You are currently viewing Linköping vill vara världens bästa kommun för nyföretagande

Linköping vill vara världens bästa kommun för nyföretagande

Delar av förklaringen kan ha att göra med historiken i näringslivets struktur. I Linköping har det alltid funnits en trygghet av stora offentliga arbetsgivare i kombination med en relativt låg arbetslöshet, varför eget-företagande kanske inte varit förstavalet för Linköpingsborna.
– Ett tankesätt som vi får jobba med att förändra, för kommunen behöver nya företag och företagare.

Anna Hjertstedt, VD för Nyföretagarcentrum i Linköping, håller med om att ett ökat företagande är nödvändigt. Men det handlar inte bara om att få fler företag. Kvalitet och en hög överlevnadsgrad är också viktiga aspekter.
– Att starta hållbara företag som har förutsättning att växa och bli attraktiva arbetsplatser och samarbetspartners gagnar inte bara företagaren, utan även kommunen och dess utveckling, säger hon. Här har vi på Nyföretagarcentrum vår viktigaste uppgift, att stötta och vara bollplank för potentiella företagare.
Hon poängterar att det är allra bäst att komma till Nyföretagarcentrum i ett så tidigt skede som möjligt, för att få rätt hjälp från början med att utvärdera sin affärsidé, sina strategier och möjliga marknader.
– En bra start ger bättre förutsättningar, menar hon.

Att möta drivna entreprenörer som brinner av energi och kreativitet är det som gör att Anna vill jobba för att fler ska våga satsa.
– De som startar eget drivs ofta av en utav två stora drivkrafter, säger Anna. För en del är det viktigt att skapa sin egen försörjning och för andra handlar det om att förverkliga en dröm.
– Oavsett drivkraft vill vi på kommunen underlätta, dels genom vår funktion Företagsservice som ger alla företag en kontaktväg in till kommunen, och dels genom samarbeten med fristående aktörer inom det stödsystem vi har. Och där är Nyföretagarcentrum en viktig samarbetspartner, fyller Malin i.
– Nyföretagarcentrum erbjuder nyföretagare, i samarbete med medlemsföretag och myndigheter, en rad olika utbildningar och föreläsningar. Här finns möjlighet att skaffa sig ett nätverk och få enskild och konfidentiell rådgivning samt delta i utvecklande gruppdiskussioner med andra som befinner sig i en liknande situation. Efter att ha varit igång med sitt företag en tid finns det även möjlighet att få en mentor som själv är företagare, och som man kan dela frågor och funderingar med, säger Anna.

UtvecklingNyregistreradeFöretag

Vidare berättar hon stolt att Nyföretagarcentrum i Linköping är unika i Sverige. Trots den nationella trenden har man varit med och startat upp fler företag under 2018 än under 2017.
– Att få följa någons företagsresa är ett fantastiskt privilegium och ger så otroligt mycket energi tillbaka, ler hon.
Anna och Malin är överens om att samarbetet mellan kommunen och Nyföretagarcentrum är en viktig förutsättning för nyföretagandet i Linköping.
– Dessutom är det viktigt att barn och ungdomar ges möjlighet att inspireras till ett företagande genom entreprenörskap i skolan där till exempel organisationerna FramtidsFrön och Ung Företagsamhet är verksamma, säger Malin.
Anna menar att idag ser ungdomar upp till företagare. Det är positivt, häftigt och modigt att vara egen. Och det intresset måste förvaltas.
– Linköping är en kommun i stark tillväxt som erbjuder mycket bra förutsättningar för att driva företag. Här finns utbildningsmöjligheter och ett näringsliv med en utmärkt branschbalans. Linköping är världens bästa kommun att starta företag i, avslutar de tillsammans.

 

Detta är ett redaktionellt samarbete med Näringsliv och tillväxt, Linköpings Kommun.