Från vision till patientnytta

Från vision till patientnytta

Claes Lundström arbetar både som professor på universitetet i Linköping och som forskningschef på Mjärdeviföretaget Sectra.
– Bland annat jobbar jag med att ta ut bra teknik inom visa områden och föra den vidare ut i vården. I mitt fall handlar det om bilddiagnostik, berättar han.
Bilddiagnostik är det som görs på röntgen- och patologiavdelningar på sjukhusen. Claes menar att patologi – läran om sjukdomar och hur de diagnostiseras, framför allt genom analys i mikroskop av celler och vävnader – är en undanskymd verksamhet. Men Linköping har varit något av pionjärer vad gäller digital teknik inom patologin.

På senare tid har AI-teknologin utvecklats i hisnande fart.
– Den har blivit mycket kraftfullare med lika bra eller till och med lite bättre resultat än om en vanlig läkare studerar bilder för att upptäcka eventuella sjukdomar. Forskningsstudier visar tydligt hur stor potentialen för AI är i dag, säger Claes.
Ändå är det inom vården i praktiken inte mycket som används än.
– Det är ytterligare ett steg att gå när tekniken ska ut i verkliga livet. Då blir det en helt annan sak än när det är på experimentstadiet. Verkligheten är inte en lika städad miljö som när man tränar på ett antal bilder i ett laboratorium.
Han fortsätter:
– På ett labb är det mer variationsrik indata som kommer och i forskningsexperiment är det inte ofta förekommande att man tänkt igenom exakt hur tekniken kan hjälpa en läkare i sin vardag.
Ett tänkbart scenario är att AI kan användas ihop med en läkare som gör kvalitetskontroll.

Vad skulle du svara på frågan om AI är redo att användas mer i vården?
– Det blir ett tråkigt svar från min sida, nämligen både ja och nej. När det gäller grundtekniken är det ett rungande ja. Det är mer det runtomkring som ofta inte är riktigt moget. Forskare och företag som levererar AI-produkter behöver bli bättre på att förklara mer detaljerat hur de ska användas.
– Man kan säga att vården samtidigt behöver bli bättre på att ta emot den nya tekniken – det blir ofta en flaskhals – och implementera den på bästa sätt i sin verksamhet. Då måste man vara beredd att ändra i sina arbetsflöden. AI kan beskrivas som en oslipad diamant – det finns där och har enorma möjligheter, men gäller att sätta det i ett sammanhang.
Claes ger ett exempel från övriga livet:
– Det är som att man har en riktigt bra motor, men för att den ska komma till nytta måste man ju ha övriga delar av bilen också och veta var man ska.

Hur kan vården styra utvecklingen av AI-hjälpmedlen?
– Generellt blir det bara bra om vården själva sätter sig i förarsätet och talar om vad de vill ha. I Sverige har vi mycket goda förutsättningar och vi är oftast positiva till teknik och förändring. När det gäller AI uppfattar jag som att vården suttit på läktaren och intresserat tittat vad det är för något, men inte gått ned på planen och styrt spelet.

Vilka är förklaringarna till det tror du?
-Det blir ett avstånd där, man vet inte riktigt vad det är. Då är det lätt att man blir avvaktande och hoppas att någon ska komma med alla svaren. Kan tänka mig att AI ger både inspiration och rädsla. Det gäller att prata om vad AI kan göra för oss. En del tror att AI är mer komplicerat än vad det i själva verket är.
Vilka skulle du lyfta fram som de allra största fördelarna med AI?
– Att det kan användas till väldigt mycket – inte minst att öka kvalité och effektivitet i vårdens arbete. Som de flesta vårdgivare har Region Östergötland stora utmaningar att få ihop ekonomin och man måste jobba ännu mer effektivt i framtiden för att försvara vår välfärdsnivå. Då kan AI förenkla mycket.

Seminariet ”Hur kan AI gå från vision till verklig patientnytta” arrangeras den 1 juli i Almedalen. Då kommer Claes Lundström att finnas på plats och delta.
– Det blir andra gången för min del där, så jag är ingen veteran i Almedalen (ha, ha). Men det är ett jättebra forum och ställe att nå ut. Det handlar om att få ut budskapet att vi tillsammans måste ta tag i AI. Förhoppningen med seminariet är att visa vilka möjligheter som finns, vad som behöver göras och att inspirera så många som möjligt, berättar Claes Lundström.

 

TEXT: Joakim Löwing
FOTO: Björn Lisinski