You are currently viewing Vill du göra affärer med andra länder?
Kerstin Reimstad, näringslivsutvecklare på Linköpings kommun.

Vill du göra affärer med andra länder?

Som stad är Linköping i ständig utveckling, har en branschbredd och kunskapsnivå i likhet med betydligt större städer, är framgångsrik inom innovationsutveckling och har erkänt goda karriärmöjligheter för de som väljer att bo, leva, arbeta och utvecklas här. Inte minst är Linköping en residensstad, med universitet, sjukhus och en internationell flygplats. Här finns kort sagt attraktiva förutsättningar för tillväxt.

– Linköping har många fördelar som är intressanta för utländska investerare. Vi är exempelvis en av få städer i världen som har förmågan att utveckla och tillverka ett stridsflygplan. Jag hör ofta från utländska besökare att de både är fascinerade och förundrade över hur vi kan åstadkomma detta, trots vår relativt blygsamma storlek. Det här ska vi vara stolta över och använda när vi konkurrerar om etableringar och framtidens talanger på den globala arenan, säger Kerstin.

Hjälp när du vill expandera internationellt

Så vad kan kommunen göra för de lokala företag som funderar på att expandera eller göra affärer internationellt? Enligt Kerstin är tillgång till kontakter och nätverk en grundförutsättning för en internationell etablering.

– Kommunen har i samverkan med andra byggt upp ett stort antal starka relationer med länder över hela världen. Företag är välkomna att kontakta oss för att använda de olika ingångar och etablerade samarbeten som kommunen har med dessa länder. Det innebär bland annat att vi kan hjälpa företag, som vill undersöka sina möjligheter på en internationell marknad, att lättare hitta rätt kontakter och stödja dem i den fortsatta processen.

Utöver kommunens eget nätverk finns ett etablerat samarbete med bland andra utrikesdepartementet, Länsstyrelsen, Business Sweden och Östsvenska Handelskammaren. Linköpings kommun bjuder regelbundet in representanter från olika länder och de flesta besöken är näringslivsinriktade.

Under besöken presenteras de kompetensområden som finns inom regionen och lokala företag får möjlighet att ta emot besök och visa upp sin verksamhet. I utbyte får företag tips och råd om hur de kan gå vidare med en eventuell internationell satsning och vilka olika organisationer och myndigheter man kan behöva kontakta. Vilka företag som får möjlighet att presentera sig beror på besökets huvudinriktning och intressen. Nu senast tog kommunen emot en delegation från Litauen. Ett företagsevenemang där en arrangerad matchmaking var särskilt uppskattad. Ett omfattande förarbete hade gjorts där företag från Östergötland och Litauen parats ihop för att i 30 minuters pass träffa varandra och hitta eventuella beröringspunkter för näringslivssamarbete.

– De jag har pratat med, från båda länderna, var positiva till arrangemanget och flera berättade att de kommer gå vidare med sina kontakter. Några bokade till och med uppföljningsmöten direkt, berättar Kerstin. Företag har även möjlighet att på egen bekostnad följa med på de företagsresor som kommunen arrangerar, ofta tillsammans med politiska företrädare och andra samverkansaktörer. Dessa resor skapar förutsättningar för att knyta nya kontakter som kan vara svåra att få hemifrån. Vill du veta mer om vilken hjälp ditt företag kan få när ni vill göra affärer med andra länder?

Kontakta Kerstin Reimstad på 013-263102 eller kerstin.reimstad@linkoping.se.

 

Stad

 

 

Detta är ett redaktionellt samarbete med Näringsliv och tillväxt, Linköpings Kommun.