You are currently viewing What´s In It For We?

What´s In It For We?

 Det kan kännas självklart att om du och jag kommer överens om att göra något tillsammans så måste vi båda få ut något av det. Båda tänker vi ”What´s In It For Me”. Men om vi är två komplexa organisationer med många inblandade är utmaningen större och man inser att det krävs en metod att arbeta utifrån. David Frydlinger kallar metoden för Vested.

Vesteds regel No 1 innebär att parterna ska fokusera på värdefulla resultat och skapa en gemensam vision. Redan här grundar samarbetet för kreativt tänkande och utveckling som kan leda till innovativa lösningar för båda parter. Boken listar också ett antal vanliga problemsituationer som uppstår i relationen mellan kund och leverantör. Flera av dem känner du säkert igen bara genom benämningarna; ”Sila mygg och svälja kameler”, ”Outsourcingparadoxen”, ”Smekmånadseffekten”, ”Nollsummespelet”, ”Petimeterstyrning” m.fl.

 Jag tänker osökt på Arbetsförmedlingens konsultavtal och Transportstyrelsens outsourcingavtal. Men även på IT-upphandlingar eller partnerskapsavtal som jag själv medverkat i på olika sätt genom åren. Hur kunde vi agerat annorlunda initialt för att det skulle bli (mer) framgångsrikt, klart i tid och/eller följt budget?

 I den nya växande delningsekonomin och med allt fler samarbeten globalt samt höga krav på att innovera mera kommer samverkan vara en framgångsfaktor. Det gäller då att veta vilka fällor vi ska undvika och hur vi styr rätt. Här har styrelsen ett ansvar. Som ytterst ansvarig för organisationen behöver ledamöterna ha koll på företagskulturen och vilka metoder som används för samverkan med intressenterna. Generellt, men speciellt i större projekt som avser t ex IT och outsourcing.

 Jag har själv praktiserat samverkan genom gott samarbete under många år som VD för Styrelseakademien. En ideell, missionerande organisation med begränsade resurser har nämligen svårt att växa utan att attrahera kompetenta personer som vill och tycker det är roligt att göra nytta och bidra till en framgångsrik verksamhet.

 Nästa gång du/styrelsen/företaget ska ingå avtal – ställ frågan What´s In It For We? Och se alla intressenter som samverkanspartners. Hur kan de hjälpa vårt företag att utvecklas?

Tidigare publicerat i Affärsstaden 7 – 2017

[one_half last=”no”]

Suzanne Sandler
Styrelseledamot i Styrelseakademien Östsverige

[/one_half]
[one_half last=”yes”]

[/one_half]

 

 

Tillbaka till krönikor