You are currently viewing Företagsservice – företagens kontaktväg till kommunen
Från vänster: Martin Sundström och Anna Boholm

Företagsservice – företagens kontaktväg till kommunen

Det berättar Anna Boholm som är enhetschef och en av fyra anställda på Företagsservice, en enhet inom Näringsliv och tillväxt på Linköpings Kommun. De verkar bland annat som en guide för att vägleda företag i sin kontakt med kommunen och dess myndighetsutövning.

– Vi är en sammanhållande kontakt för företagen när de behöver hjälp av kommunen, oavsett vad det gäller för frågor, fortsätter Anna. Det är till oss företagen ska ringa eller mejla när de har en fundering. Vi tar reda på svaren eller lotsar vidare till aktuell avdelning inom kommunen. Vi förmedlar också företagens önskemål och synpunkter vidare och
driver frågor internt för att ständigt förbättra servicen. Företagsservice är nämligen inte
bara en väg in för näringslivets frågor, utan en länk mellan näringslivets behov och kommunens arbete. Med näringslivets behov i fokus ska Företagsservice arbete bidra till att stärka förutsättningarna på lång sikt så att Linköping är en kommun där näringslivet mår bra.

– Vi besöker till exempel företag för att höra vad som är på gång, vilka utmaningar de har och för att vara nära och förstå deras behov, säger Martin Sundström på Företagsservice. Just nu gör vi uppföljningar av företag som etablerade sig här för 3 – 5 år sedan. Vi lyssnar in deras upplevelser och tar emot synpunkter för att kunna ge ännu bättre service i framtiden.
– Vi arrangerar också en del företagsbesök tillsammans med förtroendevalda politiker. Det är en av våra stora uppgifter; att främja och möjliggöra möten mellan olika aktörer, säger Anna. Möten sker inte bara genom företagsbesök. Företagsservice arrangerar även olika informations- och dialogmöten mellan beslutsfattare och företagarföreningar i olika aktuella ämnen. Ett ämne är exempelvis Ostlänken, där Företagsservice har en viktig roll i samband med att bygget påbörjas, berättar Martin. Utformningen av områdena kring den framtida höghastighetsjärnvägen och nya resecentrum kommer innebära förändringar för näringslivet.
– Här är vår uppgift att vara med i kommunikationen mellan företagen och kommunen, för att skapa förståelse och hitta lösningar.

Effektiv avlastning med fokus på ständig förbättring

Varje år mäts kommuners näringslivsklimat i olika undersökningar. Svenskt Näringsliv tittar bland annat på vilken attityd företagen upplever att kommunen har till företagande. SKL ställer frågor om företagens erfarenheter gällande service, bemötande och leverans , efter deras kontakt med kommunen i myndighetsärenden.
– Att analysera näringslivets åsikter om kommunen och återkoppla det internt är betydelsefullt för kommunens förbättringsarbete. Vårt mål är att Linköpings ska ha ett av Sveriges bästa näringslivsklimat. Vår kommun växer. Linköping är en intressant arena för nyetableringar och våra befintliga företag utvecklas. Det gör också att det är ett hårt tryck på myndighetsutövningen, säger Anna.
– Tanken är att vi ska kunna avlasta handläggare, fortsätter Martin. Enklare frågor ska vi kunna svara på direkt och när det gäller andra frågor tar vi reda på svar och förmedlar. Vi får frågor om högt och lågt och vi skapar mervärde genom att ta reda på vad företagen behöver, ibland redan innan de vet det själva, genom att vi ställer frågor och kan informera om helheten.
Foretagsservice_kontaktEtt företag som ställer en fråga om bygglov kan få reda på att det även krävs ett annat tillstånd för att komma igång. Det kan också handla om frågor kring vilka tillstånd och regler som gäller när ett företag vill omvandla sitt café till en restaurang. Genom att allt blir rätt från början sparar både företaget och kommunen tid. Företagsservice samverkar också med olika aktörer som kan vara aktuella för ett företag att ha kontakt med, även utanför kommunorganisationen. Allt för att göra det så enkelt som möjligt för företag i Linköping att hitta svar och den hjälp de söker.
– Kontakta oss på Företagsservice med din fråga så tar vi reda på svaret, säger Anna.

 

 
 

Detta är ett redaktionellt samarbete med Näringsliv och tillväxt, Linköpings Kommun.