You are currently viewing Hela digitala landskapet

Hela digitala landskapet

Forefront Consulting är ett IT-konsultbolag med tjänster inom hela det digitala landskapet – allt från strategi till genomförande av lösningar.
Företaget startade i Stockholm 2008 – och har sedan dess vuxit från 3 till över 400 anställda på åtta olika orter i Sverige.
Lokalkontoret i Linköping öppnade för ett år sedan – och har under 2019 redan vuxit till 16 anställda. Till årsskiftet byts lokalerna på Ågatan ut mot tre gånger så stor yta på Stora torget.
Regionchefen Anna Drotz, med 20 års erfarenhet inom Linköpings näringsliv, handplockades från Tekniska Verken – där hon arbetade som chef för verksamhetsutveckling på koncernnivå.
– Jag lockades av att få vara med och bygga upp ett etablerat bolag här i Linköping, där jag kan bidra med ett stort eget nätverk. Dessutom hade jag en längtan tillbaka till konsultbranschens drivkrafter och konkreta kundnytta. Det är en rolig utmaning att leda både individer och verksamhet, att jobba både strategiskt och operativt med samtliga delar som krävs i en framgångsrik etablering. Det här första året har varit lite som att starta eget, men under det fina paraply som bolaget i stort innebär, säger Anna.

AI är ett av de områden som är hetast just nu och där var Forefront tidigt ute både med att skaffa sig egen spetskompetens men också med skarpa uppdrag åt flertalet kunder.
– Trenden just nu är att många företag och organisationer är mitt uppe i genomförande och implementation. AI-lösningar blir verklighet och förståelsen för vad denna nästa tekniska revolution verkligen kan resultera i börjar anas. Det som tidigare handlande om teori, att förstå möjligheter, undersöka lämpliga första steg och testa i mindre skala är nu förverkligade lösningar som redan ger effekt hos både stora och mindre verksamheter.
Anna poängterar att det som alltid är viktigt är att utgå från affärsnyttan – innan man bländas av vad tekniken kan göra.
– De tekniska lösningarna finns och det finns många kundcase att inspireras av. Men för att dra parallell till tiden när appar var en ny teknik: Då var det många som tog perspektivet – ”Vi måste ha en app”. Istället för att först utgå från vilken affärsnytta man vill uppnå och därefter avgöra om en app var den bästa tekniska lösningen. Lite samma stress ser vi kring AI på en del håll.
Hon fortsätter:
– Verksamheter anar att det finns möjligheter och man vill självklart fånga dem för att inte missa fördelar i konkurrensen. Men vårt råd är att börja i rätt ände och vi har rätt verktyg för att ringa in affärsmöjligheter på kort och lång sikt och kan också guida en verksamhet systematiskt till förverkligande. Det är en av Forefronts styrkor.
För tillfället har Forefront en AI-turné runtom i Östergötland – där de besöker företag och offentlig verksamhet för att höja kunskapsnivån och möjligheterna med AI.
Till augusti nästa år planerar man även för ett lokalkontor i Norrköping.
-Städerna skiljer sig mycket åt vad gäller näringslivets inriktning och branschstruktur, men också sättet man gör affärer på. Vi ser en stor fördel med att kunna vara geografiskt nära båda befintliga och nya kunder även i Norrköping. Det ger också självklart också större möjligheter att attrahera nya medarbetare och nå våra tillväxtmål.
Etableringen i Östergötland är med andra ord i full gång.
– Vi har fyrdubblat vår verksamhet sedan årsskiftet och fortsätter växa i en snabb takt. Vi är organiserade i ett enda bolag i Sverige med lokala kontor för kunskap och närhet om den lokala marknaden, men våra kunder får del av kompetensen hos bolagets samtliga anställda eftersom vi skapar nationella leveransteam som matchar kundens behov.
Anna leder alltså verksamheten i Linköping – och stortrivs med sitt uppdrag.
– Mitt jobb är fantastiskt roligt. Att få bygga upp en lokal verksamhet med utgångspunkt i Forefronts härliga företagskultur och starka kompetens är verkligen en förmån. Mitt jobb innebär rekrytering i linje med våra tillväxtmål, kontakt med befintliga och nya kunder, samarbeten och att synliggöra oss i regionen. Men framför allt får jag kombinera min entreprenörsanda och mitt ledarskap, vilket jag tycker är det allra roligaste.

Hur uppfattar du att synen på AI är generellt i dag?
– Nyfiken och positiv, de flesta inser vilka oändliga möjligheter som finns med stora chanser till effektivitetsvinster och nya affärsmodeller. Men jag upplever samtidigt att det fortfarande finns en viss ”Teminator-rädsla” – att maskinerna ska ta över. Klart att det är en svindlande tanke hur mycket maskinerna klarar av som över överstiger människans kapacitet många gånger om. Och utvecklingen går så snabbt. Men insikterna landar i vilken kraft som finns i kombinationen av maskinernas hastighet och mänsklig styrning.

Kan du ge exempel på en vanlig AI-tillämpning, respektive någon riktigt häftig som sticker ut?
– Med ”Data is the new oil” menas att företag har oändliga möjligheter i att hitta guld i de stora informationsmängder som de redan sitter på. Att koppla samman och använda AI-tillämpningar där maskinen lär sig analysera mönster och trender i stora datamängder för att snabbt och träffsäkert ta fram kundanpassad individuell rådgivning, övervaka-larma-åtgärda eller skapa skarpa beslutsunderlag och så vidare. Att manuellt, även med högpresterande verktyg, tar enormt mycket längre tid och är i vissa lägen inte ens görbart. Små och större lösningar inom detta område är vanliga i dag i de allra flesta branscher.
– Mer häpnadsväckande är ju ändå självkörande fordon, där lastbils- och transportfordon på lager och avgränsade områden är vanligt förekommande och det bara är en tidsfråga innan förarlösa fordon blir en del av trafikbilden på allmänna vägar.

Vilka blir era största utmaningar i framtiden?
– För Forefront i regionen är målsättningen en fortsatt offensiv tillväxt, vilket såklart kräver att vi kan fortsätta rekrytera rätt kompetens och är attraktiva på en marknad med många duktiga konkurrenter. Att leva upp till vårt namn och ständigt ligga i framkant på digitaliseringsområdet för att vi i vår tur ska kunna guida och vägleda kunderna är vår mission som vi jobbar med varje dag. En utmaning vi också räknar in är att kunna fortsätta växa i stundande konjunkturnedgång, avslutar Anna Drotz.

 

 

TEXT: Joakim Löwing
FOTO: Björn Lisinski