You are currently viewing LEAD får Linköpings start-ups att flyga
– Här på LEAD får bolagen en fysisk plats att vara, i ett dynamiskt sammanhang där värdefulla möten sker varje dag, säger Maria Bolin. Foto: Crelle Photography

LEAD får Linköpings start-ups att flyga

I Linköping finns sen långt tillbaka en bra grund för kunskapsintensiva företag inom en mängd olika områden. Linköpings universitet har tillsammans med stadens företagsamma entreprenörer skapat grogrunden för de goda förutsättningarna.
Till en början drev Science Park Mjärdevi och Norrköpings Science Park två egna företagsinkubatorer. De slogs 2007 samman till LEAD Business Incubator, en regional inkubator som ägs av Linköpings universitet med finansiellt stöd från Linköpings och Norrköpings kommun.
Innanför entrédörrarna på LEAD, i Collegium i Linköping, finns en vägg full med guldskor. Maria berättar att det är ”utsparks-skor” för de bolag som lämnat LEAD och nu flyger på egna vingar. Här syns företagsnamn som AMRA, Donya Labs, XM Reality, Softube och Againity, och Maria är stolt över alla de bolag som fötts och utvecklats här. Bolag som inte bara håller hög teknikhöjd utan som också lyckats etablera sig på den internationella marknaden med affärsmässigt intressanta erbjudanden.
– Här på LEAD får bolagen en fysisk plats att vara, i ett dynamiskt sammanhang där värdefulla möten sker varje dag, säger hon och fortsätter berätta om världens bästa kaffemaskin som står i köket. Inte för att den har världens bästa kaffe – men för att det är runt den världens bästa grejer händer. Givande samtal äger rum, nya samarbeten och idéer föds och erfarenheter delas, inte bara mellan bolag och coacher utan minst lika mycket mellan bolagen själva.

Maria Bolin, VD för LEAD
Maria Bolin, VD för LEAD.

På LEAD får bolagen affärscoaching och möjlighet att ta del av befintliga nätverk eller skapa egna nya nätverk, något som är oerhört viktigt för deras fortsatta utveckling, menar Maria. En god samverkan är alltid gynnsam och ger mervärden för alla inblandade.

Linköping har en lång tradition av att vara ett högteknologiskt centrum med en mängd spännande och framgångsrika innovationsbolag inom ett allt bredare teknikområde. Detta har genom åren skapat ett behov av samarbeten mellan de aktörer som finns inom stadens innovations- och utvecklingsmiljöer.
– Samarbeten som varit otroligt viktiga för att komma dit vi är idag, och som måste få fortsätta blomstra för att vi även i framtiden ska kunna vara ledande i den teknikutveckling vi är mitt uppe i och som går fortare och fortare. Vi kan aldrig slå av på takten och vara nöjda, säger Maria.
– Många idéer som blir start-ups kommer från forskningen på Linköpings universitet, berättar hon. Ofta har någon lagt mängder av tid på att få fram en bra idé, men man är kanske inte den som vill eller kan ta idén vidare. På LEAD kan vi koppla ihop en bra idé med en lämplig entreprenör som kan kommersialisera idén och få den att lyfta. Vi har gjort den resan över 100 gånger förut, vi kan se mönstren och har erfarenheterna. Vi vet när vi ska spela in en viss kompetens i nätverket, eller när det är dags för någon att axla en ny roll i bolaget. Vi står utanför och är neutrala, och kan därför också ställa de där ibland obekväma, men viktiga frågorna och vi ser alltid till vad som är bäst för bolaget.

Linköpings Kommun är med och stödjer LEAD. Att skapa förutsättningar för livskraftiga tech-bolag som blir kvar i Linköping eller etablerar sig internationellt är viktigt för kommunens utveckling, förmåga att attrahera rätt talanger och för att skapa arbetstillfällen.
– Vi ser det som en bra förutsättning att kommunen finns med och prioriterar start-up-scenen. Det krävs kontinuerligt hårt och dedikerat arbete för att underhålla befintliga och skapa nya styrkeområden samt behålla vår position som en innovativ plats i framkant. Här i Linköping känner vi att alla tycker det är viktigt, säger Maria.
LEAD anordnar även matchningsdagar mellan storbolag och start-ups, sist ägde 44 möten rum på fyra timmar med såväl svenska som internationella bolag. Stöd kopplat till hur ett avtal ska skrivas eller hur ett patent söks kan erbjudas via jurister, och hjälp med det så viktiga marknadsföringsarbetet när bolaget kommit så långt.
– Idéer finns det gott om, och vår uppgift är att fånga in dem, låta dem förvaltas med hjälp av vårt nätverk av coacher, affärsänglar och erfarna företagare. Så att de kan få flyga riktigt riktigt högt, avslutar Maria.

 

Detta är ett redaktionellt samarbete med Näringsliv och tillväxt, Linköpings Kommun.