You are currently viewing EWG växer snabbt

EWG växer snabbt

European Wenture Group AB startade i Linköping 2012 – men nu numera använder man bara förkortningen EWG. Företaget är sedan 2014 en del av koncernen Germundia Holding AB – som bildades då EWG köpte Miljöbolaget i Svealand AB. Sedan dess har bolaget även köpt Livsmedelstillverkarna i Öst AB och Germundia Fastigheter AB.

Gemensamt för alla fyra bolag är att de är framgångsrika inom sina respektive områden – och har i flera fall flerdubblat sin omsättning under de senaste åren.

– Vi startade EWG själva, annars är vår affärsidé att köpa upp bolag som vi förädlar och utvecklar. Ledningen och administrationen håller till i Linköping och vi har en röd tråd som genomsyrar hela verksamheten och är förklaringen till att det går så bra, berättar delägaren Per Lindqvist.

Högst omsättning har EWG – som i fjol svarade för ungefär 65 av de 100 miljoner kronorna. Företaget erbjuder miljötekniska lösningar – ett entreprenadbolag som jobbar med att sanera förorenad mark.

– Säljare eller köpare av marken tar kontakt med oss och sedan inleder vi med att göra provtagningar. Vi samarbetar bland annat med Tekniska Verken i Linköping, då vi tar hand om de förorenade massorna som kommer in på Gärdstadsanläggningen.

Vilken form av föroreningar är vanligast?

– Olika metaller som koppar och zink. Om det legat en bilverkstad på marken kan man räkna med mycket olja i marken och PAH-föroreningar om det varit en industri där innan. Men ibland går det inte att rena och då använder vi deponier för slutförvaring av den förorenade marken.

Hur ser konkurrensbilden ut?

– Företag som Ragn-Sells, Svevia och Fortum är mycket större än oss – men vi växer hela tiden och ökar marknadsandelen.

På vilket sätt sticker ni ut?

– Vi tänker väl kanske lite annorlunda och har ett fullständigt koncept från ax till limpa. Vi ansvarar för hela kedjan ända från provtagningar till kontakter med myndigheterna och slutrapport. Det tror jag att vi är relativt ensamma om och är något som våra kunder ser som en stor fördel.

Nu är fokus att sjösätta det stora kontraktet som tecknats med Norrtälje kommun och den övriga verksamheten som detta drar med sig i Stockholmsområdet. Stockholm tillhör redan i dag en av företagets största marknader och förväntas växa en hel del tack vare en del nyanställningar i och med Norrtäljeavtalet.

  • Miljöbolaget i Svealand AB – ökade i omsättning från 9,1 miljoner kronor 2014 till 29 miljoner kronor 2016.

Produktionen håller till i Storfors i Värmland och är i dag Sveriges största i sitt slag när det handlar om att rena processvatten från bland annat ytbehandlingsindustrin.

– Det är många kemiska föroreningar som svavelsyra, saltsyra och kromsyror. Precis som när det gäller de övriga förvärvade företagen satsar vi på sådant som vi tror har en stark potential att utvecklas. När det gäller Miljöbolaget fanns exempelvis ingen organiserad försäljningsavdelning innan. Därför var det första vi gjorde att tillsätta säljare.

  • Livsmedelstillverkarna i Öst AB – som tillverkar Korvgubbens senap och ketchup, ett östgötskt klassiskt märke ända från 1953.

– Vi har vuxit ur lokalerna i Norsholm och letat lokaler runtom i Östergötland, till slut föll valet på att köpa en fastighet i Linköping. Den 1 juni skrevs ett lukrativt samarbetsavtal med Stockholm Live. Där ingår arenorna Hovet, Tele2, Globen och Annexet. Samtliga kommer att ha Korvgubbens ketchup och senap i sina restauranger och kiosker.

Han fortsätter:

– Märket har framför allt varit stort i Norrköping innan, men är nu på väg att växa runtom i alla orter i Östergötland och även utanför länet. Vi samarbetar sedan tidigare med Linköpings HC, IFK Norrköping, Piraterna speedway, Färjestad och Karlskrona när det gäller idrottsklubbar – och nu kommer vi vara leverantör till de stora arenorna i Stockholm också. Klart att det är ett jätteviktigt steg i vår fortsatta expansion.

Flaskorna finns att köpa i en mängd olika livsmedelsbutiker i Östergötland – och målet är att få ut dem i först butiker i Stockholm och sedan vidare i landet.

– Det var faktiskt Stockholm Live som upptäckte oss i samband med att vi var matchvärdar för matchen LHC-Brynäs och den marknadsföring vi gjorde där. Förre LHC-spelaren Stefan ”Myran” Gustavson är marknadschef på Stockholm Live och de ville träffa oss på ett möte. Allt stämde mellan oss direkt och samarbetet känns väldigt bra.

Vad utmärker Korvgubbens ketchup och senap?

– Att vi använder lite andra råvaror och får lite finare produkter, framför allt när det gäller senapen. Det blir dyrare än flaskorna generellt sätt, men kvalitén är också högre. Målet är att dubbla omsättningen i år.

Per Lindqvist avslutar:

– Vi tittar ständigt på nya projekt att investera i. Grunden måste vara att det finns en potential att utveckla i ett längre perspektiv, men i övrigt spelar bransch inte så stor roll.

[title size=”3″ start=”yes”]

GERMUNDIA HOLDING AB[/title]

Grundades: 2014 av Anders Gustavsson och Per Lindqvist – i samband med att EWG köpte Miljöbolaget i Sveland AB.

Produkt/bransch: Är en koncern med fyra olika bolag; EWG (miljötekniska innovationer), Miljöbolaget i Svealand AB (renar processvatten från ytbehandlingsindustrin),
Livmedelstillverkarna Öst AB (tillverkar Korvgubbens senap och ketchup), Germundia Fastigheter AB (äger och förvaltar fastigheter).

Antal anställda: Totalt cirka 30 personer.

Omsättning: Cirka 100 miljoner kronor.

[title stop=”yes”][/title]

 

TEXT: Joakim Löwing

FOTO: Björn Lisinski

Tidigare publicerat i Affärsstaden 6 – 2017