You are currently viewing Han är en verklighetens ”Luftens Hjälte”
Många piloter pendlar. Det är skönt att slippa det, säger Tobias Holmgren. Foto: Mirjam Lindahl

Han är en verklighetens ”Luftens Hjälte”

Så kom tillfället att utbilda sig till pilot. Tobias tog chansen och var klar med sin utbildning 2002.
– På den tiden var en barnläkare vid namn Anders Svensson verksam i Linköping, fortsätter Tobias. Anders hade ett flygbolag, Walt Air, som jag tillsammans med kollegan Magnus Henriksson gick in och drev, tillsammans med honom under ett antal år och 2005 tog vi tog över verksamheten.

Idag är företaget uppköpt av och fusionerat med Stockholmsbaserade flygtaxiföretaget Hummingbird Aviation Services och bedriver sin verksamhet som en av de största aktörerna i Sverige.
– Våra verksamhetsgrenar är businesscharter, frakt och ambulansflygningar, berättar Tobias. Vi kör persontransporter och godsleveranser främst i Europa och Nordafrika, men vi har också flugit en hel del på Ryssland och kan ta uppdrag över hela världen om det skulle behövas.

Tobias berättar om affärsidén att vara en tids– och resurssparande samarbetspartner för kunderna. Ibland händer det att reservdelar måste fram fort. Ett stillastående pappersbruk, till exempel, är oerhört kostsamt. Det kan hända att någon måste upp till Arlanda kvickt, eller att man får uppdrag att flyga någon företagsledare eller artist till ett möte eller konsert.
– Jag har faktiskt flugit kungen! ler Tobias med blyg stolthet och fortsätter att berätta att ett av charterplanen är stationerat i Paris och att piloterna alternerar om att tjänstgöra i Frankrike med fokus på uppdrag i Europa.

Men det är ambulanstaxiverksamheten som står för den största delen av omsättningen vilken ökat från ca 10 miljoner kronor det första året till runt 80 miljoner det senaste räkenskapsåret. Och det är ambulansflygningarna som är de uppdrag Tobias uppskattar mest.
– Det är ett väldigt varierande jobb och ofta fyllt av en extra nerv, säger han. Det kan handla om att flyga ett läkarlag till en destination, där de ska hämta ett organ för transplantation och sedan transportera dem vidare till sjukhuset där mottagaren väntar. Det kan handla om att dela både glädje och nervositet med någon som väntat länge i kö till en speciell behandling som nu ska bli av eller mer akuta fall där det är bråttom att få en skadad patient till sjukhus. Framför allt är det känslan av att det är ett viktigt jobb vi utför, som ger den där extra kicken. Att veta att det kan handla om liv och död, att vara snabb men otroligt noggrann när det ska lastas exempelvis lungmaskiner med slangar och pumpar eller få ombord en nedsövd patient som väger 150 kilo och ligger på en intensivvårdsbår som i sin tur väger 100 kilo. Det kräver erfarenhet och uppfinningsrikedom, lugn och effektivitet på en och samma gång.

Tobias visar runt i ett av ambulansplanen och berättar att Hummingbird Aviation Services samarbetar med FALCK när det gäller sjukvårdspersonalen som följer med på resorna.
– Det krävs speciell utbildning för de som har vårdansvaret ombord på ett flygplan, säger han och berättar också att utbildning är en central och viktig del för alla deras piloter. Flygbranschen styrs av mycket lagar och regler, så som det måste vara, och årligen går varje pilot uppemot tio kurser i allt från första hjälpen till mer flygspecifika utbildningar, förutom de antal timmars flygträning som är obligatoriska.

I Norrköping arbetar ett tiotal piloter. Ambulansflygen är bemannade av två piloter dygnet runt, året runt och Tobias berättar att alla anställda vid Norrköpingsdepån bor i staden för att ha så kort inställelsetid som möjligt, utan att behöva finnas på plats hela tiden.
– För många piloter ingår det i vardagen att pendla. Det är skönt att ha nära till jobbet och slippa det, säger han och fortsätter tala om att Norrköping ligger väldigt bra placerat, ur logistisk synvinkel. Det tar till exempel endast tjugo minuter till Stockholm och ner till Berlin kommer man på drygt en och en halv timme. Norrköping är också en stad där de händer mycket just nu och det är spännande att vara med och utveckla företaget i den positiva anda som råder.

När Tobias tänker på framtiden önskar han sig ett något lite större flygplan i flottan och att ambulansverksamheten skulle växa lite till.
– Den är ju inte konjunkturkänslig på samma sätt som businesschartern, säger han. Och så vill jag fortsätta vara en del i den dagliga verksamheten och flyga. Inte bli fast i enbart administrativa arbetsuppgifter.

Och det är ju klart, var hör en luftens hjälte hemma – om inte i luften!

TEXT: Mirjam Lindahl

FOTO: Mirjam Lindahl

Tidigare publicerat i Affärsstaden 7 – 2017