You are currently viewing Företagarnas önskelista inför valet

Företagarnas önskelista inför valet

Juliförmiddagen är bara ett par timmar gammal men redan klarblå och varm. Farbror Melins torg ligger öde i solgasset och väntar på att fikasugna semesterfirare ska komma och slå sig ner på uteserveringen.
Inne i receptionen på Näringslivets Hus tar Frida emot med ett stort leende, bjuder på en kopp kaffe och visar till ett konferensrum för att prata om vad Företagarna som förening önskar sig av kommande regering.
– Fyra av fem jobb kommer ur småföretagen. Ändå sätts regler med utgångspunkt i de stora företagen – det är snett! menar Frida som skulle vilja se en tydligare kommunikation mellan småföretagen och politikerna. De stora företagen är viktiga- de är loken som drar i en region. Men stora företag har klart lättare att anpassa sig efter regler satta för småföretag, än tvärtom. Börja i rätt ände och tänk smått först! säger hon.
Hon lyfter fram tre punkter där Företagarna vill få till förändringar. Det handlar om skatter och avgifter, kompetensförsörjningen och om regelkrånglet.
– Klassiska frågor som har hängt med ett tag, men som fortfarande måste arbetas med, säger hon.

Skatter och avgifter
Enligt Småföretagarbarometern anser många företagare att det är svårt att få lönsamhet i sin verksamhet när kostnaden för arbete är för högt.
– Det handlar ju faktisk om skatt på arbete, säger Frida. I en tid när framför allt industrin digitaliseras och automatiseras blir det billigare med maskiner än med människor. Men maskiner har sina begränsningar. En robot får gärna scanna av min hud för att hitta eventuella farliga fläckar på ett snabbt och effektivt sätt. Men sedan vill jag prata med en människa om resultaten!
Hon pekar också på det faktum att vi i Östergötland, som är en high-tech-region med många innovativa företag, mer och mer ses som en förort till Stockholm som har ett helt annat löneläge. Ska man tjäna mindre om man bor i Linköping/ Norrköping?
Kostnad för arbete har stor betydelse. Inte minst för företagares möjlighet att kunna ta in nyanlända, där det kanske tar något längre tid att komma in arbetet, lära sig språk och rutiner.
– Vi vill också att man ska se över och strömlinjeforma det gytter av avgifter som idag tillämpas olika, och ibland godtyckligt, i olika situationer och av olika handläggare. Man ska veta vad som gäller, menar Frida.

Kompetensförsörjning
– Det här är inte heller något nytt, säger Frida. Kompetensförsörjning har varit ett problem i tjugo år.
I en lågkonjunktur är kompetensförsörjningen det största hindret för företag att utvecklas och växa.
Hon berättar att många företagare upplever att utbildningar idag inte ger studenterna den kunskap som man söker efter och behöver, utan att man måste tänka om och se anställningar på ett nytt sätt.
– Kompetensen kommer inte att regna ner som manna från himlen, ler hon och tror att en strukturomvandling är nödvändig. 60- och 70-talister är lite mer fyrkantiga i sitt sätt att tänka anställning. En ny generation har lättare att anamma ett förhållningssätt där man kanske ser mer till specifika kunskaper än att man ska vara duktig på en mängd saker.
Hon menar att samarbetet med AI är en intressant utveckling och att vi måste bli bättre på att ta vara på de erfarenheter och kunskaper som kommer till oss utifrån.
– En snabb validering som får kompetenta människor att hitta rätt plats, säger hon och menar att det är inte rimligt att en utbildad och erfaren turbiningenjör kör buss, för att det är det enda jobb han får, trots att hans kompetens faktiskt efterfrågas.
Här kommer också geografiska frågor in. Det pratas mycket om storstad och glesbygd.
– Men de mellanstora städerna då? Var lyfts frågorna för oss som är verksamma här?

Regelkrånglet
– Nuvarande regering gick till val på att man skulle minska regelbördan med 25 %, men har det hänt? Frida skakar på huvudet. Nix! Jag tror faktiskt inte att det är en enda procents skillnad!
Hon menar att företagare vill göra det de brinner för, det som i sin tur skapar skatteintäkter och arbetstillfällen. Men många känner sig belastade och hämmade istället och det är verkligen inte bra.
– Regelverket för företagare är ett lapptäcke som måste redas ut och bli rättvist.
Att skapa förutsättningar för att vara både företagare och förälder, ta tillvara på kompetensen i kvinnligt företagande, skapa trygghet för småföretagare när det gäller bland annat sjukförsäkringar och se över finansieringsmöjligheterna är också viktiga frågor.
– Sverige behöver företagare- små och stora. Så se till att rösta företagarvänligt den 9 september! avslutar hon.

 

TEXT: Mirjam Lindahl
FOTO: Mirjam Lindahl