100-listan – en viktig femåring
Anna Axelsson Och Eva Jaldeland minns uppstarten av 100-listan med hjälp av tidningsurklipp, men slår sig inte till ro. Foto Mirjam Lindahl

100-listan – en viktig femåring

Eva Jaldeland är affärskvinnan och entreprenören som såg ett problem – och som började göra något åt det. I vår fyller 100-listan fem år och arbetet med den är viktigare än någonsin.

– Tålamod! säger Eva. Det krävs tålamod, men vi ger inte upp.

 

100-listan handlar om att synliggöra kvinnlig styrelsekompetens och om att skapa balans i bolagsstyrelser där det faktiskt fortfarande sitter mest män.
– Det började egentligen med ett samtal där en nätverkskollega uttryckte frustration över att hon, trots styrelseutbildning och mycket gedigen erfarenhet inte fick några uppdrag som extern styrelseledamot. Och jag som jobbat för att lyfta de här frågorna redan 15 år tidigare blev bestört. Hade vi verkligen inte kommit längre?

Så Eva drog igång Q-gruppen tillsammans med Karin Wetterstrand och Margita Edström, två kvinnor som inte heller ville sitta på läktaren och titta på längre. Men de insåg att de behövde en samarbetspartner för att nå ut. Kontakt togs med Östsvenska Handelskammaren och den dåvarande VD:n Johanna Palmér, som inte behövde fundera många minuter.
– Hon blev eld och lågor, skrattar Eva vid minnet. Det här var något de länge velat jobba med och nu kunde vi göra det tillsammans.

Den 21 april 2015 genomfördes så det första informationsmötet, där man genom rejäl uppbackning av NTM-koncernen lyckats samla affärskvinnor från hela regionen. Kvinnor som var villiga att axla ett styrelseuppdrag.
– Det blev en härlig kväll, minns Eva. Med nästan lite av en halleluja-stämning och mycket debatt. Och när den första 100-listan publicerades i augusti 2015 bestod den av 44 kvinnor och deras CV:n

Anna Axelsson, som är verksamhetsansvarig på Östsvenska Handelskammaren, berättar att man som medlemsorganisation har som uppdrag att arbeta för medlemsföretagens bästa.
– Vårt uppdrag är att säkerställa att vår region är konkurrenskraftig och attraktiv, bland annat genom att verka för kompetensförsörjning och möjliggöra kreativa mötesplatser. Vi vet hur viktigt det är med kompetenta ledningsgrupper och styrelser för att skapa hållbara företag. Jämställdhet är en del i ett långsiktigt hållbarhetsarbete och är därför också självklart för oss att jobba med.

100-listans två målgrupper är dels alla de kompetenta och styrelseutbildade kvinnor som sitter på erfarenheter som dom vill dela med sig av i styrelserummet.
– Till dem vill vi säga: Kom! Du behövs. Vi hjälper dig med utbildning och ger inspiration och uppbackning, ler Anna.

Och dels andra bolag i regionen som har behov av att öka kompetensen i sina styrelser.
– Dessa upplever vi är svårare att nå.  Det finns en tröghet och en mängd ursäkter för att inte ta in externa ledamöter i allmänhet och kvinnliga ledamöter i synnerhet, trots att man vet att jämställda bolagsstyrelser faktiskt är mer lönsamma.

Listan, och arbetet runt den, har fått mycket uppmärksamhet runt om. På Sydsvenska Handelskammaren jobbar man med en egen lista, inspirerad av den östgötska och i Jönköping är ett liknande arbete på gång. Den ideella stiftelsen AllBright som verkar för jämställdhet på nationell basis, verkar för att skapa ett mer lönsamt och hållbart näringsliv genom meritokrati (av latinets meritus: förtjänst, och kratein: styre) i ledningsgrupper och styrelser och är en viktig opinionsbildare.

Idag har 45 procent av de 300 största företagen i den Östsvenska regionen (Östergötland, Sörmland och Gotland) inte ens en kvinnlig ledamot i sin styrelse, vilket Eva och Anna tycker är mycket anmärkningsvärt år 2020.

– Men det viktiga att påpeka, säger Eva, det är att 100-listan verkligen inte finns till för sin egen skull! Drömscenariot vore ju naturligtvis en lista där varje kandidat matchas ihop med rätt uppdrag enbart efter kompetens, erfarenhet och engagemang. Att inte behöva dela upp eller dela in.  Men där är vi tyvärr inte än.

Nej, än så länge behövs listan för att mycket konkret kunna visa på att kompetensen finns, när argumentet om att det man inte kan hitta kvinnor som kan, vill eller har intresse.
– På 100-listans hemsida kan man söka själv, och filtrera sin sökning efter kompetensområden och efter ort. Kontaktuppgifter och LinkedIn-profiler finns för direktkontakt, men man kan förstås också be om hjälp att plocka ut lämpliga kandidater om man hellre vill det, säger Anna.

Ett aktivt och engagerat styrelsearbete betyder gynnad utveckling, tillväxt och lönsamhet. Det i sin tur betyder en livskraftig och attraktiv region som lockar till sig fler företag och mer kompetens. Så är den goda spiralen igång.
– Och det är dit vi vill, avslutar Eva och Anna.

 

 

TEXT: Mirjam Lindahl
FOTO: Mirjam Lindahl