You are currently viewing Business Sweden – Steps to export

Business Sweden – Steps to export

Business Sweden är en halvstatlig organisation – samägd med Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening – för främjande av svenska företags och svenska statens handelsintressen utomlands.
Den bildades genom en sammanslagning mellan Exportrådet och Invest Sweden 2013 – och hjälper framför allt små och medelstora företag att växa internationellt, samt arbetar för att attrahera utländska investeringar till Sverige.
Huvudkontoret ligger i World Trade Center i Stockholm. Totalt sett har man ungefär 80 medarbetare i Sverige – och cirka 450 anställda i 50-talet länder runtom i världen.
– I de flesta länderna har vi ett kontor, men i USA, Kina och Indien har vi fler än ett. Oftast är det en blandning mellan svenska och lokala medarbetare på respektive ort. Allra flest är de på kontoret i Shanghai med cirka 25 stycken, berättar Christer Andersson, regional exportrådgivare i Östergötland.
Han fortsätter:
– Fördelen med att ha anställda från det aktuella landet är att de har det rätta nätverket och kontakterna. De vet hur den egna marknaden fungerar och vet vilka möjligheter och risker som finns för det svenska företaget som ska försöka etablera sig där.

Men de första kontakterna med Business Sweden har företagen nästan alltid hemma i Sverige först.
– Här ger vi en kostnadsfri rådgivning och coachning, vi sätter strategi och mål innan vi slussar vidare till vårt kontor i det land det gäller.

Hur går arbetet till innan ni kommer i gång – vem ser vem av er och de svenska företagen?
– Det är lite olika. Men vi jobbar mycket med uppsökande verksamhet i Regional Exportsamverkan tillsammans med bland annat Almi Företagspartner, nätverken EEN (Enterprise Europa Network) och EKN (Exportkreditnämnden). Här i Östergötland även med Linköpings Universitet, Region Östergötland, Östsvenska Handelskammaren och Länsstyrelsen.
– Vi följer hela tiden upp vad som händer i regionen genom exempelvis media och olika nätverk. Almi är ute och träffar många företag och så har vi nära koll vad som händer i Mjärdevi Science Park och Norrköping Science Park. Vi söker efter företag som har en viss plattform, en stark marknad i Sverige och har lösningar som fungerar och är intressanta internationellt.

Business Sweden tar ofta kontakt med de som har potential för export och fungerar som katalysator. De arrangerar också olika frukostmöten och seminarier.
– Vi försöker få i gång ett internationellt tänk hos de företag som ännu inte har det och kan vara som lite av en ögonöppnare. Men det är ju viktigt att de som driver företaget känner drivkraften och att de har möjligheten att göra en internationell satsning.
Samtidigt är det många företagare som tar kontakt med Business Sweden.
– Det har blivit allt fler på senare år, att de söker upp oss när de har en idé på att slå sig in på en utländsk marknad och vill ha vår hjälp. Det kan vara med allt från en övergripande och mer konkret marknadskartläggning till mer punktinsatser. Vi har ett väldigt brett spektra av tjänster.

Business Sweden jobbar efter processen ”Steps to export”.
– Det är en slags process där vi går igenom hur moget företaget är för att gå ut på export, berättar Christer.

Hur många företag jobbar ni med i Östergötland för tillfället?
– Totalt sett har vi ett kontaktnät på ungefär 400 företag i regionen, där vi jobbar aktivt med 20-25 stycken och har kontinuerlig kontakt med ytterligare 50-60 stycken. Det kan vara både företag vi samarbetat med under runt fem års tid, till sådana vi jobbar intensivt med under en kort tid eller nyare samarbeten. För att nämna ett exempel var det ett företag vi började hjälpa att etablera sig i Finland, sedan vidare ett land i taget med Norge Storbritannien och Be-Ne-Luxländerna.

Det man kan säga om Östergötland är att regionen är framgångsrik inom väldigt många skilda områden.
– Ja, det är ytterst få regioner i landet som har den enorma bredden och många företag härifrån går det mycket bra för utomlands. Vi ligger långt fram när det gäller exempelvis visualiseringsteknik, rymdprodukter, IT, hälsa/sjukvård med mera. Sedan får man inte glömma att vi har många industriföretag som har unika produkter och lösningar som också lyckas mycket bra på internationella marknader.

Vid månadsskiftet lämnade Christer Andersson sitt uppdrag efter sju år – och numera heter Business Swedens ansvarige i Östergötland Daniel Westling.

 

Det här är Business Sweden

Startade: 2013.
Produkt/bransch: Är en sammanslagning mellan Exportrådet och Invest Sweden, vars uppgift är att hjälpa svenska företag öka sin globala försäljning och internationella företag att investera och expandera i Sverige. Detta gör de bland annat genom att korta tid till marknad, hitta nya intäktsströmmar och minimera risk. Business Sweden ägs av staten och näringslivet gemensamt och kan erbjuda kontakter och nätverk på alla nivåer.
Antal anställda: Cirka 80 runtom i Sverige med huvudkontoret i World Trade Center i Stockholm, samt ungefär 450 stycken i cirka 50 länder runtom i världen.

TEXT: Joakim Löwing
FOTO: Björn Lisinski