You are currently viewing Crearum tar fram innovativa lösningar

Crearum tar fram innovativa lösningar

Grunden för att främja idéutveckling och innovationsförmåga ligger i att utgå från en utmaning som inte går att hantera genom att göra som man alltid har gjort – utan som kräver nya lösningar.
När man står inför en sådan situation behövs effektiva arbetssätt som ger utrymme för idéutveckling. Hur mycket nytänkande som krävs och inom vilket område styrs av utmaningen.
Detta är utgångspunkten i Crearums metodik och i praktiken innebär det att man oavsett bransch och typ av utmaning kan arbeta med skalbara arbetssätt för idéer och innovationer.
– SAAB Support och Services och Strömsholmen i Tranås jobbar med förbättrings- och idéarbete i kreativa rum med specifika spelregler och metodik för mötena. Elekta, Länsförsäkringar och Stångåstaden är exempel på verksamheter som jobbar med idéutveckling i vardagen i sina förbättrings- och LEAN-processer, inleder grundaren Ewa Svensson.
– SAAB Aeronautics, Region Östergötland och Verisure Innovation driver projekt med högpresterande innovationsteam för att hitta radikala idéer. Exemplen är många och visar på bredden av angreppssätt, fortsätter kollegan Kristina Swenningsson.
Hundratals företag har sedan Crearum grundades 2005 genomfört kreativa workshops kring specifika frågor som kan handla om strategiarbete, nya arbetssätt, omorganisationer, lessons learned, kundundersökningar, smartare försäljning eller andra aktuella frågor.
– Kunderna kan alltså välja hur de vill utveckla sin innovationsförmåga, säger Ewa Svensson. Antingen utgår man från en utmaning för att med vår hjälp komma fram till en innovativ lösning, alternativt utvecklar man ett systematiskt arbetssätt för att säkra innovationsförmågan. Båda sätten skapar resultat, lärande och hjälper medarbetarna att rikta sin energi och sina idéer på rätt saker.

Crearum har i sex år drivit Trampolin, ett nätverk för innovationsledare.
– De är uppdelade i tre olika grupper och vi har nätverksträffar sex gånger per år i varje grupp, samt två stycken Trampolin Open varje går – dit alla får komma och även ta med en gäst, berättar Ewa.
80 personer från 35 verksamheter har gått Trampolin hittills.
– Brons är den grundläggande nivå där man lär sig vad det innebär att jobba med innovationsfrågor, i Silver kan deltagarna bli certifierade innovationsledare, medan de i Guldgruppen varit med länge och fördjupar sig ännu mer, förklarar Kristina.

Med den mängd individer och verksamheter som deltar i Trampolinnätverket och påbörjat sin resa mot ökad innovationsförmåga tycker de att det är extra roligt att se hur många som lär av varandra och går på studiebesök, får inspiration och lånar arbetssätt av varandra.
– SAAB besöker Motala Kommun, Länsförsäkringar lånar metoder av Sankt Kors, Verisure besöker Strömsholmen och så vidare. Det är en generös och öppen gemenskap som frodas till allas gagn, menar Kristina.
– En av våra viktiga uppgifter är att underlätta erfarenhetsutbyte och korskopplingar och skapa starka nätverk, säger Ewa. Vårt område utvecklas hela tiden och vi har allt att vinna på att hjälpa varandra. Dessutom är det väldigt roligt och våra träffar har alltid hög energi.
Att utgå från sina förutsättningar och bygga på det som redan finns och fungerar är viktigt, anser Ewa och Kristina.
– Självklart jobbar alla organisationer redan med idéutveckling och förnyelsearbete, men alla kan utveckla sin förmåga att jobba mer systematiskt och effektivt med detta och bättre dra nytta av och utveckla de idéer som medarbetare och intressenter har. Alla har behov av att bli bättre på att anpassa sig till de förändringar som sker omkring oss – allt från teknikutveckling och digitalisering till att förbättra sitt erbjudande till kunder och brukare. Däremot har ingen tid att göra saker som inte leder framåt och adresserar de frågor som är viktigast, så vår utgångspunkt att jobba utifrån faktiska utmaningar är central.
– Crearums grundidé – att bättre organisera, ta vara på och utveckla medarbetares idéer för att utveckla verksamheten är alltså lika central nu som när vi startade 2005. Det som är roligt är att området börjar etablera sig på riktigt och nästa år kommer en ISO-standard i Innovation Management.

Det innebär att deras idéutvecklingsmetodik IdédiamantenTM, som är forskningsbaserad, är hetare än någonsin och något som alla faktiskt behöver.
-Andra trender är att innovationsområdet är brett, innovativa lösningar behövs i alla områden, service, varumärkesbyggande, nätverk med samarbetspartners, affärsmodeller med mera. Det innebär att hela organisationen måste med på tåget, menar Kristina.
– Nu har jag också börjat jobba med Hultsfreds kommun som ska ta fram en innovativ mötesplats mitt i city – en plats där bibliotek, rockarkiv, Makerspace och en digital turistbyrå ska erbjuda en helt ny lärmiljö. Det är absolut det roligaste med vårt jobb, alla spännande verksamheter vi får inblick i, fantastiska människor vi får jobba med och den glädje att lyckas genomföra nya lösningar innebär, säger Ewa.

 

CREARUM AB

Grundades: 2005, som en avknoppning från Linköpings universitet.
Affärsinriktning: Genom kreativa arbetssätt tar de vara på medarbetares och intressenters idéer för att hantera förändringar, skapa nya möjligheter och lösa problem. Deras tjänster innebär innovationsledning, leda kreativa workshop, processledning hos kunder på plats, att leda innovationsprojekt samt utbildning.
Antal anställda: 2.
Omsättning per år: Cirka 2,5-3 miljoner kronor.

 

TEXT: Joakim Löwing
FOTO: Björn Lisinski