You are currently viewing Hållbara arbetsplatser är vägen till framgång

Hållbara arbetsplatser är vägen till framgång

Med över 23 år i olika roller inom HR och säkerhet, hälsa, miljö, compliance och intern kommunikation på Astra Zeneca har Åsa varit med om att bygga upp och förändra verksamheter både nationellt och globalt.
– Jag brinner för den ständiga förbättringen, säger hon. Insikten om att det alltid går att göra processer lite mer effektiva, hitta arbetssätt som underlättar och idéer som kan omsättas till lönande strategier är både inspirerande och utmanade.

Som mamma till 4 killar tillbringar Åsa mycket tid i sporthallar runt om, precis som en sportförälder gör. Och hon hittar också paralleller i sportens värd till det som gör en arbetsgrupp framgångsrik.
– Det handlar förstås mycket om en genuin laganda. Att man är stolt över att tillhöra laget, vill jobba med och för varandra, tillsammans mot ett gemensamt mål. Och det har Stadium lyckats otroligt väl med genom åren.

Hon menar att det där med att formulera fina värdegrundsord är en ”piece of cake”, men att låta dem genomsyra hela verksamheten, så att alla på riktigt känner sig delaktiga – det är inte gjort i en handvändning.
– Det finns ett uttryck som heter att något sitter i väggarna. Och det är så sant. När jag kom in på Stadiums kontor första gången kunde jag verkligen känna äkta passion, drivkraft och energi i rummet. Och det var helt fantastiskt. Jag kände på en gång att företagets värderingar stämde med mina och det var det som gjorde att jag tackade ja till jobbet för drygt ett år sedan.

Stadiums verksamhet, som startade som en enskild butik – Spiralen Sport – år 1974, och nu har 181 butiker runt om i Sverige med ett flertal koncept är ett lysande exempel på hur bra det kan gå om man aldrig tummar på sina kärnvärden, på genuinitet och på den vision man hade när man startade sin verksamhet.
– När man ser den enskilda individen i det stora sammanhanget och låter varje kompetens få utvecklas, ta plats och växa, då skapar man en atmosfär som genererar stolta och lojala medarbetare som vill leverera. Och så är den positiva spiralen igång. På Stadium har vi 3 800 personer som drar åt samma håll och 89 % av de anställda säger sig vara stolta över att arbeta här. Det är helt fantastiskt, men såklart inget som kommit av sig självt. Passionen familjen Eklöf lagt ner i företaget under alla dessa år har skapat förutsättningarna. Förutsättningar som jag nu ska hjälpa till att förvalta och utveckla vidare.

Åsa talar om vikten av att ha en tydlig vision. Att man är noga med att alla involverade, från ledning till anställda inom alla delar av verksamheten, vet vart man är på väg.
– Stadiums vision är att aktivera världen. Naturligtvis vill vi sälja sport, men vi gör det utifrån viljan att få världen i rörelse. Därför är vi också engagerade i Human Bridge, Good Sport och SOS Barnbyar. Och därför driver vi, sedan 25 år, Stadium sports Camp och delar ut Aktivitetsväskan till alla förstaklasser. Det är en del av det vi kallar hållbarhet.

Hållbarhet och Innovation går hand i hand menar Åsa och säger att för henne handlar innovation om att göra saker på nya enkla och smarta sätt. Att veta hur snabbt man kan omsätta en ny idé i praktiken och, inte minst, känna av när marknaden är redo att ta emot den.
– Till exempel var vi lite för tidiga med idén order in store, något som idag är en självklarhet. Men att aldrig slå sig till ro, utan att ständigt vara lyhörd för skiftningarna och svängningarna, framför allt inom retail ¬– det är oerhört viktigt och en värdefull organisatorisk kompetens.

På Föreläsningen den 7 november lovar Åsa dela med sig av några viktiga verktyg att använda för att skapa en företagskultur som kan leda till hållbar innovation.
– Ett exempel är att leta i det som redan fungerar i företaget och bygga vidare på det. Men varmt välkommen att ta del av mer på Innovation Day, hälsar Åsa.

 

TEXT: Mirjam Lindahl
FOTO: Mirjam Lindahl