You are currently viewing Grunderna i AI

Grunderna i AI

Jag tar mig till universitetet för att träffa Fredrik Heintz, som är docent i datavetenskap vid Linköpings Universitet. Han är AI-forskare på Linköpings Universitet och har forskat på AI i snart 20 år.
–Jag började som doktorand år 2000. Jag har jobbat mycket med att utveckla, använda och integrera AI i autonoma system. Självstyrande system. Vi jobbade med och hade helt obemannade helikoptrar 2003-2004. Vi integrerade flera olika AI teknologier i ett fungerande system, som var ute och flög, och kunde hjälpa räddningstjänsten i olika uppdrag, som att lokalisera skadade samt planera hur man bäst levererar förnödenheter och medicin till de skadade personerna.

Idag jobbar Fredrik mycket med AI-frågor på en mer övergripande nivå, både på LIU men även nationellt och internationellt. Det är frågor som hur ska man dra nytta av AI, maximera möjligheterna och minimera riskerna.
– I Sverige är jag ordförande för svenska AI-sällskapet. Jag ansvarar för LIUs insatser inom AI Competence, som är regeringens satsning på fort- och vidareutbildning inom AI. Målet är dels att ta fram ett antal kurser, och ge dessa för yrkesverksamma, men även att ta fram en nationell plattform för kompetensutveckling inom AI. Den här kursen, ”Elements of AI”, eller som vi säger på svenska – ”Grunderna i AI” är en del i det vi gör inom AI Competence for Sweden.

”Grunderna i AI” är en onlinekurs som har tagits fram av Helsingfors universitet i Finland och lanserades i maj 2018. De hade målet att utbilda minst en procent av den finska befolkningen. Vilket de har lyckats med. Fredrik vill uppnå liknande resultat i Sverige.
– Vi har översatt kursen till svenska så nu finns den på svenska, finska och engelska. Det är samma kursmaterial. Vem som helst kan gå den här onlinekursen. Vi på Linköpings universitet har även skapat en distanskurs som heter Grunderna i AI där man kan ta två högskolepoäng, om man går igenom onlinekursen och sedan validerar sina resultat. Det går bra att göra onlinekursen innan man bli antagen till den poänggivande kursen.

I skrivande stund är det mer än 3100 antagna till kursen, och det ökar hela tiden. Just nu kommer det in ungefär tvåhundra ansökningar i veckan. Fredrik fortsätter att berätta om kursen.
– Det är en kort kurs på ungefär 15-30 timmar. Den är i sex delar och varje del består av text som man ska läsa och frågor man ska besvara. Det finns dels flervalsfrågor dels korta essäuppgifter där man exempelvis ska resonera kring olika definitioner av AI. Det finns många definitioner av AI som alla har sina fördelar och nackdelar, men ingen som är generellt accepterad. Därför är det en bra uppgift att fundera över.
– Onlinekursen kan du göra när som helst. Du kan även söka till och bli antagen till universitetskursen, när som helst. Vi har nu öppnat valideringen som sker fortlöpande. Det är lite experimentverksamhet, eftersom det här skiljer sig mot hur vanliga universitetskurser fungerar. Dessutom är det nästan tio gånger fler studenter än i de största universitetskurserna vi har. Så det är en lite annan skala.

Första delen av kursen tar upp vad AI egentligen är och diskuterar olika definitioner av AI. Det som gjorde att Fredrik gillade och fastnade för kursen var för det första att den är bred – den tar upp flera olika aspekter av vad AI är, och för det andra att den går lite djupare och faktiskt försöker visa konkreta exempel på algoritmer och tekniker man använder inom AI.
– Kursen gör så man får en bättre förståelse för hur det fungerar under ytan. Detta gör man till exempel genom att titta på algoritmer som används inom spel – mini-max. Och även neurala nätverk, som är en teknik som man ofta använder inom AI och maskininlärning.

Det jag frågar mig och Fredrik är: Vad är då AI egentligen? Jag har ju min definition, men vill höra Fredriks:
– AI handlar om att få datorer att göra saker som vi människor anser kräver intelligens. Det är just intelligens-begreppet som gör det intressant. Det finns ingen vedertagen definition av vad intelligens är och därmed är det en utmaning att skapa konstgjord intelligens. För mig handlar det om att förstå vad intelligens är och vilka saker vi gör som kräver intelligens. Målet är att förstå det tillräckligt väl för att kunna programmera datorer att göra samma saker minst lika bra som vi.
– Ett bra exempel är kundtjänst där det blir allt vanligare att man använder någon typ av AI-lösning. Istället för att ringa och sitta i en telefonkö i sjuttioelva minuter så kan du chatta med en digital assistent och få svar med en gång. Det innebär dessutom att du får mer konsekventa svar. Ändras något i företaget kan de lätt ändra hur kundtjänsten ska svara. Man behöver inte utbilda eller träna om hela sin kundtjänstpersonal – utan det slår igenom genom hela organisationen direkt. Skulle det vara ovanligt många som kontaktar företaget just nu så kan man relativt enkelt lägga till mer dataresurser och därmed ändå hålla nere svarstiderna.

Det är rätt sällan som så kallade intelligenta system kan hantera allting precis som vi, utan istället tittar man oftast på specifika funktionaliteter som kognitiva förmågor: att lösa problem, att planera, att kommunicera, att svara på frågor, att lära sig saker, och så vidare.
– Vi tittar främst på de här enskilda kognitiva frågorna var för sig. Till exempel är maskininlärning väldigt populärt för tillfället – hur kan datorn utifrån exempel lära sig att känna igen föremål, tolka text, eller svarar på frågor som den inte har sett tidigare.

Hur tror då Fredrik att AI kommer att påverka framtiden?
– Jag tror att AI kommer påverka alla delar av samhället, alla branscher och i alla yrken. Men jag tror ändå inte att det totala antalet jobb nödvändigtvis kommer att försvinna jättemycket. Däremot tror jag att alla yrken kommer att förändras. Vad man gör och hur man gör det, det kommer att ändras. Där finns självklart en stor utmaning, den här transformationen – förändringsarbetet som pågår och som är en del av samhällets digitalisering. Det är precis därför vi jobbar med utbildning, fortbildning, kompetensutveckling kopplat till AI.

Medan jag lyssnar på Fredrik med hans till synes aldrig sinande ström av kunskap formas en känsla av hur viktigt det är att skaffa mig själv lite mer ingående kunskap i ämnet. Så vill du liksom jag lära dig mer om teknikerna och användningen av AI är nog kursen ”Grunderna i AI” en riktigt bra start.

 

TEXT: Björn Lisinski
FOTO: Björn Lisinski