You are currently viewing Axlat ansvaret i framgångssaga

Axlat ansvaret i framgångssaga

Jordbruket mekaniserades, kraven ökade. Det tog man tillvara på genom att utgå från ett lastbilschassi eftersom det var billigt och lättillgängligt sätt att tillverka en vagn. Resultatet blev över förväntan. Så grannar började höra av sig till bröderna Ivarsson med beställningar. Det blev en vagn till, och en till… Och på den vägen är det.

– Så småningom insåg pappa och farbror fördelarna med nya chassin och började bygga från början. Lastbilschassin var egentligen ganska tunga och hade dåliga tippegenskaper. I nutid blev jag och kusinen Per också intresserade av att konstruera vagnar och gick in i företaget, berättar Anders Ivarsson, vd på Ivarssons i Metsjö.

Ivarssons i Metsjö är en doldis i Linköping, då man har hela 80 anställda. Närheten till storstaden gör att man har enkelt att rekrytera. Att attrahera den bästa arbetskraften har också bidragit till att göra företaget framgångsrikt.

– Vår personalomsättning är låg, man stannar hos oss för att vi månar om vår personal, säger Anders Ivarsson.

En studie från institutet för Jordbruks- och Miljöteknik, JTI, har visat att Linköpingsföretagets moderna vagnar förbrukar omkring 20 procent mindre bränsle per fraktat ton jämfört med vanliga vagnar på marknaden. Man är betydligt mer miljövänliga än konkurrenterna.

– Vagnarna har hela tiden utvecklats för att lösa praktiska problem på fältet och förenkla för jordbrukaren i det dagliga arbetet, berättar Anders Ivarsson.

Lantbruket är energiintensivt och omkring hälften av jordbrukarens energianvändning går till drivmedel för arbetsmaskiner och traktorer. Dessutom blir transporterna allt fler och längre då gårdarna växer. Detta innebär en stor kostnadsbesparing för Ivarssons i Metsjös kunder.

– Att våra vagnar drar mindre bränsle är bra för miljön men den huvudsakliga anledningen till att de utvecklades är för att kunna frakta last från fältet utan att försämra underlaget, packa marken, säger Anders Ivarsson.

Framgången bakom Metsjös vagnar är att de har mycket större däck än andra och samtidigt lägre lufttryck. Det gör att de åker lätt över fältet trots tung last. Grödorna växer bättre och det blir lättare att plöja. Man har goda kontakter med Trelleborg Wheel Systems för att driva på utvecklingen av däck inom jordbruket. Vagnarna är också anpassade till varorna som de fraktas i. Nya intäktskällor för jordbrukaren kommer genom att utvecklingen av lastmöjligheterna för traktorer har gjort att man kan konkurrera med åkeriverksamhet i vissa delar.

Utvecklingen att ha fler axlar på vagnarna, ibland upp till fem axlar gör att man kan ha större laster. Detta genom hydraulisk styrning av hjulaxlarna, vilket Ivarssons i Metsjö var först med på marknaden. Man har en styrning som fördelar vikten över dem och som gör att man kan ha lågt lufttryck i däcken. Detta gör att man kan till exempel köra över en stubbe utan att förstöra däcken.

– Vi gör det dessutom enkelt att anpassa transporterna därför att vi har konstruktioner som hjälper till att flytta ett flak från en traktor med släpvagn till en lastbil, säger Anders Ivarsson.

Man använder höghållfasthetsstål i konstruktionen. Det passar sig väl för att tillverka till exempel vagnarna med flak som tar större laster. Direktleveranser av råvara från stålverk i färdigkapade längder, medför att man kan hålla priserna nere. Det är också så att man har standardiserat konstruktionen av sitt vagnschassi så att det går snabbt och enkelt att tillverka. Sedan tillhandhåller man ett stort utbud av tillbehör vilket är en av Ivarssons i Metsjös styrkor. Man anpassar sedan flaket efter kundens önskemål.

– EU har gjort det betydligt enklare för oss eftersom de har standardiserat reglerna för olika vagnar, anser Anders Ivarsson.

Närvaro på de stora mässorna i branschen är en viktig framgångsfaktor för Ivarssons i Metsjö. Där träffar man användare och viktiga branschorganisationer som till exempel Lantmännen och dess motsvarigheter utomlands. Detta kan leda till stora affärer. Här dryftar man problem och pratar sig fram till eventuella lösningar.

Hos Ivarssons i Metsjö har man fler ben att stå på. Man tillverkar gas- och kemikalieförråd i offentliga lokaler, till exempel för: biografer, laboratorier, skolor och restauranger, där det är krav på säker och miljövänlig förvaring. Vidare gör man Metsjöhallen som är kostnadseffektiva byggnader för industri och jordbruk.

Företaget omsätter 90 miljoner kr och exporterar till flera länder främst inom Norden men även till Nederländerna, Österrike och Tyskland.

TEXT: Per Oddman

FOTO: Per Oddman

Tidigare publicerat i Affärsstaden 4 – 2017