You are currently viewing Bättre och starkare tillsammans

Bättre och starkare tillsammans

LEADs nytillträdda VD Catharina Sandberg håller med och menar att det är ett stort steg framåt att kunna erbjuda hela kedjan på ett och samma ställe, med närheten till Science Park Mjärdevi och LiU och hon ser fram emot alla de möjligheter ett tätare och enklare samarbete mellan bolagen kommer föra med sig.
– När man möts helt förutsättningslöst, vid kaffeautomaten eller lunchbordet kan många idéer födas och små frågor snabbt och enkelt lösas, menar hon. Och det är så vi vill ha det. Vi vill vara en kreativ mötesplats där entreprenörer, studenter, forskare, start-ups, investerare och affärscoacher tillsammans kan arbeta fram hållbara affärsidéer utifrån såväl forskningsresultat, att man sett ett stort problem, eller att man vill göra skillnad och utveckla samhället till det bättre.

Att ta tillvara på de positiva effekter när många drivna människor möts och sitter tillsammans, delar nätverk, kompetens och idéer är grundtanken bakom hela verksamheten. Johan förklarar att man på uppdrag av LiU jobbar för att möta upp forskare och studenter som har en idé, ge innovationsstöd och bolagisera och sedan, i samarbete med Linköpings och Norrköpings kommuner, via inkubatorn LEAD accelerera utvecklingen i bolaget med affärscoaching, kompetensutveckling och nätverk för att de till slut ska kunna lämna som fungerande bolag som gör affärer, anställer och skapar skatteintäkter som går tillbaka till samhället.
– På så sätt får vi en cirkeleffekt. På LEAD brukar vi prata om att varje skattekrona in i verksamheten ska ge fem kronor tillbaka i den andra änden, säger Catharina. Vi får gemensamt vara med i de första viktiga stegen i att gå från idé till startup och bygga vidare allteftersom idéerna utvecklas till att bli något stort.

Idag är 35 bolag medlemmar på LEAD i Linköping och Norrköping, och flera av de bolag som lämnar efter avslutat inkubationsprogram utmärker sig i affärsvärlden genom stora affärer, priser och intresse från investerare och riktigt stora bolag.
– Vi vill vara de som lyssnar in bolagen och som förädlar och tar tillvara på kompetens inom regionens styrkeområden och LiUs spetskompetenser; smarta material, visualisering, cleantech, agtech (gröna näringar) och IoT (Internet of things) säger Catharina.
Hon nämner bolag som Skira och BioReperia som tilldelades innovationspriset SKAPA för sina idéer med en handelsplats för spannmål respektive för sin forskning med zebrafiskar för att prova ut och sätta in rätt cytostatika till cancerpatienter.
– Och nu har vi spännande bolag som Worldish, som utvecklar en översättningsapp för att överbrygga språkbarriärer mellan patient och läkare, och SolarBora som utvecklar system för strömförsörjning via solceller till afrikanska landsbygden, som är starkt på gång. Och det är jättespännande att få följa deras resa.

Att bygga starka och kreativa team är en av de roligaste, men också svåraste uppgifterna, berättar Johan.
Man brukar säga att det oftast inte är den bästa idén som blir det bästa bolaget utan att det till stor del handlar om att bygga det bästa teamet och att det kan ta en inte fullt så bra idé till något riktigt bra. Driv, engagemang och mod är egenskaper som många entreprenörer har gott om – här passar Unitalents koppling till LiUs studenter väl in.
Catharina skrattar och berättar om mötesrum som ibland varit nästintill immiga av frustration där olika åsikter kring tänkta strategiplaner krockat. Men att det också är de här krockarna som är så häftiga och i slutänden faktisk är det som möjliggör utvecklingen.
– Det finns många exempel på idéer som verkat heltokiga till en början, men som efter ett par år är en självklarhet. Här får vi leva lite grann i framtiden. Se det som kan bli och göra det vi kan för att få idéer att bli verklighet – lite snabbare.

I de nya lokalerna ser både Johan och Catharina möjligheter till att vara en ännu mer tillgänglig plattform för fler kreativa möten och event för alla som är intresserade av startups och entreprenörskap med intresserade studenter, forskare, investerare, riskkapitalister, senior coacher och serieentreprenörer som kan dela med sig av sina erfarenheter, framgångar och bakslag.
– Det är när vi delar med oss som vi växer. Och vi vill vara delaktiga i att kunskap, erfarenheter och nätverk delas så att våra bolag kan växa avslutar Johan och Catharina.

 

TEXT: Mirjam Lindahl
FOTO: Mirjam Lindahl