You are currently viewing Bättre rustad med nyfikenhet och kunskap
”Med mer kunskap om avtal, lagar och regler ökar man chanserna till bättre affärer” säger Peter Hellman.

Bättre rustad med nyfikenhet och kunskap

Som företagare stöter man längs vägen på både små och stora utmaningar. En del är enkla att ta till sig och förstå sig på medan andra ställer till större bekymmer. Årets Corona-pandemi har inte lämnat någon oberörd och många har fått tänka om, anpassa och omvärdera. Men det är inte bara Corona som påverkar företag verksamma inom internationell handel.

Peter Hellman, tidigare verksam inom speditörsbranschen, men sedan många år utbildare och föreläsare inom export- och importteknik hos ett flertal handelskammare runt om i Sverige talar även om handelskonflikten mellan USA och Kina som spiller över även på svenska företag, och att Storbritanniens utträde ur EU också kommer påverka handeln med nya regler och bestämmelser kring inte minst tull – och momshantering.
– Jag stöter på så många företag som tyvärr inte inser vikten av att hålla sig uppdaterade och á jour med regler och bestämmelser, rörande export och import. En rörlig massa av regler som ständigt förändras och som i slutänden är grundläggande för om en affär ska bli riktigt bra, bara okej eller i värsta fall en förlust.

Han skrattar och håller med om att det säker låter ganska nördigt att gilla att läsa och lära sig allt om leverans- och betalningsvillkor, vilka dokumentationskrav som kommer till och hur man skriver de bästa avtalen.
– Men jag brinner lika mycket för att sprida informationen vidare. Import och export är viktigt för oss i Sverige. Vi är inte ens en procent av jordens befolkning – vi behöver ingå i ett större sammanhang och ha ett fungerande samspel med andra länder för att hålla vårt samhälle fungerande, för att kunna fortsätta driva industrier och tillverkning. För att helt enkelt kunna fortsätta göra det vi är bra på.

Det är när man förstår det, och ser hela bilden som man också kan vara förutseende och förberedd. Peter menar bland annat att intresset för Brexit varit otroligt dåligt bland företagare, som länge vetat om vad som ska komma, men som ändå inte tagit tag i att förändra system, processer och arbetssätt inför de nya förtullningsreglerna.
– Att Storbritannien och EU ännu inte är överens, och nu spelar ut varandra i någon form av ”blame-game” visar med tydlighet på svårigheten att plocka ut ett ägg ur en omelett. Alltså att skilja ut en liten del av ett samarbete som varit gemensam standard under så lång tid. Detta kommer förstås att innebära administrativt extrajobb och ökade kostnader för företagarna och man måste vara kunnig och påläst för att inte åka på ekonomiska bakslag.

I och med Corona flyttades naturligtvis fokus från Brexit och export- och importomställningen till det som blev mer akut; Att få verksamheter att överleva. Men med pandemin och dess verkningar kom också insikten om sårbarheten med den kraftiga globaliseringen och beroendet av effektiva transporter. Sverige är nämligen, tillsammans med japan, något av föregångsland när det gäller logistik som är just in time, det vill säga leveranser precis när man behöver det för att slippa binda upp kapital i lager.
– Kanske måste vi i logistikkostnaderna räkna med flera aspekter. Vad är det till exempel värt att ha ett buffertlager, om det som inte ska kunna hända ändå händer? Om man inte får tag på komponenterna som möjliggör tillverkningen eller som företaget som hade sin skyddsutrustning på sitt centrallager i Frankrike när den franska regeringen inte tillät export?

Han berättar att han sett många företag som under Corona tyvärr förlitat sig på närmarknaden och inte vågat göra affärer med länder i Asien. Kanske beror det på bekvämlighet, på rädsla för kulturkrockar och svårigheter med att träffa avtal.
– Men här och nu har många mindre och medelstora företag världens chans att ta för sig! Svenskar anses över lag vara pålitliga, trovärdiga och lojala affärspartners. När andra backar – gasa istället. Och ge din verksamhet en push i rätt riktning!

Lärdomen av Corona, menar Peter, blir att våga se större och vidare. Att sprida sina risker. Öppna upp för avtal med flera leverantörer på flera olika platser. Värna om närheten till konsumenterna och vara vaksam på omvärldshändelser. Vad händer till exempel med handelsklimatet med USA efter valet? Hur påverkas din verksamhet om det skulle bli en handelskonflikt med Kina orsakad av Sveriges agerande i arbetet för mänskliga rättigheter? Är man väl förberedd klarar man sig ofta bättre och landar på fötterna.
– Kunskap är aldrig tungt att bära. Men det kan vara skillnaden mellan vinst och förlust.

 

Text: Mirjam Lindahl