You are currently viewing Han bygger ett tvåvåningshus  mitt i Vånga kyrka
Ingemar Olofsson är byggnadsingenjören som jobbar med kryddan av sin ingenjörskonst, nämligen att renovera kyrkor. Vånga Kyrka i invigs den 2 april och inleder då en ny era för Borgs och Vångas församling.

Han bygger ett tvåvåningshus mitt i Vånga kyrka

– Att renovera en kyrka är som att ta över en stafettpinne från tidigare decennier. Man tar över den förvaltning som varit och fortsätter bevara kyrkor­ummets värde och värdighet.
Det berättar Ingemar Olofsson som är byggnadsingenjör som sent i karriären får jobba med kryddan av sin ingenjörskonst, nämligen att renovera kyrkor. Just nu genomgår Vånga kyrka, som ligger mellan Linköping och Norrköping, den slutliga renoveringen. Men det är inte vilken renovering som helst. Man har flyttat in församlingshemmet i kyrkan och byggt ett större våningsplan för att kyrkorum och församlingshem ska komma närmare varandra.
– Kyrkorummet blir då mer lättillgängligt för alla. Ett paradigmskifte vad gäller kyrkorenoveringar, menar Ingemar som tillägger att så här kommer vi nog att förändra många kyrkor i framtiden. 

Att genomföra en kyrkorenovering är ett mycket komplext arbete. Själva förstudien tog 1,5 år då kyrkor vanligtvis är en kulturminnesbyggnad och tillstånd ska prövas av Länsstyrelsen i olika steg. En arkeologisk sakkunnig ska dessutom följa alla skeenden i renovering så att man följer regler och lagar för att bevara kulturminnesmärkta objekt.

Ingemar Olofsson är byggnadsingenjör från Överkalix i Norrbotten som hamnade i Nyköping. Han har vistats i bygg­världen i hela sitt yrkesverksamma liv.
– Att sedan få renovera och för­valta kyrkor i slutet av sin karriär är ett ­privilegium. Milt sagt är inte den ena dagen den andra lik och det är ständiga utmaningar, menar Ingemar. 

Utöver noggrannheter i att förvalta kyrkans ursprung och historia ska man numera även integrera ny teknik för till exempel brandsäkerhet, ljud, ljus och ventilation och även hiss. 

Men hur kommer det sig att man för­flyttar församlingshemmet in i Vånga kyrkan och varför är det en ny trend?
– Tankar kring dessa förändringar ­startade i samband med att man delade stat och kyrka vid millennieskiftet, ­f­örklarar Ingemar. 

Med krympande intäkter började man se över sina byggnader och hus och sälja av en del. En lösning har varit att sälja av församlingshem och flytta in församlingsverksamheterna i kyrkobyggnaden nära kyrkorummet. 

Vånga kyrka är en av få i Sverige som ­genomfört renovering på detta sätt. ­Steget mellan människor som besöker ­kyrkan och deltar i kyrkans aktiviteter kommer här närmare det religiösa bud­skapet och kyrkorummet blir mer lättillgängligt på ett naturligt sätt. Borgs församling med medlemmar, förtroendevalda och personal, har varit med på ett antal möten under planering och bygg­nation och har varit positiva till utvecklingen. 

Vånga kyrka byggdes 1862 då Vånga sockens tidigare kyrka hade förfallit i många år. Man valde helt enkelt att bygga en ny kyrka och man använde då material från den tidigare kyrkan men bevarade koret som kapell. 

1959 brann hela Vånga kyrka ner under dramatiska former. Enbart sten stommen blev kvar men inventarier som Krouthens altartavla från 1892 med bibliska händelser räddades i sista stund genom modiga bybor som sprang in i den brinnande kyrkan och bar ut den. Även en dopfunt i kalksten från 1600 talet räddades. 

Vånga Kyrka återuppbyggdes sedan efter branden med hjälp av Erik Lundberg, som då var en känd arkitekt. Kyrkan fick i en modern gestaltning och bevarades i nygotisk stil. Sextio år senare renoveras nu kyrkan igen och denna gång har ett nytt inre församlingshem byggts in i kyrkobyggnaden.
– Detta är ett unikt projekt. Man kommer en byggnads själ och historia väldigt nära när man får projektleda en sådan här byggnation. Det är viktig att vi fortsätter att levandegöra våra kyrkor och förvalta arvet med så mycket historia och formspråk. Samtidigt ska vi följa med vår tid. Renoveringen av Vånga kyrka kan ses som början på en ny fas i Sverige för hur vi kommer att använda kyrkan i framtiden. 

Vånga Kyrka i invigs den 2 april och inleder då en ny intressant era för Borgs församling och Vångas församlingsbor. 

TEXT:  Susanne Bergman
FOTO:  Norrköpings pastorat