. Genom Ericsson, har Linköping bidragit till dagens globala standarder för mobil kommunikation, genom IFS och Intentia till flera internationellt etablerade affärssystemlösningar – och genom Sectras lösningar inom digital bildbehandling har vården fått tillgång till de främsta experterna globalt oavsett var i världen patienten finns.

– Som Linköpingsbor ska vi vara stolta. Tänk på att varje gång vi använder mobilen, datorn, ser på TV eller åker bil – så använder vi med stor sannolikhet lösningar som utvecklats i Linköping. Vi är pionjärer inom så många områden.

Det är med fokus på framtiden som ­parken tar sig an sitt jubileumsår. Om­världen är turbulent. Pandemin har ersatts av krig, och i bakgrunden tilltar klimatkrisen framför våra ögon. Det geo­politiska läget är utmanande, och statsmakten uppmanar oss att öka beredskapen för kris. AI:s snabba utveckling kommer att påverka såväl individer och verksamheter som samhället i stort.

– Innovation är ­viktigare än någonsin, framhåller Lena ­Miranda. Det vi lärt oss från pandemin och andra kriser i nutid är att våra befintliga system och sätt att organisera oss inte är designade för vår tids stora utmaningar. Vi behöver ställa om, och det omfattar både verksamheter och individer – ja, hela samhället.

– Linköping och Östergötland är rätt rustade för att bidra i många sammanhang. Tech-branschen i Linköping är stark och på tillväxt. Det skapar goda förutsättningar för oss att utveckla nya produkter och lösningar som bygger på till exempel AI eller cybersäkerhet. Det ger oss också möjlighet att använda tekniken för att stärka företag inom fler branscher – och för att utveckla nya lösningar på framtidens, inom till exempel energiförsörjning eller inom framtidens välfärd och hälsa. Vi besitter kunskap och erfarenhet, arbetssätten och samarbetsförmågan – och inte minst en stor vilja till att vara med och bidra.

Just förmågan till att möta förändring lyfter Lena fram som extra viktig. Vi gillar när världen är förutsägbar, det ger en känsla av trygghet och stabilitet. Men samhällsutvecklingen och den digitala utvecklingen går så snabbt, och vi behöver hänga med. 

– Vi behöver ställa oss frågan om ”vad är det jag förväntas kunna – i mitt jobb, som konsument och medborgare” – och hur tar jag mig dit? Ju mer jag förstår om mig själv, min kunskap och mina förmågor – och kan avläsa omvärlden, desto bättre kan jag också möta nya och oväntade händelser. Och fatta bättre beslut. Det här behöver vi öva på – både som individer och kollektiv.

För att lyckas med transformationen lyfter hon också vikten av inkludering och sammanhållning i samhället. 

– Vi behöver skapa förståelse för de fina värden som Sverige bygger på i fler och bredare grupper, vi behöver stärka förutsättningarna för fler att bli en bidragande del i vårt samhällsbygge – och vi behöver skapa gemensamma framtids­bilder av det Sverige vi vill leva i. Att gjuta hopp och framtidstro i den yngre ­generationen är viktigare än någonsin.

Och när Linköping Science Park firar 40 år, summerar Lena Miranda snart 10 år på VD-posten. Hon blickar tillbaka på ett händelserikt decennium, och beskriver det som de roligaste – och mest utmanande åren i sin karriär.

– Det är oerhört utvecklingsorienterat och ställer krav på uppkoppling – att ta in och bearbeta stora mängder av information och sätta det i rätt sammanhang. Jag älskar dynamiken som Science Park utgör. Vi krockar människor, idéer och möjligheter med hållbar samhällsutveckling som ledstjärna. Det är en förmån att få bidra i samhällsbygget på detta sätt. 

Text:  Mathias  Nilsson
Foto:  Peter Karlsson