Energiriket vill skapa ny industrihistoria
Samarbetet med Linköpings universitet innebär även att vi arbetar med att få fram nya innovationer och forskningsprojekt, berättar Jens Zetterstedt. Foto: Mirjam Lindahl

Energiriket vill skapa ny industrihistoria

I den alldeles nybyggda Bildningen huserar inte bara två av Finspångs gymnasieskolor, Finspångs bibliotek, ett café och en lunchrestaurang. Här finns även den ekonomiska föreningen Energiriket där Jens Zetterstedt arbetar som vd och projektledare tillsammans med företagskoordinator Johanna Sivesson.
Energiriket består av 21 företag med energi- och miljötekniska frågor som gemensam nämnare.
– Tanken är att vi tillsammans ska kunna lyfta Finspång och regionen genom att hjälpa till att utveckla industrin, berättar Jens.

Basen för verksamheten är i dagsläget ett projekt som handlar om att energieffektivisera små och medelstora industriföretag. Finansieringen kommer från olika industrier, kommunen, EU och Region Östergötland, och tillsammans med studenter från Linköpings Universitet genomförs energikartläggningar hos företagen i syfte att hitta sätt att minska deras energiförbrukning.

Att vi alla måste hjälpas åt och förändra vår energikonsumtion är en sanning som inte någon kan blunda för längre. Naturligtvis ligger ett stort ansvar på företagarna och då kanske framför allt på de industrier som har en stor energiförbrukning i sina tillverkningsprocesser. EU har satt upp riktigt tuffa mål för CO2 utsläppen framöver.
– År 2030 ska utsläppen av koldioxid i Sverige ha minskat med 63 % jämfört med halterna år 1990. Och 2045 ska den siffran vara 75 %, så det är hög tid att vi börjar jobba för det här nu! säger Jens.

I Energieffektiviseringsprojektet ingår att samla företagen i så kallade energinätverk där man kan dela erfarenheter, idéer och tankar om hur man aktivt kan arbeta för att öka energieffektiviseringen. De här samtalen kan förhoppningsvis också leda till ett ökat samarbete, nya affärer och en medvetenhet om att alla bäckar små är viktiga. Att stödja och hjälpa varandra i övergången till en CO2-snål verksamhet.
– Och det handlar inte alltid om att investera sig till eller från något, säger Jens. En beteendeförändring kan göra nog så mycket. Volvo Construction Equipment, till exempel, började i andra änden. Man fick de anställda att börja tänka aktivt på saker som att släcka lampan när man gick ut från toaletten, stänga av sin dator och andra maskiner när man gick hem för dagen och inte låta ventilationen stå på hela helgen. Och de pengar man sparade investerade man sedan i energieffektiviserande åtgärder. Så börja i den ände du kan. Det lönar sig!

Jens märker att det finns ett stort intresse att vara med i energinätverken. Det handlar ju faktiskt om en win/win-situation. Att minska sin energiförbrukning betyder ju i förlängningen mer pengar över i slutänden, något de allra flesta företagare strävar efter. Och för miljöns del är vinsterna ovärderliga.

En annan viktig del i projektet är att koppla samma skola och industri. I samarbete med teknikcollege utlyser man varje år Blixtlåset, en rikstäckande tävling bland gymnasieskolorna där det också ingår en tävlingskategori med inriktning på energi- och miljöteknik. På det sättet hoppas man kunna väcka intresset och stimulera tankar och idéer hos ungdomarna. Tankar som i förlängningen kan leda till något stort.
– Samarbetet med Linköpings universitet innebär även att vi arbetar med att få fram nya innovationer och forskningsprojekt, berättar Jens. Det ät otroligt spännande att få vara med och se idéer födas och som sedan kan bli verklighet. Teknikutvecklingen går oerhört fort fram och nya lösningar behöver utvecklas och testas för att sedan nå industrin.
Han berättar om en förstudie till ett nytt projekt som ligger i startgroparna. Ett projekt som handlar om att bygga en digitaliserad plattform för 3D-printing av produkter i metall och plast istället för att framställa dem genom konventionella metoder så som svarvning eller fräsning.
– Här finns stora energivinster att göra, berättar Jens. I den digitala miljön kan man konstruera produkten, visualisera den med VR-teknik, testa och modifiera den för att sedan framställa den direkt i sin slutform. Man kan skapa detaljer i geometrier som annars inte skulle vara möjligt, reducera materialspill och minska behovet av lagerhållning av material. I och med att man effektiviserar så många olika processer minskar energiförbrukningen, vilket i sin tur leder till en mindre miljöpåverkan.

Projektet främjar också samarbetet mellan skola och arbetsliv, då den nya tekniken kräver utbildning av både de som ska ut i arbetslivet och de som behöver få sin utbildning på arbetsplatsen.
– Vi samarbetar med Siemens som ju är världsledande inom 3D-printing, och vi hoppas på att våra projekt ska få bli startskottet för ett nytt sätt att arbeta mot de mål som vi tillsammans måste jobba för att nå. Vi vill växa och täcka in ett större område för samarbete och utveckling mellan företag, skapa förutsättningar för att driva blomstrande industrier på ett hållbart vis och framför allt driva frågor som är viktiga för våra medlemsföretag; Kompetensförsörjning i samarbete med skolor och universitet, skapa relationer och bra förutsättningar för industrins utveckling i vår region.

Jens menar att den största vinsten är att få vara med och påverka klimatet positivt och han lovar att Energiriket kommer vara med och skapa nytta framöver.

TEXT: Mirjam Lindahl
FOTO: Mirjam Lindahl