You are currently viewing Kryptovalutor på väg tillbaka?
Källa: rzoze19 / Shutterstock

Kryptovalutor på väg tillbaka?

Efter en period av nedgång visar kryptovalutor tecken på en stark återhämtning. Bitcoin och Ethereum har ökat hela 75% i värde på sex månader och denna positiva trend har fångat uppmärksamheten hos både investerare och analytiker. Det våras för digitala tillgångar.

Bitcoin (BTC) och Ethereum (ETH) har upplevt betydande prissvängningar de senaste åren. Efter en imponerande uppgång under 2020 och 2021 följde en period av volatilitet och prisnedgångar. Framförallt 2022 och delar av 2023 var en mörk tid för allt kryptoälskare. Denna makroekonomiska apokalyps har tillskrivits flera faktorer, inklusive regulatorisk osäkerhet, stora förändringar i världen, krigsutbrott och en minskad riskaptit på marknaden.

2024 har dock visat sig vara ett år av återhämtning. Bitcoin har återtagit sitt 50-dagars glidande medelvärde, ett tekniskt tecken som används av handlare för att identifiera möjliga uppåtgående trender. Denna återhämtning har delvis drivits av förväntningar på lägre räntor, vilket minskar kostnaderna för att låna pengar. Något som både Svenssons och kapitalinvesterare tagit sig an. Belåna för att investera har blivit det nya.

Bitcoin & Ethereum åter starka

Bitcoin har historiskt sett betraktats som “det digitala guldet”, och dess prisutveckling speglar ofta bredare marknadstrender inom kryptovalutor. Analytiker på Coinbase förutspår att valutan kan nå upp till 150 000 dollar under 2024. Denna prognos stöds av flera faktorer, inklusive den kommande Bitcoin-halveringen. Halveringen, som förväntas ske i år, kommer minska antalet nya Bitcoins som skapas. Detta har historiskt sett lett till prisökningar på grund av minskad tillgång.

“Vi ser en stark återhämtning för Bitcoin. Denna tillgångsklass blir mer accepterad och institutionell investeringsvilja växer.”, säger Anthony Scaramucci, grundare av SkyBridge Capital.

vitalik buterin ethereum
Vitalik Buterin / Källa: Wikipedia

Ethereum, den näst största kryptovalutan efter marknadsvärde, har också sett en positiv kurva. Ethereum skiljer sig från Bitcoin genom dess smarta kontraktsfunktionalitet, vilket möjliggör skapandet av decentraliserade applikationer (dApps) på dess plattform. Denna teknologi har banat väg för ett helt ekosystem av decentraliserad finans (DeFi) och icke-fungibla tokens (NFTs).

Under 2024 har Ethereum-priset ökat i takt med att nya teknologiska uppgraderingar och förbättringar har implementerats. Ethereum 2.0, en efterlängtad uppgradering som syftar till att förbättra nätverkets skalbarhet och säkerhet, har spelat en viktig roll i denna uppgång.

Dessutom har förväntningar på en ökad användning av Ethereum inom olika sektorer, från finans till spelindustrin, ytterligare stärkt marknadens förtroende för kryptovalutan.

“Vi ser enorma möjligheter med Ethereum 2.0. Förbättringarna kommer att göra nätverket mer hållbart och skalbart, vilket är avgörande för dess långsiktiga framgång.”, säger Vitalik Buterin, medgrundare av Ethereum.

Låg ränta gynnar investerare

Makroekonomiska faktorer spelar en betydande roll i kryptovalutornas prisrörelser. Låga räntor har en tendens att gynna tillväxttillgångar som kryptocoins, eftersom investerare söker högre avkastning i en sådan fördelaktig miljö. De senaste ränteförändringarna och signalerna från centralbanker runt om i världen har bidragit till att skapa en positiv stämning på kryptomarknaden.

Regulatoriska förändringar är också kritiska. Under de senaste åren har flera länder arbetat med att utveckla tydligare regelverk för kryptovalutor, vilket har bidragit till att minska osäkerheten och öka förtroendet bland investerare. USA:s Securities and Exchange Commission (SEC) har till exempel öppnat för kommentarer om spot-ETF:er för Ethereum, vilket kan leda till ytterligare institutionell adoption.

Michael Novogratz, VD för Galaxy Digital, kommenterar: “Kryptomarknaden drar nytta av de förändrade makroekonomiska förutsättningarna. Både Bitcoin och Ethereum visar stor motståndskraft.”

Institutionella investeringar är även det en återhämtare av rang. Stora företag och investerare återvänder till marknaden, attraherade av de potentiella avkastningarna. Därefter ökar acceptansen av kryptovalutor som en legitim tillgångsklass.

Kryptovalutor nytt verktyg hos storspelarna

BlackRock, en av världens största kapitalförvaltare, har ökat sina investeringar i kryptotillgångar.

Larry Fink, VD för BlackRock, sa: “Kryptovalutor är här för att stanna. Vi ser dem som en viktig del av framtidens finansiella ekosystem.”, tillslår Larry Fink, VD för BlackRock.

Efter en period av regn och konstant nederbörd över kryptomarknaden så visar nu Bitcoin och Ethereum tecken på stark återhämtning. Drivkrafterna är många, förutsättningarna bra och det allmänna intresset verkar vara tillbaka för att både “göra snabba pengar”, men även växla över helt till att långa digitala valutor.

För att sammanfatta, kryptovalutor förblir volatilt. Men, de senaste trenderna gör att de digitala valutorna har potential att fortsätta sin uppåtgående resa under 2024. Det är dock viktigt att komma ihåg att investeringar i kryptovalutor medför risker, och potentiella investerare bör göra noggrann forskning och överväga sina investeringsbeslut noggrant.

NOTERA: Affärsstaden rekommenderar aldrig personliga investeringar och påvisar alltid egen research